Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
1:16:59
Dydis:
17,6 mb

Vilnius | 2015 07 26


Tomas Dičius
Dievocentriška Evangelija

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:42:30
Dydis:
14,5 mb

Kaunas | 2015 07 26


Zita Čekavičienė
Tu esi Dievo šventykla

Albertas Latužis

„Šlamštas“ ar „geros knygos“?

Baptistų šaknys Lietuvoje siekia XIX a. vidurį, kai Klaipėdos krašte įsikūrė pirmosios bendruomenės. Jų ir visos Lietuvos baptistų istoriją iki 1990 m. aprašė ilgametis Klaipėdos bendruomenės pastorius ir baptistų sąjungos vadovas Albertas Latužis savo knygoje "Po Jo sparnais" (Eglė, 2009). Jūsų dėmesiuis pateikiame ištraukas apie Kauno bendruomenės atsiradimą ir gyvenimą iki II Pasaulinio karo.

Saulius Karosas

Persikas ir kokosas (II dalis)

Mes, kaip bendruomenė, norime tapti panašūs į tą, kurią kūrė Kristus. Tai nėra lengva, nes pasikeitė papročiai (net skaitant Bibliją kai kurie dalykai mums atrodo svetimi), o kai kurie žmonės į bažnyčią žiūri kaip į moralizuojančią, teisiančią, atgrasią. Todėl didelis iššūkis yra sukurti bažnyčią, kuri būtų visiems patraukliausia vieta.
2015-08-01
Darius Šulskis

Rugpjūtį melskimės už bendrijos vadovus ir jos jaunimą

Jau metai, kai bendrijoje įvyko pirmieji struktūriniai pokyčiai, tačiau dar reikia išspręsti daugybę aktualių klausimų. Raginčiau melstis, kad pasikeitimai bendrijoje ir atitiktų Viešpaties valią, kad Susirinkimas (Sinodas), Bendrijos taryba, t. y. mūsų pastoriai ir vyresnieji, kantriai, santūriai, su visu romumu ir dėmesingumu vestų bendriją Viešpaties keliu,
Romanas Semaška

Tuščias ar tikras tikėjimas?

Dar prieš mirtį, Jėzus mažiausiai tris kartus mokė savo mokinius, kad Jis bus atiduotas į žmonių rankas, jie Jį nužudys, bet trečią dieną Jis prisikels. Be to, žemiškos tarnystės metu Jėzus, parodydamas visa pranokstančią savo jėgą, prikėlė iš mirties ne vieną žmogų - sinagogos vyresniojo dukrelę, našlės sūnų, bičiulį Lozorių.
Romanas Semaška
„Aš Esu...“
Zita Čekavičienė
Maldų kryptys liepos mėnesiui
2015-05-18


Tęsiame pažintį su Šiaulių Tiesos žodžio bažnyčia

Linas ir Daura Atgaliniai, ilgamečiai Šiaulių Tiesos žodžio bažnyčios nariai ir tarnautojai, pasakoja apie bažnyčią bei asmeninį tikėjimą. Bažnyčia jiems yra itin svarbi erdvė, kur puoselėjamos vertybės, tikinčiųjų bendravimas, branginamas kiekvienas žmogus, o asmeninis tikėjimas Kristumi padeda kasdienybėje, šeimoje ir skirtingose asmeninėse patirtyse.

2015-07-24
Rifqa Bary

Palikau islamą, kad sekčiau Jėzumi

Ketverius metus slėpusi savo tikėjimą nuo šeimos narių supratau, kad atėjo lemtingo sprendimo laikas. Drebančiomis rankomis parašiau: „Jėzus Kristus yra mano Viešpats ir Gelbėtojas. Aš Jo neišsižadėsiu...“ Kelio atgal nebebuvo - turėjau palikti tėvų namus, kad išsaugočiau savo gyvybę.
Aurelija Umbrasienė

Laiškas draugei – apie kančią ir Dievo karalystę (II)

Pasakysiu tau atvirai: prieš kurį laiką savęs klausiau:  „Kur dingo mano džiaugsmas Šventojoje Dvasioje? Kodėl aš tiek mažai džiaugiuosi, net ir tuomet, kai viskas klostosi puikiai, ką jau kalbėti apie sunkumus... Kur pamečiau džiaugsmą? Gal pamečiau tikėjimą Dievu? O gal kažkas subjaurojo Jo paveikslą?“
2015-07-27

Jonaviečiai džiaugėsi Viešpaties malone

Gražus liepos 19 d., sekmadienio, rytas, saulėtas dangus ir šiluma lepino Jonavos Tikėjimo žodžio bažnyčios tikinčiuosius - tą dieną buvome suplanavę surengti pamaldas išvykoje. Taigi mes, tikintieji, nusprendę vykti į gamtos prieglobstį, pasidalijome atsakomybę už įvairias renginio sritis ir išvykome į Jonavos miškų urėdijos poilsiavietę.
Gintautas Tumulis

Seminaras „Vyras Dievo akimis“

Liepos 11 d. Naujosios Akmenės Evangelikų bažnyčioje vyko seminaras vyrams tema „Vyras Dievo akimis“.

Seminarą vedė Vokietijos Blankenheimo miesto bažnyčios „Naujas gyvenimas“ pastorius ir vieno iš didžiausių reabilitacijos centrų Vokietijoje direktorius, psichologijos magistras Gregoris Neufeldas.
Ingrida Staneikienė

„Aš džiaugsiuosi Viešpačiu, džiūgausiu savo išgelbėjimo Dievu“ (Hab 3, 18)

Šia Šventojo Rašto eilute rėmėmės organizuodami 2015 metų Kauno bažnyčios „Tikėjimo žodis“ Palapinių šventę. Liepos 3-5 dienomis Kauno regiono tikintieji buvo kviečiami į Prienų raj. esančią Šaltupio sodybą. Nustebino nemažas dalyvių skaičius. Nors šiais metais svečių atvyko nedaug ir beveik visi palapinių šventės dalyviai buvo kauniečiai, tačiau stovyklautojų buvo daugiau nei 150.
2015-07-30
Saulius Karosas

Persikas ir kokosas (II dalis)

Mes, kaip bendruomenė, norime tapti panašūs į tą, kurią kūrė Kristus. Tai nėra lengva, nes pasikeitė papročiai (net skaitant Bibliją kai kurie dalykai mums atrodo svetimi), o kai kurie žmonės į bažnyčią žiūri kaip į moralizuojančią, teisiančią, atgrasią. Todėl didelis iššūkis yra sukurti bažnyčią, kuri būtų visiems patraukliausia vieta.
Earle Craig

Teatralizuota krikščionybė

Kas yra veidmainystė?

Viena moteris manęs paklausė: „Kaip tave vadina bažnyčioje?“ Atsakiau: „Vardu“. Ji nustebo: „Tačiau ar neturi žmonės tau rodyti daugiau pagarbos kaip Dievo tarnui, kaip vyresniajam?“ Atsakiau: „Pagarbos? Mūsų bažnyčioje? Juokiesi?“
Jim Johnston

Kodėl tiek daug nelaimingų krikščionių?

Išgelbėjimui būdingas džiaugsmas - mes džiūgaujame nenusakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu (1 Pt 1, 8). Jei esi krikščionis, Dvasia moko tave gėrėtis Kristumi. Jo grožis ir didingumas jaudina tavo sielą. Tačiau kai kuriems tikintiesiems sunku patirti džiaugsmą. Kodėl?

2015-07-29
Francis A. Schaeffer

Menas Biblijoje (IV)

Meno kūriniais galima pranešti bet kokią informaciją - nuo visiškos fantazijos iki išsamios istorijos. Bet kokios formos meno kūrinys - grožinė literatūra, epas arba tapyba - pasižymi informatyviu turiniu. Sąmoningai suformuluotų teiginių gali būti tiek prozoje, tiek poezijoje, tiek tapyboje - bet kokios formos mene.
Francis A. Schaeffer

Menas Biblijoje (III)

Ir nebūdami menininkai profesionalai ar mėgėjai, su meno kūriniais susiduriame kasdien. Mes skaitome knygas, klausomės muzikos, stebime afišas, gėrimės gėlėmis. Menas, kaip aš suprantu šio žodžio vartojimą, nėra tik „aukštasis menas“, pavyzdžiui, tapyba, skulptūra, poezija, klasikinė muzika. Menas yra ir kitos populiaresnės jo formos, kaip antai romanas, teatras, kinas, pop ar roko muzika.
2015-07-29
Jurgita Miloševičienė

2015-ųjų paauglių vasaros stovykla – „Žiedo brolija. Misija įmanoma“ (papildyta vaizdo įrašu)

Šįmet stovyklos programa rėmėsi Dž. R. Tolkino trilogija „Žiedų valdovas“, todėl vyriausias būrys buvo „Entai“, jaunesnieji - „Elfai“ ir „Nykštukai“, o jauniausieji - „Hobitai“. Visi keturi būriai su vadovais vienijosi į „Žiedo broliją“, kurią sudarė 96 brolijos nariai.
Tom Ascol

Disciplina namuose

Mūsų santuokos pradžioje mano žmona Dona porą metų dirbo sesele didelės vaikų ligoninės pediatrijos skyriuje. Jos skyriuje nuolatos lankydavosi jauni pacientai, kuriems buvo būtina medicininė pagalba, kartais net ir labai skubi. Vienas didžiausių iššūkių jos darbe buvo ne emocinė įtampa rūpinantis vaikais, kurie galbūt nebepasveiks, bet mažųjų pacientų giminaičiai, turintys gal ir gerų, tačiau netinkamų supratimų.
2015-07-20
Anželika Krikštaponienė

Biblinis žvilgsnis į moters brandą

Moters branda, kokia ji? Koks brandžios moters paveikslas pateikiamas Biblijoje, kaip ji atrodo Dievo akyse? Šie klausimai rūpi kiekvienai tikinčiai moteriai.

Branda yra Dievo siekinys tiek vyrui, tiek moteriai.
Asta Kiauzarytė

Moterų stovykla-konferencija „Tikri santykiai su Dievu“

Šių metų liepos 4-6 dienomis 14 moterų iš Šiaulių Tiesos žodžio bažnyčios dalyvavome Klaipėdos Miesto bažnyčios organizuojamoje moterų stovykloje-konferencijoje „Tikri santykiai su Dievu“, kuri vyko kun. Šulco įkurtoje Jaunimo sodyboje Kretingos rajone.
2015-07-31
Albertas Latužis

„Šlamštas“ ar „geros knygos“?

Baptistų šaknys Lietuvoje siekia XIX a. vidurį, kai Klaipėdos krašte įsikūrė pirmosios bendruomenės. Jų ir visos Lietuvos baptistų istoriją iki 1990 m. aprašė ilgametis Klaipėdos bendruomenės pastorius ir baptistų sąjungos vadovas Albertas Latužis savo knygoje "Po Jo sparnais" (Eglė, 2009). Jūsų dėmesiuis pateikiame ištraukas apie Kauno bendruomenės atsiradimą ir gyvenimą iki II Pasaulinio karo.

Pirmieji lietuviškos Biblijos žingsniai - B. Chylinskio Naujojo Testamento vertimas

„<...> noriai pradėti, ryžtingai tęsti, puikiai užbaigti labai gausų triūsą tikriausią, - išversti Bibliją į lietuvių kalbą.“ Šiuos žodžius Chylinskis parašė ir išspausdino Oksfordo universitete 1659 metų lapkritį angliškoje 10-ies puslapių knygelės „Pranešimas apie Biblijos vertimą į lietuvių kalbą <...>“ 3-ajame puslapyje.
2015-07-23

Ričardo Baksterio patarimai jaunuoliams

Ričardas Baksteris (Richard Baxter, 1615-1691 m.) - žinomas Anglijos puritonas, pastorius ir daugelio knygų bei veikalų autorius. Patarimai vaikams ir jaunuoliams yra viena iš R. Baksterio veikalo „Apie krikščionių ūkį“ dalis.

338 | 2011 10 04 | Atvirumas

Tikiu, kad Dievas į mano gyvenimą atvedė vaikiną, kurio prašiau. Draugauju su juo jau metus. Ir anksčiau esu turėjusi vaikinų, ar turėčiau jam pasakoti apie buvusius vaikinus ir kas buvo tarp mūsų?
2015-07-28

Belaisvius vedė Viešpats namo

Kai Siono belaisvius vedė Viešpats namo, buvome tarsi sapne (Ps 126, 1).

Laisvė yra brangi Dievo dovana. Žmogus sukurtas laisvei. Todėl bet kokia prievartos forma jam yra nepriimtina.

Malda Viešpačiui

Baigės diena.
Jau horizonte blėsta vakarinės žaros,
Aš bėgu, Dieve, susitikti su tavim.

Ateinu Tėve, pas tave,
Atsinešu bėdas ir rūpesčius
Ir atnešu nelengvą savo dieną,
Klaupiuos aš, Viešpatie, maldai prieš tave.

2015-07-28

Asios Bibi byla: Pakistano Aukščiausiasis Teismas sustabdė mirties bausmę

Mirties bausmės vykdymas pakistanietei krikščionei Asiai Bibi sustabdytas, byla bus svarstoma naujai: tai Pakistano Aukščiausiojo Teismo nutarimas Asios Bibi byloje. Ši moteris buvo suimta 2009 m. birželio 19 d. už tariamą piktžodžiavimą islamui ir 2010 m. nuteista mirti.

Kinijoje griaunamos kelis milijonus dolerių kainavusios bažnyčios

Vyriausybės užsakymu Kinijos Zhejiang provincijoje griaunama bažnyčia, kurios statyboms išleista keli milijonai dolerių. Portalas „Christian Today“ (Krikščionis šiandien) praneša, kad bus nugriauta bažnyčia, kuriai egzistuoti anksčiau vyriausybė leido.
2015-07-21
Romanas Semaška

V. E. Franklio kūrybos teologinė refleksija

Taip jau susiklostė, jog pirminė mano nuomonė apie Viktoro Emilio Franklio kūrybą formavosi iš  nuogirdų ir atsiliepimų apie ją. Girdėjau visų pirma apie autoriaus autoriteto „svorį“ - iškentęs koncentracijos stovyklų siaubą, įgijęs garbingų mokslinių laipsnių, įvertintas pasauliniu mastu ir t. t.

John Eldredge „Vyro kelionė“

Ko reikia, kad iš berniuko užaugtų savimi pasitikintis, drąsus ir stiprus, sugebantis aukotis vyras, kuris sugebėtų apginti silpnesnį, mylėti savo moterį, prisiimti atsakomybę už daugelį? Apie tai ir yra ši knyga.

 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS