Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:33:29
Dydis:
7,66 mb

Vilnius | 2014 08 17


Edita Sabalionytė
Sielos išganymas

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:58:25
Dydis:
13,3 mb

Kaunas | 2014 08 17


Gabrielius Lukošius
Nebesame skolingi kūnui

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:38:51
Dydis:
35,5 mb

Šiauliai | 2014 08 17


Anželika Krikštaponienė
Pažemintųjų Dievas

2014-08-20

Laiškas mažylius auginančiai ir Dievo trokštančiai mamai

Kai perskaičiau tavo laiškelį (apie troškimą būti su Dievu), pravirkau. Gal tai ir sentimentai, gal emocijos. Na ir tegu. Bet aš vėl ir vėl susimąstau apie mamas, auginančias mažylius.
Miglė Kavaliukaitė

Metai ir du mėnesiai po audros (apie jaunimo stovyklą)

Po jaunimo stovyklos jau nutekėjo daug vandens, visą liepą dėl alinančių karščių jo teko daug išgerti, o rugpjūtis nesiliauja juo skalauti tų, kurie nesinešioja skėčių. Taip ir su stovyklos prisiminimais - vieni susigėrė į perdžiūvusias širdis, kiti nuvarvėjo per besišypsančius veidus.
2014-08-20
2014-08-20

Vilniaus krikščionių mokykla – kviečiame mokytis

Artėjant naujiems mokslo metams, siūlome iš arčiau susipažinti su bažnyčios „Tikėjimo žodis“ įsteigta Vilniaus krikščionių mokykla. Tai privati vidurinė mokykla, praeitais metais šventusi 20 metų sukaktį.
Darius Širvys

Kristaus paliepimas

Mokyti to, kas visiems ir taip atrodo savaime suprantama, - nelengvas užsiėmimas. Krikščionys gerai žino, kad jų tikėjimo esmė yra meilė Dievui ir artimui - tai Viešpaties įsakymas. Tačiau dėl mūsų širdies kietumo raginimas mylėti po kiek laiko gali pasirodyti lėkštokas ar net banaliai sentimentalus.

Ankstesni įrašai:

Anželika Krikštaponienė
Vanduo, paverstas vynu
Darius Aškinis
Viešpats – Gerasis Ganytojas (maldos kryptys rugpjūčio mėnesiui)
Gabrielius Lukošius
Du vyrai
Anželika Krikštaponienė
Ar pasibaigė Šventosios Dvasios dovanos?
750 | 2014-08-10 | Kartojama
Ramūnas Jukna

Priešo meilė

Kalno pamokslo studija. Pastorius Ramūnas Jukna atskleidžias šias pamokas: Kristus kviečia savo mokinius gyventi dvasia - jei reikia, patirti kentėjimus dėl tikėjimo, nesivaidyti su broliais, būti paslaugiais bei dosniais, galiausiai, mylėti savo priešus.

2014-08-19
Anželika Krikštaponienė

Pirmoji Viešpaties meilė – mano liudijimas

Kiekvieno žmogaus gyvenime Dievo ir tikėjimo proveržis yra neabejotinas stebuklas, o atsivertimo kelias - unikalus. Kai mąstau apie savo atgimimą, jaučiuosi Kristaus atrasta. Esu be galo Jam dėkinga, kad užpildė mano širdies tuštumą.

Aušra Betėvė

Jo meilė – kitokia

Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant Jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie Jo, o Jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį, sugautą svetimaujant.
2014-08-18
Jolita Margelevičienė

Dvidešimtasis Kupiškio bažnyčios gimtadienis

Rugpjūčio 9-10 dienomis Kupiškio bažnyčios „Tikėjimo žodis“ bendruomenė šventė savo 20 metų gimtadienį. Nedidelė Kupiškio tikinčiųjų bendruomenė norėjo suburti draugėn daugelį pradėjusiųjų savo tikėjimo kelią šiame mieste.
Rasa Mardosaitė

Krikščionių bendrijos “Tikėjimo žodis” sinodas

Rugpjūčio 15-16 d. vyko krikščionių bendrijos “Tikėjimo žodis” pastorių ir vyresniųjų (bažnyčių vadovų) susirinkimas (sinodas). Jo metu buvo svarstyti ir patvirtinti bendrijos veiklos nuostatai, nustatantys bendrijos tikslus ir funkcijas, bažnyčių narystės bendrijoje sąlygas, bendrijos valdymo organus, jų atsakomybę ir veiklą.

Pratęstas studentų priėmimas į EBI Šiaulių studijų centrą

Evangelinis Biblijos institutas (EBI) informuoja, kad studentų priėmimas į EBI Šiaulių studijų centrą buvo pratęstas iki 2014 m. rugpjūčio 26 dienos.
2014-08-18
Holger Lahayne

„Dievo malonė, o ne įstatymas“? (II)

Meilė ir įstatymas

Taip pat ir meilė su įstatymu nėra identiški, tačiau labai artimi dalykai. Meilė yra įstatymo išsipildymas (Rom 13, 8) ir tikslas: O įsakymo tikslas yra meilė iš tyros širdies, geros sąžinės ir nuoširdaus tikėjimo (1 Tim 1, 5; Jurėno vert.).
Holger Lahayne

„Dievo malonė, o ne įstatymas“? (I)

„Galingiausia idėja, atėjusi į pasaulį per kelis pastaruosius tūkstantmečius - malonės idėja - yra priežastis, dėl kurios aš panorau būti krikščionimi,“ - savo tikėjimo neslepia grupės „U2“ galva Bono. Pratęsdamas Pauliaus, Augustino ir Liuterio tradiciją, ir jis Dievo malonę tvirtina esant didžiausia krikščionybės idėja.
Melanie Newton

Malonės įkvėptas paklusnumas

Nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės pasirodymo.
2014-08-14
Darius Širvys

Evangelikų bažnyčios LDK gimimas. „Maištininkų katedros" II ir III dalių refleksija

2008-aisiais metais pasirodžiusi dr. Dainoros Pociūtės monografija Maištininkų katedros. Ankstyvoji reformacija ir lietuvių - italų evangelikų ryšiai papildė ne tik Lietuvos istorikų, literatūrologų, bet ir Evangelijos tarnautojų knygų lentynas.
Dalia Janušaitienė

Heidelbergo katekizmas: kritika ir reikšmė (III)

Nepaisant teologinio pagrįstumo, išbaigtumo, minčių ir teksto grožio Heidelbergo katekizmui nuo pat jo juodraščio parengimo iki šių dienų buvo ir tebėra reiškiama įvairi kritika.
2014-08-20

Laiškas mažylius auginančiai ir Dievo trokštančiai mamai

Kai perskaičiau tavo laiškelį (apie troškimą būti su Dievu), pravirkau. Gal tai ir sentimentai, gal emocijos. Na ir tegu. Bet aš vėl ir vėl susimąstau apie mamas, auginančias mažylius.
John Stott

Vaikų ir tėvų pareigos (I)

Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo gimdytojų, nes šito reikalauja teisingumas. Gerbk savo tėvą ir motiną - tai pirmasis įsakymas su pažadu: Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje. Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos, drausmindami ir mokydami Viešpaties vardu (Ef 6, 1-4).
2014-08-20
Miglė Kavaliukaitė

Metai ir du mėnesiai po audros (apie jaunimo stovyklą)

Po jaunimo stovyklos jau nutekėjo daug vandens, visą liepą dėl alinančių karščių jo teko daug išgerti, o rugpjūtis nesiliauja juo skalauti tų, kurie nesinešioja skėčių. Taip ir su stovyklos prisiminimais - vieni susigėrė į perdžiūvusias širdis, kiti nuvarvėjo per besišypsančius veidus.
Rūta Žebuolytė, Simona Sagaitytė

F5. Prisijungėm dar šiek tiek

Čia susirenka crazy žmonės, imantys atostogas arba - dar keisčiau - neapmokamas atostogas tam, kad galėtų patarnauti vaikams. Man tarp jų labai gera.

Vadovų komanda stovykloje - tikrai visi skirtingi ir visi skirtingai išprotėję žmonės.


2014-08-17

Kodėl Atpirkėjas Kristus turėjo mirti?

Taip pat ir jus, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški savo protuose piktais darbais, Dievas dabar sutaikino mirtimi Jo žemiškajame kūne, kad pasirodytumėte Jo akyse šventi, tyri ir nekalti. (Kol 1, 21-22)

Priklausomybė

Nė vienas iš mūsų negyvena sau ir nė vienas sau nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu mirštame, Viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, - esame Viešpaties. (Rom 14, 7-8)
2014-08-13

Kaimas, kurio gyventojai kalba gimtąja Jėzaus kalba

Nedaug kam žinoma, kad Gruzijos Mccheto rajone netoli nuo Tbilisio yra Kandos kaimas, kurio 90 proc. gyventojų -asirai (arba asorai), kalbantys Jėzaus Kristaus gimtąja aramėjų kalba.

Apie Biblijos teksto vertimus

Vupertalio mieste (Vokietija) įvyko Vokietijos Biblijos draugijos Generalinė asamblėja. Jos metu buvo paskelbti nauji duomenys apie Šventojo Rašto vertimus į įvairias pasaulio kalbas.

2014-08-14
Darius Širvys

Evangelikų bažnyčios LDK gimimas. „Maištininkų katedros" II ir III dalių refleksija

2008-aisiais metais pasirodžiusi dr. Dainoros Pociūtės monografija Maištininkų katedros. Ankstyvoji reformacija ir lietuvių - italų evangelikų ryšiai papildė ne tik Lietuvos istorikų, literatūrologų, bet ir Evangelijos tarnautojų knygų lentynas.

J. Bunyan. Didelė malonė baisiam nusidėjėliui

Šis dvasinės klasikos veikalas, pirmą kartą išleistas 1666 metais, o dabar pritaikytas šiuolaikiniam skaitytojui, pelnytai laikomas pačiu populiariausiu puritonų kūriniu.

 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS