Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:58:20
Dydis:
13,3 mb

Vilnius | 2015 10 18


Gražina Bielousova
Atsakas į kančią

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:35:03
Dydis:
8,02 mb

Kaunas | 2015 10 18


Justina Steniukaitė
Keliaujantis kartu

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:19:57
Dydis:
18,2 mb

Šiauliai | 2015 10 18


Anželika Krikštaponienė
Garstyčios grūdelis

2015-10-20

Pradėjo veikti nauja Tikėjimo žodžio bendrijos svetainė

2015 m. spalio 19 d. pradėjo veikti nauja Tikėjimo žodžio bendrijos interneto svetainė - portalas evangelija.lt. Maloniai kviečiame apsilankyti!

2015-10-15

Kūrinijos karūna

Tuomet nutinka kažkas stulbinančio. Dievas ant žemės palieka savo antspaudą. Jis sukuria kūrinį, panašų į save. Jis sukuria sūnų.
2015-10-20
2015-10-20

Anželika Krikštaponienė: „Te Dievo malonės rankos iškelia Evangelijos vėliavą... “

Iš kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių ekranų į skaitytojų širdis pagaliau beldžiasi taip ilgai laukta atsinaujinusi Tikėjimo žodžio bendrijos interneto svetainė evangelija.lt.
Darius Venslovas

Apie malonę, atėjusią per Jėzų Kristų

Iš Jo pilnatvės mes visi gavome malonę po malonės. Nes Įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų (Jn 1, 16-17).
2015-05-18


Naujasis miesto katekizmas (I dalis)

Jūsų dėmesiui siūlome pirmąją laidą iš trijų laidų ciklo, skirto neseniai išleistam Naujajam miesto katekizmui. Laidoje dalyvauja Tikėjimo žodžio bendrijos vadovas Gabrielius Lukošius, evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendetas Tomas Šernas, evangelikų reformatų Sinodo kuratorius Holgeris Lahayne, Klaipėdos miesto bažnyčios pastorius Saulius Karosas. Moderatorius - Tikėjimo žodžio leidyklos vadovas Valdas Bačkulis.

2015-10-07
Ramūnas Jukna

Tarnavimas ir kančia: nenutrūkstantis tarnavimas (IV)

Apibendrindamas ankstesniuose straipsniuose išdėstytas mintis šioje baigiamojoje dalyje pateiksiu keturias įžvalgas, kurios padėtų atsakyti į klausimą: „Kaip mums derėtų elgtis išgyvenant kančią?“
Aurelija Umbrasienė

Našlės tikėjimo pamokos

Jėzus pasakė palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir neprarasti ryžto, tardamas: „Viename mieste buvo teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: ‚Apgink mane nuo mano priešininko!’
2015-10-20

Pradėjo veikti nauja Tikėjimo žodžio bendrijos svetainė

2015 m. spalio 19 d. pradėjo veikti nauja Tikėjimo žodžio bendrijos interneto svetainė - portalas evangelija.lt. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Kviečiame į INICIATYVŲ seminarą

Širdingai kviečiame į INICIATYVŲ seminarą, kurio tema -„Mažos ir vidutinio dydžio įmonės tarp išbandymų ir priespaudos“.

Daiva Smelova

Penktojo gimtadienio šventė Evangeliškoje Dublino lietuvių bendruomenėje

Spalio 4 d. atšventėme 5-uosius Evangeliškos lietuvių bendruomenės metus. Pasveikinau bendruomenę su švente, trumpai prisiminiau ir papasakojau, kaip Evangeliška lietuvių bendruomenė Dubline įsikūrė.

2015-10-14
Emily T. Warenga

Bažnyčia nėra tavo priešas

Rytas. Lietus šimtais basų pėdučių šlepsena į mūsų namelio ant ratų stogą. Už rasotų langų - purvynas. Oras pritvinkęs audros ir moskitų.

Europos evangelikų aljansas ragina priimti „ateivius“

Spalio 5-8 dienomis Vokietijoje, Švabijos Gmiundo mieste, vyko kasmetė Europos evangelikų aljanso generalinė asamblėja „Nuo atskirties prie įtraukties“. Asamblėjai baigiantis jos dalyviai - Europos evangelikų lyderiai - atsakydami į šiomis dienomis Europą krečiančią pabėgėlių krizę paskelbė kreipimąsi į Europos evangelikų bendruomenes.
Kun. Tomas Šernas

Moterų ir vyrų tarnystė Bažnyčioje (III)

Jūsų dėmesiui siūlome paskutinę Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinio superintendento kunigo Tomo Šerno išsamaus straipsnio apie vyrų ir moterų dalį. Tikimės, kad jis paskatins apmąstyti šiuos nelengvus teologinius klausimus...
2015-10-09
Anželika Krikštaponienė

Tikėti ar netikėti? (Pranašo Habakuko knygos egzegezė)

Tikėti ar netikėti - štai dramatiškoji dilema, vienintelė tikra dilema pasaulio istorijoje. (Johanas Volfgangas Getė)[1]

Pastaruoju metu, skaitant Bibliją, mano dėmesį patraukė pranašo Habakuko tikėjimo žinia.
Tim Keller

Evangelijos formos

Evangeliją kažkas pavadino tvenkiniu, kurį mažas vaikas gali perbristi, o drambliui tenka plaukti. Ji tokia paprasta, kad gali suprasti vaikas, ir tokia gili, kad gali būti tyrinėjama didžiausių protų.
2015-10-14
Nicky ir Sila Lee

Santuokos vadovas (III)

Pokalbio svarba

Prieš kelerius metus, kai mūsų vaikai dar buvo maži, palikome juos prižiūrėti seneliams, o patys susiruošėme atostogų į Škotijos Hailandą.
Genovaitė Kalkauskienė

Mus liūdina, bet mes visada džiaukimės

Neseniai supratau, kad senatvei reikia ruoštis. Retkarčiais vis pamąstau: kaip įgyti tokios išminties, kuri senatvėje padėtų tapti palaima artimiesiems ir aplinkiniams.
2015-10-15

Kūrinijos karūna

Tuomet nutinka kažkas stulbinančio. Dievas ant žemės palieka savo antspaudą. Jis sukuria kūrinį, panašų į save. Jis sukuria sūnų.
Roxanne Stone

Kodėl moterys palieka bažnyčią?

Kiekvieną savaitę penkerius metus rinkdavomės Biblijos studijoms, tačiau į bažnyčią eidavome retai. 2002-2007 metais mūsų maža grupelė virto didžiule, „kartu gyvenančia“ grupe.
2015-10-04
Džonas Trepas

Pyktis – gležna dorybė! (II)

Kaip valdyti pyktį taip, kad nenusidėtume, ir kaip jį pažaboti bei sutramdyti, kad baigtųsi geruoju?

1) Liaukis nirtęs ir palik rūstybę. Nesijaudink, kad nedarytumei pikta (Ps 37, 8). 
John Trapp

Pyktis – gležna dorybė! (I)

Jūsų dėmesiui siūlome puritonų teologo epigramų ir glaustų pastabų meistro Džono Trepo (John Trapp, 1601-1669 m.) straipsnį. Jis taip pat bus spausdinamas šį rudenį išeisiančioje Krikščionio metų knygelėje.

2015-10-18

507 | 2015 10 18 | Aistra

Ar aistra (be lytinių santykių) yra nuodėmė?

Misija Kinijoje

Jėzus mums sako, kad turime eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai. Bažnyčia pašaukta skelbti Gerąją naujieną, o mes esame misionieriai, kad Dievo meilė, Jo malonė pasiektų kiekvieną žmogų.
2015-10-12

Būti Jame

Kartais pagalvoju, kad gyventi Kristuje - tai lyg būti įjungtoje mikrobangų krosnelėje, kurioje pūtiesi ir spragsi tarsi kukurūzų spragėsis.

Kad namai nebūtų tušti

Palaimintas kiekvienas, kuris bijosi Viešpaties ir vaikščioja Jo keliais! Tavo žmona bus kaip vaisingas vynmedis tavo namuose, tavo vaikai sėdės aplink stalą kaip atžalos (Ps 128, 1-3) Šiuolaikinis pasaulis praranda šį Šventojo Rašto palaiminimą, netenka šeimos kaip saugotinos ir puoselėtinos vertybės.
2015-10-09

„Islamo valstybė“ mirtimi nubaudė dvidešimt krikščionių, kurie neišsižadėjo savo tikėjimo

Prieš nužudydami dvylika krikščionių „Islamo valstybės“ kovotojai kankino dvylikametį berniuką - nupjovė jam pirštų galiukus. Berniukas buvo sirų krikščionių vadovo sūnus, jis, kaip ir kiti krikščionys, neišsižadėjo savo tikėjimo.

Angela Merkel: „Nenorite Europos islamizacijos? Ateikite į bažnyčią!“

„Norėčiau matyti daugiau žmonių, kurie išdrįstų tarti „Taip, aš - krikščionis“, - taip Vokietijos kanclerė Angela Merkel atsakė į klausimą apie islamo fundamentalizmo pavojų Europai. Ji išreiškė viltį, kad Senojo žemyno gyventojai vėl pradės praktikuoti religiją.

2015-10-06

Pristatytas Martyno Liudviko Rėzos „Raštų“ IV tomas

Rugsėjo 26 d., šeštadienį,  Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje pristatytas Martyno Liudviko Rėzos „Raštų“ IV tomas, skirtas lietuvių literatūros pradininko, Tolminkiemio kunigo Kristijono Donelaičio (1714-1780) kūrinių pirmiesiems leidimams.
Daiva Širkaitė

Nepakankamas savęs vertinimas – antroji savęs pervertinimo pusė

Knygos „Gerai elgtis su savimi“ (išleido „Katalikų pasaulis“ 2003 m.) autorius, katalikų teologijos daktaras, benediktinas A Griunas pasakoja apie savo patirtį, sukauptą dirbant sielovadinį darbą.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS