Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:50:08
Dydis:
11,4 mb

Vilnius | 2014 11 23


Gabrielius Lukošius
Esminė permaina

2014-11-24

Groeschel Craig. Krikščionis ateistas

Bažnyčioje nuolat kalbama apie krikščionis ir nekrikščionis, bet niekas nė neužsimena apie tuos, kurie yra tarp šių dviejų grupių. Dauguma žmonių, su kuriais kasdien susiduriame, priskiriami tam viduriukui, tai kategorijai žmonių, kurie tiki Dievu, bet gyvena taip, tarsi Jo nebūtų.
Aušrinė Šečkuvienė

Dievo sėklos

Mintys iš dienoraščio

Sėjėjas nepailsdamas dirba, sėdamas į kairę ir į dešinę. Viskas priklauso nuo dirvos: ar paruošta, išravėta, gerai išdirbta.

2014-11-24
Ramūnas Jukna

Pasirinkimas

Kalno pamokslo atomazga ir epilogas (Mt 7, 13-27)

Žymiausias Viešpaties pamokslas, vadinamas Kalno pamokslu, atskleidžia mokymą apie Dangaus karalystę, atgailą, teisiojo gyvenimą, o baigiamasis fragmentas pulsuoja pasirinkimo būtinybe.

Gražina Bielousova

Kančios prasmės beieškant

Pabudau nuo veriančio skausmo, tvinksinčio kiekvienoje mano galvos ląstelėje, pasiglemžiančio visus pojūčius ir mintis, pulsuojančio kiekviename raumenyje. Atrodė, kad galvą kažkas traiško baisiausiais inkvizicijos įnagiais. Negalėjau nei kvėpuoti, nei atsimerkti, net neliko jėgų dejuoti.
760 | 2014-11-16
Gabrielius Lukošius

Svarbiausias poreikis

Remdamasis ištrauka iš Evangelijos pagal Joną, pastorius Gabrielius Lukošius atkreipia dėmesį į Jėzaus žodžius, kad pagrindinis mūsų poreikis nėra materialus aprūpinimas.

2014-11-20
Aurelija Umbrasienė

Tikėjimo pamokos Marijos ir Mortos namuose (II)

Ko negirdėjo Morta arba apie poreikį įsiklausyti pakankamai (Jn 11, 17-27)

Kai teko padirbėti plaukimo trenere, pamenu, kaip viena kolegė, pradirbusi pedagoginį darbą apie 30 metų, pasakė: šio laikmečio vaikai visai kitokie - jie nelinkę klausytis, juo labiau išgirsti, kas jiems sakoma.

488 | 2014 11 16 | Siekis lyderiauti bažnyčioje

Kaip vertinami krikščionys, siekiantys bažnyčioje lyderiauti? Kaip tokius siekius vertinti: teigiamai ar neigiamai?
2014-11-22

Kauno bažnyčia vėl kviečia į seminarą šeimoms

Gruodžio 12 d., penktadienį, 18.30 val., Kauno Tikėjimo žodžio bažnyčios raštinėje (Seniavos pl. 8A) vyks paskaita „Mūsų ir mano vaikai: dilemos ir pasekmės“. Paskaitą skaitys Vytauto Didžiojo universiteto docentė dr. Dalija Snieškienė.

Rimas Kisielius

Naujai įkurtuose savarankiško gyvenimo namuose reikalingi savanoriai

Prieš kelerius metus Naujosios Akmenės pastoriaus Mindaugo Palionio iniciatyva nupirktas didelis pastatas Anykščių raj. Troškūnuose, kur norėta atkurti tarpukariu tame pastate veikusius senelių namus.

Pasaulinėje lyderystės konferencijoje – apie vadovų klaidas, baimes ir vizijas

Šeštadienį Klaipėdoje baigėsi Pasaulinė lyderystės konferencija, sutraukusi per 400 dalyvių: verslo, politikos, visuomeninių organizacijų, bažnyčių lyderių. Ateinantį savaitgalį, lapkričio 21-22 d., Pasaulinės lyderystės konferencija vyks Vilniuje, o lapkričio 28-29 d. lyderius kviečia į Šiaulius.
2014-11-22
Steven J. Cole

Mokinystės kaina

Apklausų organizatorius Džordžas Galupas teigia, kad tik mažiau nei 10 procentų krikščionių evangelikų galėtų būti vadinami pasišventusiais. Daugelis išpažįstančiųjų krikščionybę neturi krikščionybės pagrindų ir nesielgia kaip tikri krikščionys.
William S. Plumer

Jobo patirti išbandymai ir malonės

Jobo knyga yra seniausia ir geriausia epinė poema pasaulyje. Pagrindiniai šios istorijos veikėjai yra Dievas, šėtonas, Jobas, Jobo žmona, trys Jobo draugai: Elifazas, Bildadas ir Cofaras bei išskirtinis veikėjas - Elihuvas.
David Ravenhil

Palikite tai, kas vaikiška

Prieš kelis dešimtmečius mes patyrėme didžiulį Dievo Dvasios išsiliejimą. Tūkstančiai žmonių išgyveno dramatiškus pokyčius. Bažnyčios tapo nebe sekmadieninių susirinkimų vieta, bet dinamiško gyvenimo centrais. Įsisenėjusias religines tradicijas pakeitė spontaniškas garbinimas.
2014-11-23

489 | 2014 11 23 | Pragaras Biblijoje

Sveiki, norėčiau paklausti, kodėl vienuose Biblijos vertimuose yra vartojami žodžiai „pragaras - šeolas“, o kitose tiesiog „pragaras“? Pavyzdžiui: „Lygiai kaip ariant išvagojama žemė, taip mūsų kaulai išmėtomi prie šeolo angos (Ps 141, 7)“, o kitas vertimas skamba taip: „Kaip artojo išrausta ir išarta žeme, taip prie pragaro nasrų bus išbarstyti jų kaulai“.

J. MacArthuro mokomoji Biblija. Pirmojo Petro laiško komentaras (1 skyrius)

Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, ateiviams, pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiems išankstiniu Dievo Tėvo numatymu, Dvasios pašventinimu, kad būtų klusnūs ir apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tepadaugėja jums malonė ir ramybė!
2014-11-24
Aušrinė Šečkuvienė

Dievo sėklos

Mintys iš dienoraščio

Sėjėjas nepailsdamas dirba, sėdamas į kairę ir į dešinę. Viskas priklauso nuo dirvos: ar paruošta, išravėta, gerai išdirbta.

Edvinas Gerasimas

Kaip susikalbėti katinui su vovere?

Visų pirma labai norėtųsi padėkoti mūsų, Kauno „Tikėjimo žodžio“ bendruomenėje susibūrusiai „šeimos reikalų darbo grupelei“ už jų idėjas, iniciatyvą ir veiklą, siekiant burti, stiprinti ir įgalinti šeimas. Gedo Malinausko (nuotraukoje) seminaras „Konstruktyvus poros konfliktų sprendimas: įmanomas ar neįmanomas?”,
2014-11-21
Gražina Bielousova

Pasaulinė lyderystės konferencija: Geroji naujiena moterims?

Kadangi Pasaulinėje lyderystės konferencijoje šiais metais dalyvavau jau penktą kartą, t. y. tiek, kiek ji vyksta Lietuvoje, daugmaž žinojau, ko tikėtis. Įsitraukiau ir į kai kuriuos parengiamuosius darbus, tad dalį turinio taip pat žinojau iš anksto.
Anželika Krikštaponienė

Moterų susitikimas – kūrybinės dirbtuvės

Lapkričio 19 d. pavakarę, į Šiaulių „Tiesos žodžio“ bažnyčios raštinę rinkosi sumanių moterų grupelė, nusiteikusių kūrybiniam polėkiui.
Moterys - ypatingi ir paslaptingi Dievo kūriniai, nuostabūs Viešpaties sodo žiedai - Jo dukterys - kvepiantys augalai Kristaus lysvėse (Gg 6, 2).
2014-11-22
Louis Berghof

Doktrinų istorija (III): apologetai ir teologijos pradžia

Spaudimas bažnyčios viduje ir iš išorės paskatino aiškiai apibrėžti bei ginti tiesą - taip gimė teologija. Bažnyčios Tėvai, kurie ėmėsi ginti tiesą, būtent dėl šios priežasties buvo vadinami apologetais. Žymiausi jų buvo Justinas Kankinys, Tacianas, Atenagoras ir Teofilis Antiochietis.
Louis Berghof

Doktrinų istorija (II): ankstyvieji Evangelijos iškraipymai

Krikščionybė, kaip nauja pasaulinė jėga, atsiskleidžianti per Bažnyčią, II a. privalėjo stoti į kovą už išlikimą. Ji privalėjo gintis nuo išorės ir vidaus pavojų, pateisinti savo egzistavimą ir išsaugoti mokymo tyrumą, atsispirdama subtiliai įslenkančioms klaidoms.
2014-11-21

„Sielos“ 2014 – XIII festivalis Druskininkuose

Šių metų lapkričio 8 d. Druskininkuose vyko XIII krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“. Koncertai nuo pietų iki vėlyvo vakaro vyko keturiose miesto vietose: Jaunimo užimtumo centre, Grand SPA,  Miesto katalikų bažnyčioje ir „Atgimimo“ mokykloje.
Jurgita Miloševičienė

Seminaras jaunimui „Ilgai ir laimingai“

Lapkričio 15-16 d. Vilniuje vyko seminaras jaunimui, skirtas aptarti vaikinų ir merginų santykius bei plačiau apžvelgti lytiškumo klausimus. Į seminarą sugužėjo apie trisdešimt jaunuolių Vilniaus ir aplinkinių miestelių.
2014-11-22

Kelios mintys po Pasaulinės lyderystės konferencijos Klaipėdoje

Dalyvavau Pasaulinėje lyderystės konferencijoje Klaipėdoje, ir galiu tik patvirtinti, jog tikrai verta sudalyvauti. Didelė padrąsinimo dozė. Ne šiaip padrąsinimo, o persunkto išmintimi ir nemažai pasiekusių žmonių patirtimi...

Plotis ir ilgis, aukštis ir gylis

[Kad] galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis, ir ilgis, ir gylis, ir aukštis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą... (Ef 3, 17 - 18)

Krikščionybė unikali savo visuotinimu, savo platumu ir gelme...

2014-11-20

Tyrimas: britai Bibliją laiko vertingiausia knyga, antroje vietoje – Č. Darvino „Rūšių kilmė“

Biblija britams vis dar tebėra pati vertingiausia knyga. Tai rodo apklausos, kurią vykdė „YouGov“ grupė, rezultatai.

„Islamo valstybės“ vėliavos pagrindu sukurta krikščioniška vėliava-plakatas

Australijos organizacija „Outreach Media“, kurianti plakatus krikščioniškoms bendruomenėms, sukūrė vėliavos maketą teroristinės grupuotės „Islamo valstybė“ vėliavos pagrindu. Naujame makete pakeisti tik žodžiai.
2014-11-24

Groeschel Craig. Krikščionis ateistas

Bažnyčioje nuolat kalbama apie krikščionis ir nekrikščionis, bet niekas nė neužsimena apie tuos, kurie yra tarp šių dviejų grupių. Dauguma žmonių, su kuriais kasdien susiduriame, priskiriami tam viduriukui, tai kategorijai žmonių, kurie tiki Dievu, bet gyvena taip, tarsi Jo nebūtų.

Per vėlai

Viena jauna moteriškė turėdama didį neramumą širdyje dėl savo sielos išganymo negalėjo naktyje užmigti. Ji atsikėlė, uždegė žvakę ir rašė savo dienynan: „Dar vienus metus taip sau gyvensiu, tada noriu pradėti gyventi Viešpačiui.“
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS