Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
1:00:10
Dydis:
13,7 mb

Vilnius | 2014 04 13


Darius Šulskis
Tęsdami kelionę, prisiminkime pradžią

Klausyti Siųstis
Trukmė:
1:00:56
Dydis:
13,9 mb

Kaunas | 2014 04 13


Romas Tuominis
Kur yra Natanas ?

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:53:23
Dydis:
12,2 mb

Šiauliai | 2014 04 13


Gabrielius Lukošius
Apie tai, kas brangiausia

John Piper

Beribė Jo jėgos didybė mums

Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus savo maldose, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose ir kokia beribė Jo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant Jo galingai jėgai.
2014-04-18

Maldos intencija. Pagal Izajo 53 sk.

Kas patikėjo mūsų skelbimu? Ir kam buvo apreikšta Viešpaties ranka? Jis išaugs Jo akivaizdoje kaip gležnas augalas, kaip šaknis iš sausos žemės. Neturi jis nei išvaizdos, nei patrauklumo, kai žiūrime į jį, nėra jokio grožio, kuris mus prie jo trauktų (1-2 eil.).

2014-04-17
Anželika Krikštaponienė

Kristaus pažinimas - Jo kentėjimuose ir prisikėlime

Pažinkime Viešpatį asmeniškai ir nuolatos

Artėjančios Velykos kreipia mūsų širdis link asmeninio Dievo pažinimo, kuris yra vienas didžiausių poreikių šiandieninėje Bažnyčioje.
Aurelija Umbrasienė

Džiaugtis Viešpatyje? Taip!

Pasakykite, ar yra koks pagrindas (pastoviam) krikščionio liūdesiui? Jis juk yra Dievo vaikas ir tarnas, kuris priėmė Viešpaties atleidimą, Jo apvalančią jėgą, kuris išgirdo bei patikėjo Jo gyvenimą atstatančiu Žodžiu, yra apdovanotas Jo malonėmis (juk Jo malonė atsinaujina kas rytą!).

Ankstesni įrašai:

Ramūnas Jukna
Palmių sekmadienis - džiaugsmas ir liūdesys
Anželika Krikštaponienė
Apmąstant pagundymo esmę
738 | 2014-04-13
Ramūnas Jukna

Lūpų ir širdies nuodėmės

Kristus įspėja mokinius, kad žudyti galime savo žodžiais, o svetimauti - savo širdyje. Komentuodamas Kalno pamokslą, apie šias slaptas nuodėmes pamokslauja pastorius Ramūnas Jukna.

2014-04-18

Maldos intencija. Pagal Izajo 53 sk.

Kas patikėjo mūsų skelbimu? Ir kam buvo apreikšta Viešpaties ranka? Jis išaugs Jo akivaizdoje kaip gležnas augalas, kaip šaknis iš sausos žemės. Neturi jis nei išvaizdos, nei patrauklumo, kai žiūrime į jį, nėra jokio grožio, kuris mus prie jo trauktų (1-2 eil.).

Aurelija Umbrasienė

„...sugrįžo atgal, garsiai garbindamas Dievą“

Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Jam įeinant į vieną kaimą, Jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“ Pamatęs juos, Jis tarė: „Eikite, pasirodykite kunigams!“
2014-04-16
Rūta Tumulienė

Koncertas „Gyvenimo Medžiui“

Balandžio 12 d. 17 val. Šiaulių Polifonijos salėje įvyko tradicinis priešvelykinis koncertas, skirtas Šiaulių miestui. Koncertą miestui kasmet dovanoja Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“.

Nauja knyga poezijos mylėtojams

Leidykla Tikėjimo žodis išleido Elenos Kaminskienės eilėraščių rinktinę Kitokia meilė. Ši eilėraščių knyga - puiki velykinė dovana jūsų artimiesiems ir bičiuliams.

Rūta Tumulienė

Seminaras Šiauliuose „Laimingos šeimos pagrindai“

Kovo 29 d. Šiaulių bažnyčioje „Tiesos žodis“ vyko seminaras šeimoms „Laimingos šeimos pagrindai“. Iš pat ryto į Šiaulių Polifonijos salę sugužėjo poros ir ne tik poros iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių:
2014-04-18
John Piper

Beribė Jo jėgos didybė mums

Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus savo maldose, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose ir kokia beribė Jo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant Jo galingai jėgai.
H. P. Liddon

Niekada Nebenumirsiantis

Prikeltas iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta (Rom 6, 9)

Velykų dieną net ir geriausi krikščionys nėra nusiteikę klausytis pamokslų.
Keith Krell

Laisvės ir meilės santykis

Vašingtono valstijoje leidžiama vairuotojams pasukti į dešinę ir degant raudonam šviesoforo signalui, jei nėra kitų ta kryptimi važiuojančių transporto priemonių. Tai suteikia vairuotojams laisvę ir neleidžia susidaryti transporto spūstims.
2014-04-17
Darius Širvys

Mirties samprata Naujųjų amžių Lietuvoje

Kiekvienas žmogus anksčiau ar vėliau ima suvokti, jog kažkurioje jo gyvenimo kertelėje yra durys, vedančios iš šio pasaulio anapilin. Dažnai gyvename taip, lyg jų nebūtų, arba vengiame apie tai kalbėti, mąstyti - šių durų šalinamės ir retas kuris pats ima pro jas prašytis laukan.
Anželika Krikštaponienė

M. Radvila Juodasis – evangeliško tikėjimo, tyros sąžinės, tikėjimo laisvės gynėjas

Dievaži, kas yra taip bedieviška, kas žiauriau, kas labiau svetima tikrajam Kristaus tikėjimui už norą ir bandymą tironiškai pavergti žmogaus mintis, kurios <...> yra laisvos, ir sulaikyti nuo tikrojo dievobaimingumo, tikrojo Dievo pažinimo, tikrosios meilės, baimės, Dievo šaukimosi ir kitų krikščioniškų poelgių.
2014-04-16
Sonata Aleksandravičienė

Ar keičiasi vertybės gimus vaikui? (I)

Pamenu, kaip ištekėjus ėmiau lauktis pirmojo vaikelio ir draugė pasakė: „Dabar tavo vertybės pasikeis“. Nenorėjau su tuo sutikti ir visa širdimi priešinausi tokiai „perspektyvai“.
Aurelija Umbrasienė

Ką daryti, kai paaugliai „slysta iš rankų“

Neseniai viename straipsnyje perskaičiau moters, kuri netikėtai susipažino su tikruoju savo penkiolikmetės dukros gyvenimu, liudijimą. Kitu vardu prisijungusi prie socialinio tinklo paskyros, motina sužinojo daugybę dukros gyvenimo detalių, apie kurias nė neįtarė.
2014-04-11

475 | 2014 04 11 | Roko muzika

Ar, krikščionių požiūriu, visa roko muzika yra netinkama klausytis? Ar Dievą tikinčiam žmogui galima klausytis krikščioniškojo roko? Pagal šį straipsnį http://www.straipsniai.lt/rokeriai/puslapis/12508 , krikščioniško roko sąvoka net neegzistuoja. Kaip yra iš tikrųjų?

474 | 2014 04 01 | Lytiniai santykiai iki santuokos

Su vienu žmogum turėjau lytinių santykių, tačiau nežinau, ar ketinu su tuo žmogumi tuoktis ir kurti šeimyninį gyvenimą... Gal mano gyvenime atsiras kitas žmogus?.. Norėjau jūsų paklausti, ar man Dievas gali atleisti šią nuodėmę?
2014-04-17

Atėjus Neraugintos duonos dienai...

Atėjo Neraugintos duonos diena, kada reikėjo pjauti Paschos avinėlį. Jėzus pasiuntė Petrą ir Joną, liepdamas: „Eikite ir paruoškite mums valgyti Paschą“. Jie paklausė: „Kur nori, kad paruoštume?“

...su Juo

Jei kenčiame, su Juo ir valdysime... (2 Timotiejui 2, 12)

Negalvokime, kad įmanoma kentėti dėl Kristaus ir su Kristumi, jei patys nesame Kristuje. Mylimas drauge, ar tu pasitiki vien tik Jėzumi?
2014-04-14

Krikščioniškas požiūris į filmą „Nojaus laivas“

Daugelyje pasaulio kino teatrų neseniai pradėtas rodyti žymaus režisieriaus Dareno Aronovskio (Darren Aronofsky) filmas „Nojaus laivas“, kurį pats režisierius vadina viso gyvenimo darbu. Netrukus po filmo premjeros pasipylė ir recenzijos, nestokojančios ir kritikos.

Laikinasis Ukrainos prezidentas O. Turčynovas: „Šalis pakils, jei parklups prieš Dievą“

Jūsų dėmesiui siūlome interviu su laikinuoju Ukrainos prezidentu, ekonomikos mokslų daktaru ir baptistų pamokslininku Oleksandu Turčynovu. Melskimės, tebūna šiuo sunkiu šaliai metu jos vadovo „širdis Viešpaties rankoje kaip vandens srovės“... (Pat 21, 1)

2014-04-09

Nauja knyga poezijos mylėtojams

Leidykla Tikėjimo žodis išleido Elenos Kaminskienės eilėraščių rinktinę Kitokia meilė. Ši eilėraščių knyga - puiki velykinė dovana jūsų artimiesiems ir bičiuliams.

Dievo žodis vietoj savigailos (ištr. iš knygos)

Aštuoniasdešimt devynerių metų Dorotė gyveno slaugos namuose Šiaurės Vermonte. Diabetas ir artritas atėmė iš jos regą ir galimybę judėti.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS