Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:42:02
Dydis:
9,6 mb

Vilnius | 2015 09 27


Andrius Bernotas
Pamirštas palaiminimas

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:50:58
Dydis:
11,6 mb

Kaunas | 2015 10 04


Diana Vaškelienė
Žvilgsnis į maldą

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:46:19
Dydis:
42,4 mb

Šiauliai | 2015 10 04


Anželika Krikštaponienė
Apie Dievo misiją ir jos aspektus

2015-10-06

Pristatytas Martyno Liudviko Rėzos „Raštų“ IV tomas

Rugsėjo 26 d., šeštadienį,  Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje pristatytas Martyno Liudviko Rėzos „Raštų“ IV tomas, skirtas lietuvių literatūros pradininko, Tolminkiemio kunigo Kristijono Donelaičio (1714-1780) kūrinių pirmiesiems leidimams.
2015-10-06

Šiaulių bažnyčia kviečia į sielovados kursus

Nuo ankstaus ryto Tavęs ieškau, Tavęs trokšta mano siela, kūnas ilgisi Tavęs kaip sausa ir nualinta žemė be vandens (Ps 63, 1). Šiandien gyvename naujųjų technologijų kultūroje, kai informacija kaupiama interneto erdvėje: tinklalapiuose, tinklaraščiuose, socialiniuose tinkluose, el. bibliotekose.
2015-10-01
Aleksandras Anikinas

Dėkokime Dievui už rūpestį ir aprūpinimą (maldų kryptys spalio mėn.)

Spalis - tai mėnuo, kuris mums primena artėjantį šaltą metų laikotarpį, bet dar ir palepina saulės spinduliais bobų vasarą, primindamas mums vasaros šilumą bei jos metu užaugusias gėrybes. Šis mėnuo pasižymi gausybe mugių, kuriose demonstruojamos sodo bei daržo gėrybės.
Giedrius Ažukas

Gyvenk šviesoje ir kraukis turtą danguje

Greičiausiai nė vienas tikintis Dievą žmogus nenorėtų gyventi dvasinėje tamsoje. O kuris gi žmogus nenorėtų turėti turto, jei ne čia žemėje, tai bent danguje?

Ankstesni įrašai:

Mindaugas Sakalauskas
Laikas puoselėti santykius su Kristumi
Anželika Krikštaponienė
Mokslas ir tikėjimas – prieštara ar dermė?
2015-05-18


Naujasis miesto katekizmas (I dalis)

Jūsų dėmesiui siūlome pirmąją laidą iš trijų laidų ciklo, skirto neseniai išleistam Naujajam miesto katekizmui. Laidoje dalyvauja Tikėjimo žodžio bendrijos vadovas Gabrielius Lukošius, evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendetas Tomas Šernas, evangelikų reformatų Sinodo kuratorius Holgeris Lahayne, Klaipėdos miesto bažnyčios pastorius Saulius Karosas. Moderatorius - Tikėjimo žodžio leidyklos vadovas Valdas Bačkulis.

2015-10-01
Aurelija Umbrasienė

Našlės tikėjimo pamokos

Jėzus pasakė palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir neprarasti ryžto, tardamas: „Viename mieste buvo teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: ‚Apgink mane nuo mano priešininko!’
Ramūnas Jukna

Tarnavimas ir kančia: kenčiančio Dievo tarno malda (III dalis)

Kunigas Pašhūras, Imero sūnus, vyriausiasis Viešpaties namų prižiūrėtojas, girdėjo Jeremiją pranašaujant. Tada, nuplakdinęs pranašą Jeremiją, įtvėrė jį į šiekštą viršutiniuose Benjamino vartuose, prie Viešpaties namų.
2015-10-06

Šiaulių bažnyčia kviečia į sielovados kursus

Nuo ankstaus ryto Tavęs ieškau, Tavęs trokšta mano siela, kūnas ilgisi Tavęs kaip sausa ir nualinta žemė be vandens (Ps 63, 1). Šiandien gyvename naujųjų technologijų kultūroje, kai informacija kaupiama interneto erdvėje: tinklalapiuose, tinklaraščiuose, socialiniuose tinkluose, el. bibliotekose.

Kristaus mokinių bendrystė

Vienuolių kapucinų kvietimu Jonavos Tikėjimo žodžio bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas ir Jonavos bendruomenės šlovintojai dalyvavo Kauno miesto Petrašiūnų Romos katalikų parapijos bažnyčioje surengtame Viešpaties šlovinimo vakare.

Troškūnų savarankiško gyvenimo namų naujienos ir poreikiai

Anykščių raj. Troškūnuose veikiančių Savarankiško gyvenimo namų tarnautojai dalijasi naujienomis ir poreikiais.

Šiuo metu Troškūnų savarankiško gyvenimo namuose gyvena dvylika žmonių.
2015-09-27
Rowan Williams

Kur tu esi, žmogau?

Kiekvienam iš mūsų, neabejoju, yra tekę girdėti ne tik gerų, bet ir prastų pamokslų. Prieš daugelį metų tarp dvasininkų Anglijoje buvo populiarus anekdotas apie savimi patenkintą kunigą, kuris pasakojo: Neseniai ėjau keliu ir sutikau vyrą, kurio paklausiau: „Kur eini, gerasis žmogau?“
John Piper

Ar sielvartas nužudo džiaugsmą?

Noriu pabrėžti didžiąją tiesą - krikščionio džiaugsmas nemiršta atėjus sielvartui. Džiaugsmas ir sielvartas krikščionio gyvenime eina kartu, ne pakaitomis.
Kun. Tomas Šernas

Moterų ir vyrų tarnystės Bažnyčioje (II)

Kas yra Bažnyčia?

Atsakymo nuorodas randame Šventame Rašte, tikėjimo išpažinimuose ir teologiniuose dokumentuose, kurių oficialiai laikosi įvairios bažnyčios.
2015-09-28
Tim Keller

Evangelijos formos

Evangeliją kažkas pavadino tvenkiniu, kurį mažas vaikas gali perbristi, o drambliui tenka plaukti. Ji tokia paprasta, kad gali suprasti vaikas, ir tokia gili, kad gali būti tyrinėjama didžiausių protų.
Čarlzas Sperdženas

Širdies ramybė (II)

Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje (Fil 4, 7).
Taigi mes su jumis pakalbėjome apie tai, kas yra ramybė. Dabar pereisime prie antrojo punkto ir pamėginsime išsiaiškinti, kaip ją pasiekti.
2015-10-03
Genovaitė Kalkauskienė

Mus liūdina, bet mes visada džiaukimės

Neseniai supratau, kad senatvei reikia ruoštis. Retkarčiais vis pamąstau: kaip įgyti tokios išminties, kuri senatvėje padėtų tapti palaima artimiesiems ir aplinkiniams.
Stormie Omartian

Malda – tai meilės kalba

Kai meldžiamės už kitus žmones, nuostabūs dalykai pradeda vykti mūsų pačių širdyse. Jos ima minkštėti ir tirpti. Mes tampame pajėgūs nepriimti į širdį skaudulių ir atleidžiame, o galų gale, žiūrėk, net pamilstame tą, už kurį nuolat meldžiamės.
2015-09-30
Roxanne Stone

Kodėl moterys palieka bažnyčią?

Kiekvieną savaitę penkerius metus rinkdavomės Biblijos studijoms, tačiau į bažnyčią eidavome retai. 2002-2007 metais mūsų maža grupelė virto didžiule, „kartu gyvenančia“ grupe.

Kodėl grožis yra toks svarbus

Grožis yra galingas. Jis gali būti pati galingiausia jėga žemėje. Jis pavojingas, nes yra svarbus. Leiskite paaiškinti kodėl.

2015-10-04
Džonas Trepas

Pyktis – gležna dorybė! (II)

Kaip valdyti pyktį taip, kad nenusidėtume, ir kaip jį pažaboti bei sutramdyti, kad baigtųsi geruoju?

1) Liaukis nirtęs ir palik rūstybę. Nesijaudink, kad nedarytumei pikta (Ps 37, 8). 
John Trapp

Pyktis – gležna dorybė! (I)

Jūsų dėmesiui siūlome puritonų teologo epigramų ir glaustų pastabų meistro Džono Trepo (John Trapp, 1601-1669 m.) straipsnį. Jis taip pat bus spausdinamas šį rudenį išeisiančioje Krikščionio metų knygelėje.

2015-10-02

Misija Kinijoje

Jėzus mums sako, kad turime eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai. Bažnyčia pašaukta skelbti Gerąją naujieną, o mes esame misionieriai, kad Dievo meilė, Jo malonė pasiektų kiekvieną žmogų.

Kursai dirbantiems krikščionims „Tėve, pašlovink savo vardą“

Lietuvos krikščionių studentų bendrija (LKSB) kviečia visus dirbančius ir besiruošiančius dirbti krikščionis, kurie nori šlovinti Dievą savo darbo vietoje, į penkių užsiėmimų kursą Kaune „Tėve, pašlovink Savo vardą“.

2015-09-28

Kad namai nebūtų tušti

Palaimintas kiekvienas, kuris bijosi Viešpaties ir vaikščioja Jo keliais! Tavo žmona bus kaip vaisingas vynmedis tavo namuose, tavo vaikai sėdės aplink stalą kaip atžalos (Ps 128, 1-3) Šiuolaikinis pasaulis praranda šį Šventojo Rašto palaiminimą, netenka šeimos kaip saugotinos ir puoselėtinos vertybės.
Anželika Krikštaponienė

Viešpaties dovana yra vaikai

Viešpaties dovana yra vaikai, įsčių vaisius - Jo atlyginimas (Ps 127, 3).
Vaikai šeimoje, tautoje, bažnyčioje yra Viešpaties dovana ir Jo atlyginimas. Toks yra tobulas Viešpaties sumanymas atnaujinti kartas.

2015-09-26

Angela Merkel: „Nenorite Europos islamizacijos? Ateikite į bažnyčią!“

„Norėčiau matyti daugiau žmonių, kurie išdrįstų tarti „Taip, aš - krikščionis“, - taip Vokietijos kanclerė Angela Merkel atsakė į klausimą apie islamo fundamentalizmo pavojų Europai. Ji išreiškė viltį, kad Senojo žemyno gyventojai vėl pradės praktikuoti religiją.

Sukurta baltarusiškos Biblijos 500 metų sukakties minėjimo iniciatyvinė grupė

Minske sukurta iniciatyvinė grupė, kuri 2017 m. organizuos Biblijos baltarusių kalba išleidimo 500 metų sukakties minėjimą. 1517 m. vasarą baltarusių švietėjas ir spaudos pradininkas Pranciškus Skorina išleido į baltarusių kalbą išverstą Psalmyną - tai tapo šalies kultūrinio ir ekonominio prabudimo epochos pradžia.
2015-10-06

Pristatytas Martyno Liudviko Rėzos „Raštų“ IV tomas

Rugsėjo 26 d., šeštadienį,  Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje pristatytas Martyno Liudviko Rėzos „Raštų“ IV tomas, skirtas lietuvių literatūros pradininko, Tolminkiemio kunigo Kristijono Donelaičio (1714-1780) kūrinių pirmiesiems leidimams.
Daiva Širkaitė

Nepakankamas savęs vertinimas – antroji savęs pervertinimo pusė

Knygos „Gerai elgtis su savimi“ (išleido „Katalikų pasaulis“ 2003 m.) autorius, katalikų teologijos daktaras, benediktinas A Griunas pasakoja apie savo patirtį, sukauptą dirbant sielovadinį darbą.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS