Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
1:26:43
Dydis:
19,8 mb

Vilnius | 2014 12 14


Aurelija Umbrasienė
Medijos. Tikėjimo būtinybė

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:53:47
Dydis:
12,3 mb

Kaunas | 2014 12 07


Gabrielius Lukošius
Santuokos stiprybės šaltinis

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:41:00
Dydis:
37,5 mb

Šiauliai | 2014 12 14


Gintautas Tumulis
Išgelbėjimas per tikėjimą - visiems

Holger Lahayne

„Vienintelis Dievo Žodis, kurio mes klausome“

1933 metais, Vokietijoje į valdžią atėjus Hitleriui, didelę galią įgavo Vokietijos žemių evangelikų bažnyčių viduje susiformavęs judėjimas „Vokiečių krikščionys“ (Deutsche Christen). 1934 m. kovą jie pareiškė: „Su Hitleriu išmušė Vokietijos nacijos valanda. Per Hitlerį ateina veikti Kristus, pagalbos ir išganymo Dievas.“
2014-12-19

Daiva: „Niekada nepatyriau tiek meilės"

Dabar jūs švytite. Atrodo, kad taip buvo visada. Tačiau, deja, buvo ir kitaip. Papasakokite, kaip jūs patekote į reabilitacijos centrą „Prieglobstis".

Vaikystėje aš buvau laiminga. Nesu gavusi net mušti nuo tėvų, nors buvau pasiutęs vaikas. Buvau bloga mergaitė, mėgau manipuliuoti kitais.

2014-12-17
Gražina Bielousova

Evangeliškas Adventas: paradoksas ar būtinybė?

Kalbėti apie Adventą laisvųjų evangeliškų bažnyčių kontekste nėra paprasta. Kartais dėmesingumas  krikščioniškųjų metų laikmečiams suvokiamas kaip „nebiblinis", taigi, ir neturintis vietos evangeliškose bažnyčiose.

2014-12-11

Miestas ant kalno

 Jau dešimt metų labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ įkūrėjas, Naujosios Akmenės bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis su bendradarbiais tarnauja didžiausią socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, o fondo veikla peržengė ne tik Akmenės rajono ribas, bet ir Lietuvos sienas.

Ankstesni įrašai:

Mindaugas Palionis
Reabilitacijos centro gimimas (vaizdo įrašai)
Gabrielius Lukošius
Persirengę karaliai
761 | 2014-11-23
Gintautas Gruzdys

Evangelijos žinia - asmeninė ar visuotinė?

Remdamasis Laiško galatams pirmais skyriais, pastorius Gintautas Gruzdys aptaria šią temą.

2014-12-19

Daiva: „Niekada nepatyriau tiek meilės"

Dabar jūs švytite. Atrodo, kad taip buvo visada. Tačiau, deja, buvo ir kitaip. Papasakokite, kaip jūs patekote į reabilitacijos centrą „Prieglobstis".

Vaikystėje aš buvau laiminga. Nesu gavusi net mušti nuo tėvų, nors buvau pasiutęs vaikas. Buvau bloga mergaitė, mėgau manipuliuoti kitais.

Sonata Aleksandravičienė

Kaip gyveni, „Prieglobsti"?

Vieną ankstyvą spalio rytą kartu su vyru Marku ir „Kertinio akmens" laidos operatoriumi Gintaru Dijoku išsiruošėme į tolimąjį Lietuvos kampelį - Naująją Akmenę. Žinojau, kad apie Naujosios Akmenės bažnyčios pastoriaus Mindaugo Palionio veiklą nemažai rašyta vietinėje ir net užsienio spaudoje, šis žmogus Šiaulių krašte vienais metais buvo išrinktas Metų žmogumi, ne kartą iš sesers Solveigos Zvicevičienės lūpų girdėjau apie jo nuveiktus darbus.
2014-12-18

Šiauliuose skamba Kalėdų giesmės

Artėjant Kalėdoms Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ drauge su kitomis miesto evangelinėmis bažnyčiomis miesto gyventojams dovanoja kalėdines giesmes. Gruodžio 16 d. pėsčiųjų bulvare Evangelinis choras kartu su Kultūros centro choristais giedojo Šiltąsias Kalėdų giesmes.
Gintautas Gruzdys

Advento vakaras Elektrėnų bažnyčioje

Gruodžio 12 d. Elektrėnų evangelinėje bažnyčioje „Tikėjimo žodis“ vyko Advento muzikos ir poezijos vakaras. Jame dalyvavo vilniečių muzikos grupė JAUTI (pirmoje nuotraukoje - grupės nariai Džiugas Širvys ir Nojus Zvicevičius), savo kūrybos eiles skaitė poetės Birutė Gruzdienė ir Ona Kulbokienė.

Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorių tarybos pranešimas

Gruodžio 9 d. Vilniuje vyko krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorių tarybos posėdis. Jo metu buvo nuspręsta nuo 2015 m. sausio 1 d. Ukmergės bažnyčios „Tikėjimo žodis“ vadove skirti Neringą Jakeliūnienę.
2014-12-18
Steven J. Cole

Mylimi, bet kenčiantys

Iš Jėzaus palyginimo apie sėjėją (Mt 13, 1-9. 18-23) nesunku suvokti, jog žmogaus elgesys išmėginimų metu atskleidžia jo tikėjimo tikrumą. Sėkla, kritusi į akmenuotą dirvą, sudygo greitai, tačiau nuo saulės kaitros, kuri simbolizuoja išmėginimus ar persekiojimus, daigelis greitai sunyko.

Colin Urquhart

Bijoti Viešpaties jam bus džiaugsmas

Krikščionys negali būti žemės druska ir pasaulio šviesa, jei jie negerbia Dievo šventumo ir Jo žodžio. Tik Dievą gerbianti tauta klestės.

Kas yra Dievo baimė? Dievas nenori, kad mes Jo bijotume. Dievo baimė - tai pagarba Jam, pagarbus požiūris į Jį ir Jo žodį.
Bill Bright

Ugdykimės sveiką Dievo baimę

Užaugau tėvų rančoje Oklahomos valstijoje, kur mano tėvas buvo laikomas vienu geriausių ūkininkų. Niekas nemokėjo taip išjodinėti arklių kaip mano tėvas. Jis išmokė mane ir keturis mano brolius jodinėti ant laukinių mustangų. Taigi išmokau saugiai jaustis tarp šių didžiųjų arklių.
2014-12-14

492 | 2014 12 14 | Antrojo kanono Biblijos knygos

Krikščioniško kelio pradžioje buvau vienas iš tų, kurie visiškai nepripažino apokrifinių, Antrojo kanono, knygų. Jų ne tik neskaičiau, bet ir laikiau žalingomis (reiktų prisipažinti, turbūt be jokios priežasties). Vis dėlto, ar jos naudingos skaityti krikščioniui? Ar gali pasitarnauti mūsų dvasiniam augimui bei tikėjimo stiprinimui?
Čarlzas Sperdženas

Persmeigta širdis (II)

„Tad tvirtai žinokite, visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Kristumi tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote.“ Tie žodžiai vėrė jiems širdį, ir jie klausė Petrą bei kitus apaštalus: „Ką mums daryti, vyrai broliai?“ (Apd 2, 36-37)
2014-12-17
Leslie Leyland Fields

Mitai apie tobulus tėvus

Prieš kelerius metus mes su šeima keliavome po Gvatemalą. Aplankėme žmogų, kuris savo gyvenimą paskyrė tarnauti vargšams. Sėdėjome prie stalo su žmogumi, kuris ne tik nuolankiai tarnavo pastoriumi maištaujančioje tautoje, bet ir užaugino keturis vaikus.

Kokia tėvystė yra efektyvi?

Auginti vaikus nėra paprasta. Seniau niekas nemokindavo, kaip būti geru tėčiu ar mama, - tai tiesiog buvo perimama iš savo šeimos, iš savo tėvų pavyzdžio. Dabar visuomenėje pastebimas vis didėjantis susidomėjimas vaikų auklėjimu, psichologai ima mokyti tėvus, kaip elgtis su vaiku, kaip jį suprasti, kad šeimoje visiems būtų malonu gyventi.
2014-12-16
Gražina Bielousova

Bėgte

Bėgte. Toks gyvenimo ritmas man jau tapo kasdienybe. Nebeatsimenu, kada paskutinį kartą dariau tik vieną darbą, dirbau tik prie vieno projekto, ruošiausi tik vienai paskaitai... Visko daug ir viskas iš karto. Ir tai ne mano vienos pasaulis.
John Stott

Moterys, vyrai ir Dievas (III)

Pirma, „vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra Bažnyčios, savo Kūno, galva ir gelbėtojas“ (eil. 23). Paskutinieji žodžiai kai ką atskleidžia. Kristus yra Bažnyčios galva ta prasme, kad jis yra jos gelbėtojas.
2014-12-19
Holger Lahayne

„Vienintelis Dievo Žodis, kurio mes klausome“

1933 metais, Vokietijoje į valdžią atėjus Hitleriui, didelę galią įgavo Vokietijos žemių evangelikų bažnyčių viduje susiformavęs judėjimas „Vokiečių krikščionys“ (Deutsche Christen). 1934 m. kovą jie pareiškė: „Su Hitleriu išmušė Vokietijos nacijos valanda. Per Hitlerį ateina veikti Kristus, pagalbos ir išganymo Dievas.“
Louis Berghof

Doktrinų istorija (IV): Tėvai antignostikai

Aptarę apologetus natūraliai pereiname prie kitos bažnyčios tėvų kartos - vadinamųjų tėvų antignostikų. Tarp jų žymiausiais laikomi Irenėjus, Hipolitas ir Tertulijonas.
Irenėjus (~145 m. - ~ 202 m.) gimė Rytuose. Čia jis mokėsi iš Polikarpo, bet vėliau didesnę gyvenimo dalį praleido Vakaruose.
2014-12-15
Ričardas Pagojus

Pornografijos monstras, arba kaip susinaikinti

O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje (Mt 5, 28).

Žalingi įpročiai ne visada yra cheminės priklausomybės - alkoholis ar narkotikai. Kai kurių kilmė yra psichologinė, bet jie lygiai taip pat pririša ir žaloja. Pornografija - toks pat žalingas polinkis kaip ir kokainas.

Thom S. Rainer ir Sam S. Rainer

Kodėl jaunuoliai palieka bažnyčią?

Džonas Roulsas yra klestintis teisininkas, neblogai įsikūręs Napolyje (Floridoje). Prieš penkerius metus jis tapo tikruoju savo firmos partneriu, ir jam niekada netrūko mokių klientų. Daugelio žmonių akimis Džono gyvenimas atrodo labai sėkmingas.
2014-12-17
Jolita Matiukaitė

Neprašaukime pro šalį

O! Kaip norėtųsi niekada neprašauti pro šalį! Profesionaliam sportininkui ar kareiviui labai svarbu visada pataikyti į taikinį. Mums, paprastiesiems žmogeliams, labai svarbu įvykdyti Dievo valią savo gyvenime ir pasakyt kaip Jėzus pasakė: „Atlikta!“ bei padėjo neginčijamą tašką visoje žmonijos istorijoje.

Jo šlovė pasirodo (giesmės vaizdo įrašas)

Nuostabi Darlenės Zschech („Hillsong“) giesmė.  Krikščioniškas naujienų portalas „Christian Today“ pranešė, jog per Padėkos dieną Darlenė bažnyčiai paskelbė, kad po ilgiau nei metus trukusio varginančio gydymo nuo krūties vėžio gydytojai jai pranešė, kad pasiekta remisija - už tai ji visa širdimi dėkoja Viešpačiui.
2014-12-16

Išganymo armija švęs 150 metų sukaktį

Religinė labdaros organizacija „Išganymo armija“, kurią 1865 metais įkūrė metodistų pastorius Viljamas Butas, 2015 metų liepos mėnesį švęs savo 150 metų sukaktį.  Jubiliejui paminėti bus surengta konferencija „Boundless: The Whole Word Redeeming“ (Beribis: viso pasaulio išgelbėjimas).

Amerikos ateistai paskelbė reklaminį karą Kalėdoms

Organizacija „Amerikos ateistai“ Kalėdų reklaminiuose stenduose patalpino savo reklamą. „Suaugę mūsų kartos žmonės netūrėtų daugiau apsimetinėti, kad jie tiki tuo melu, kuriuo savo laiku tikėjo jų tėvai.
2014-12-11
Daiva Širkaitė

„Netobulumo dovanos“ – kaip gyventi iš visos širdies?

Brené Brown, krikščionė rašytoja ir tyrėja, daugelį metų tyrusi gėdą ir savivertę, savo naujoje knygoje „Netobulumo dovanos“ bando paaiškinti, kaip užuojauta sau, susitaikymas, dėkingumas padeda gyventi iš visos širdies.

Biblija – vėl prekyboje

Leidykla „Tikėjimo žodis“ išleido jau septintą pakartotinį Biblijos leidimą. Ši Biblija įrišta minkštu odiniu viršeliu trijų skirtingų spalvų: juoda, tamsiai ruda ir smėlio spalvos. Šventasis Raštas - puiki dovana jūsų draugams bei artimiesiems ir, žinoma, jums patiems.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS