Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:57:24
Dydis:
13,1 mb

Vilnius | 2015 04 12


Anželika Krikštaponienė
Guoskite, guoskite mano tautą

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:50:29
Dydis:
11,5 mb

Kaunas | 2015 04 12


Edvinas Gerasimas
Viską keičianti Evangelija. Nuvertintas seksas

2015-04-18

Mokslinė ir praktinė konferencija „Reformacija: praeitis ir dabartis“

Šių metų balandžio 24-25 d. Eurazijos akreditavimo asociacijos (toliau - EAAA) metodinis tyrimų centras, Vilniaus teologijos koledžas ir Evangelinis Biblijos institutas kviečia į artėjančios Reformacijos 500 metų sukakties proga organizuojamą mokslinę ir praktinę konferenciją „Reformacija: praeitis ir dabartis“.
2015-04-17

Studentų priėmimas į Evangelinio Biblijos instituto studijų programas 2015 m.

2015 m. birželio 15 d.- rugpjūčio 21 d. vyks studentų priėmimas į Evangelinį Biblijos institutą (EBI). 2015 m. priėmimas numatytas tik į Vilniaus studijų centrą.  Evangelinis Biblijos institutas siūlo trijų studijų pakopų programas.

2015-04-13
Romanas Semaška

Auka

Baiginėdamas laišką Romos tikintiesiems apaštalas Paulius atskleidžia vieną savo tarnystės tikslų: Parašiau jums, broliai, kai kur kiek per drąsiai, norėdamas jums priminti, kad dėl Dievo man suteiktos malonės turiu būti pagonims Jėzaus Kristaus tarnas ir skelbti Dievo Evangeliją, kad pagonių auka taptų priimtina, Šventosios Dvasios pašventinta (Rom 15, 15-16).
Anželika Krikštaponienė

Susitikimas prie tuščio kapo

Velykų rytas - viena šviesiausių ir viltingiausių akimirkų visoje žmonijos istorijoje bei Dievo Atpirkimo dramoje! Tai pergalingai patekėjusi aušra virš nuodėmės ir mirties tamsos. Tai Dievo teisumo ir teisingumo triumfas prieš panieką, atmetimą ir nuopuolio pasekmes.
2015-03-30


Dr. Willemo VanGemereno seminaras Kaune

Тęsiame vaizdo reportažų seriją iš dr. Wilemo VanGemerno viešnagės Tikėjimo žodžio bendrijoje š. m. vasario mėnesį.  Jūsų dėmesiui siūlome Kaune surengto seminaro „Gyvenimas psalmėse“ vaizdo įrašą. 

2015-04-14
Vilija Senulytė

Motinos patarimas

Šiųmetės Velykos man buvo kiek neįprastos - dalyvavau Didįjį Penktadienį mirusio giminaičio laidotuvėse. Mano liūdesys, jungiantis su velionio artimųjų liūdesiu, buvo sumišęs su džiaugsmu - juk artėja Jėzaus Prisikėlimo šventė!
Christine Hoover

Keturios priežastys saugotis „gerumo evangelijos"

Mano brendimo metais pati svarbiausia ir nuolat bažnyčioje skambėjusi žinia buvo - „būk gera". Gali būti, kad nesugebėjau išgirsti žinios apie malonę ar širdimi nepajutau, kad Dievas mane myli. Tačiau ši mintis, kad krikščionybė susijusi su uždaviniu „būti geram", tapo žalingu mano dvasinio gyvenimo pamatu.
2015-04-18

Mokslinė ir praktinė konferencija „Reformacija: praeitis ir dabartis“

Šių metų balandžio 24-25 d. Eurazijos akreditavimo asociacijos (toliau - EAAA) metodinis tyrimų centras, Vilniaus teologijos koledžas ir Evangelinis Biblijos institutas kviečia į artėjančios Reformacijos 500 metų sukakties proga organizuojamą mokslinę ir praktinę konferenciją „Reformacija: praeitis ir dabartis“.

Studentų priėmimas į Evangelinio Biblijos instituto studijų programas 2015 m.

2015 m. birželio 15 d.- rugpjūčio 21 d. vyks studentų priėmimas į Evangelinį Biblijos institutą (EBI). 2015 m. priėmimas numatytas tik į Vilniaus studijų centrą.  Evangelinis Biblijos institutas siūlo trijų studijų pakopų programas.

Rimas Kisielius

Naujienos iš Savarankiško gyvenimo namų Troškūnuose

Kristus prisikėlė! Bunda gamta, džiaugsmas širdyje. Skubu pasidalinti naujienomis iš Savarankiško gyvenimo namų Troškūnuose.

Namų vyresnioji Neringa Vaicekauskienė su vyru Arūnu šauniai tvarkosi, rūpindamiesi gyventojų fizine ir dvasine sveikata.
2015-04-11
Jonathan Dodson

Evangelijos skelbimas kitaip

Žodis „evangelizuoti“ sužadina praėjusios eros prisiminimus, kai surepetuoti pristatymai, nepatogus ėjimas nuo durų prie durų, nenutrūkstamas brošiūrų srautas ir atsivertimai prabudimo tarnavimuose buvo kasdienybė.
Kun. Tomas Šernas

Velykų belaukiant

Krikščioniškos konfesijos skirtingose tautose turi įvairiausių tradicijų, kurių laikymasis papuošia Velykų šventes. Kadangi evangelikai su abejone žvelgia į žmonių tradicijas Bažnyčioje, pakilkime aukščiau tradicijų - į dvasinį lygį. O „dvasinis" lygmuo neretai prasideda gana nuspėjamai.

Apskritojo stalo diskusija apie religinių mažumų bendruomenes Seime (vaizdo įrašas)

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras pristato vasario 25 d., trečiadienį, 10 val. Seimo Konstitucijos salėje įvykusią apskritojo stalo diskusiją „Religinių mažumų vieta šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: nematomos ir / ar nepažįstamos?“, kurią organizavo Seimo narė Dalia Kuodytė, Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras.

2015-04-16
Anželika Krikštaponienė

Ganytojiškas laiškas Timotiejui (Pirmojo laiško Timotiejui analizė)

Pirmasis laiškas Timotiejui yra vienas iš trijų apaštalo Pauliaus pastoracinių (ganytojiškų) laiškų, kuris taip vadinamas dėl savo turinio.

Ganytojiškuose laiškuose - Pirmajame laiške Timotiejui, Laiške Titui ir Antrajame Laiške Timotiejui - nagrinėjami vadovavimo bažnyčiai ir tikinčių kasdieninio gyvenimo klausimai.

J. Kalvino komentaras Pirmajam Petro laiškui (tęsinys)

Mylimieji, maldauju jus kaip svečius ir ateivius: susilaikykite nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą. Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna kilnus, kad jie už tai, už ką šmeižia jus kaip piktadarius, pamatę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankymo dieną (1 Pt 2, 11-12).

2015-04-13
Džonas ir Polė Sandfordai

Mumyse sukylantis demonas (I dalis)

Jūsų dėmesiui siūlome ištrauką iš Džono ir Polės Sandfordų knygos „Krikščioniškos šeimos atstatymas“ , kurią šiais, 2015 m.,  pakartotinai  išleido leidykla „Tikėjimo žodis“. Šioje knygoje autoriai, turintys per 30 metų sielovadinio darbo patirties, moko, kaip spręsti vedybines problemas ir šeimyninius konfliktus, vadovaujantis pasiaukojimu ir rūpinimusi kitais žmonėmis.

John Piper

Tėvai, mokykite vaikus paklusti

Šiuo rašiniu prašau krikščionių tėvų mokyti savo vaikus paklusti. Mane jaudina, kai matau, kaip vaikai  nereaguoja į tėvų prašymus, bet nesulaukia tokio savo elgesio pasekmių. Dažnai du ar net tris kartus tėvai liepia vaikui sėsti, stoti, eiti ar ką atnešti, bet, kai vaikas vis tiek neklauso, galiausiai tėvai juokaudami jį „paperka“.
2015-04-15

499 | 2015 04 15 | Gilios vaikystės žaizdos

Kai buvau maždaug 5-erių, mano senelis pradėjo mane tvirkinti. Nemanau, kad tai tęsėsi ilgai, tačiau iki šiol naktimis jaučiu jo sausą ir šiurkštų prisilietimą. Kai bandžiau pasiskųsti, apie tai papasakoti močiutei, man buvo paaiškinta, kad čia toks ,,žaidimas“, kuris tuoj baigsis. Baigėsi. Mamai papasakoti nesugalvojau, nes... net neatsimenu kodėl.
Cecil Osborne

Dešimt įsakymų žmonoms

Visi žinome Dešimt Dievo įsakymų, kuriuos Viešpats davė Izraelio tautai. Ir nors šiuolaikinis žmogus vargu ar pajėgia visus juos išvardyti, tačiau tuos, kurie susiję su santykiais tarp žmonių, pasakys nesunkiai: „Nežudyk“, „Nesvetimauk“, „Neliudyk melagingai“...
2015-04-17
Dalia Gudliauskienė

Mikalojus Radvila Juodasis – Reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae įkūrėjas ir globėjas

Kunigaikštis Mikalojus Radvila Juodasis - Reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae įkūrėjas ir globėjas - vienas įžymiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų, valstybingumo puoselėtojas, vienas labiausiai apsišvietusių Lietuvos žmonių, gynęs LDK integralumą ir politinį savarankiškumą.

VU bibliotekoje buvo eksponuojamas M. Mažvydo „Katekizmo“ originalas (vaizdo įrašas)

2015 m. balandžio 1-ąją jau tradiciškai Vilniaus universiteto bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje (Universiteto g. 3) lankytojams buvo eksponuojama pirmoji spausdinta lietuviška knyga - Martyno Mažvydo „Catechismusa prasty szadei...“, išleista Karaliaučiuje 1547 metais.
2015-04-15

Kartu studijuoti Bibliją – saldu

Tarptautinės bendruomeninės Biblijos studijos (CBSI) - kas tai? Lietuvoje šią Biblijos studijų tarnystę pradėjo Marietta Smith iš JAV, kuri 10 metų gyveno Klaipėdoje, dirbo dėstytoja LCC, vėliau atsidėjo vien tik Biblijos studijoms pagal CBSI metodiką. Šias studijas iš pradžių lankė tik LCC studentai iš įvairių šalių, ir pačios studijos vyko anglų kalba.

JAUnimo sąskrydis „Pas Mešką“ (informacija ir vaizdo įrašas)

Čia Biblijos tiesos skleisis per veiklą ir patirtį. Mūsų laukia bendravimas, diskusijos, žygiai, mokymai ir malda kartu su bendraamžiais ir vyresniais vadovais. Mums padės D. R. R. Tolkinas su hobitu Frodu...

2015-04-09

Mylėti taiką

Per ilgai gyvenau su tais, kurie nekenčia taikos. Aš esu už taiką, bet jie geidžia karo, kai aš kalbu (Ps 120, 6-7).

Karas atveria visą žmogaus prigimties sugedimą ir nedorybę. Tai kas taikos metu yra tiesiog nedora ir šventvagiška, karo dienomis tai tampa gyvenimo ir elgesio norma.

Atpirkimo kryžius

Jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė (Jono 19, 16).

Visą naktį Jis praleido kentėdamas, o anksti rytą jau buvo Kajafo rūmuose, iš ten Jį skubiai išvedė pas Pilotą, iš Piloto - pas Erodą, iš Erodo vėl atgal pas Pilotą. Jėzus buvo jau visiškai nusilpęs, tačiau Jam neleido nei pailsėti, nei atsigauti. Jie troško Jo kraujo ir todėl išvedė Jį mirti užkrovę nešti kryžių.
2015-04-18

Liberija gali būti paskelbta krikščioniška valstybe

Šių metų balandžio 5 d. Liberijos Nacionalinė konferencija pasiūlė šią Vakarų Afrikos valstybę paskelbti krikščioniška šalimi. Nacionalinės konferencijos iniciatyvai prieštarauja musulmonai bei pasaulietinės valstybės šalininkai - jie mano, kad toks sprendimas suskaldytų šalį.

Pradėtas vykdyti nacionalinis projektas „Besimeldžianti Ukraina“ (vaizdo įrašas)

Ukrainoje pradėtas vykdyti nacionalinis projektas „Besimeldžianti Ukraina“. Svarbiausias šio projekto tikslas - pasitarnauti ukrainiečiams, mokyti melstis, suteikti viltį. Trys šimtai maldos palapinių, šimtai tūkstančių išdalytų Naujųjų Testamentų ir šimtai tūkstančių žmonių, atidavusių širdis Dievui
2015-04-11
Daiva Širkaitė

Gerald G. May. Priklausomybė ir malonė

Gerald G. May, medicinos mokslų daktaras, psichiatras ir dėstytojas, dalyvauja Vašingtono apygardos Scalemo instituto programoje sielovadininkams rengti.
Vilija Senulytė

Nauja nuostabi knyga – Ginny L. Yttrup „Žodžiai“

Gydantis ŽODIS - JĖZUS KRISTUS - padeda Keilei prabilti žodžiais, kuriuos ji laiko „surinkusi į dėžutę“ savo galvoje. Jis, Baisesnis už blogį, negali jų iš čia paimti...

Mergaitė kalbėjo, tačiau kai jai buvo devyneri, narkomanė mama išėjo ir paliko ją vieną su savo sugyventiniu.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS