Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:40:07
Dydis:
9,18 mb

Vilnius | 2014 10 19


Romualdas Babarskas
Malda - dialogas

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:48:56
Dydis:
11,2 mb

Kaunas | 2014 10 12


Diana Vaškelienė
Būkime dėkingi

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:56:52
Dydis:
52,0 mb

Šiauliai | 2014 10 19


Anželika Krikštaponienė
Kokia tarnystė patinka Dievui?

Jurgita Kučinskienė

Daugiau nei bendražygiai

Spalio pirmąjį savaitgalį jaukioje kaimo sodyboje rinkosi Kauno regiono pastorių tarybos nariai su sutuoktiniais. Ne vieneri metai bendrystės suformavo gražią tradiciją kartkartėmis susibėgti į tokius šeimyniškus ganytojų pasibuvimus, kuriuose galime pasidalinti džiaugsmais, aktualijomis ir rūpesčiais.
Albertas Latužis

Baptistai pasaulyje ir Lietuvoje

Baptistų (gr. baptistēs - krikštytojas) ištakos siekia Reformacijos laikus - XVI amžių. Ne visais teologiniais klausimais tarpusavyje sutarė reformatoriai Zwinglis, Calvinas, Lutheris. Tie skirtumai atsispindi šiuolaikinėse reformatų ir liuteronų bažnyčių doktrinose.
2014-10-16
2014-10-16

Misija į Filipinus tęsiasi: „Imti ir duoti tuo pačiu metu“

Džiaugiamės, jog misionieriška veikla mūsų bendrijoje, regis, įgauna pagreitį. Ne taip seniai sužinojome, kad Jonavos bažnyčios pastorius Mindaugas Sakalauskas išvyksta į Austriją. Kiek anksčiau viena sesė, vilnietė Jurgita Kašelionytė, taip pat išvyko į misiją į Kiniją (viliamės, kad ji taip pat pasidalins įspūdžiais).
Gabrielius Lukošius

Kūniškas ar dvasinis mąstymas

Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai, o kurie gyvena pagal Dvasią - dvasiškai. Kūniškas mąstymas - tai mirtis, o dvasiškas - gyvenimas ir ramybė. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui; jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti.
Mindaugas Sakalauskas
Atleidimo keliu
Ramūnas Jukna
Prisilietimas
756 | 2014-10-19
Ramūnas Jukna

Bažnyčios tikslai

Šioje laidoje pastorius Ramūnas Jukna kalba apie pagrindinius bažnyčios tikslus: garbinti Dievą, ugdyti tikinčiuosius bei skelbti Evangeliją darant gailestingumo darbus.

2014-10-19

Ji troško... tik vieno stebuklo

Ir štai iš ano krašto atėjo moteris kanaanietė ir šaukė Jam: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsakė nė žodžio.
E. M. Bounds

Maldos jėga (III)

Tendencijos, kurių vertėtų vengti
Vis prisiminkime Breinardą (Brainerd), amerikietį misionierių indėnams Amerikos miškuose, visą širdį paklojusį Dievui dėl žūstančių pagonių, nes tik jų išgelbėjimas galėjo padaryti jį laimingą.
2014-10-21
Jurgita Kučinskienė

Daugiau nei bendražygiai

Spalio pirmąjį savaitgalį jaukioje kaimo sodyboje rinkosi Kauno regiono pastorių tarybos nariai su sutuoktiniais. Ne vieneri metai bendrystės suformavo gražią tradiciją kartkartėmis susibėgti į tokius šeimyniškus ganytojų pasibuvimus, kuriuose galime pasidalinti džiaugsmais, aktualijomis ir rūpesčiais.

Gyvenimas santuokoje – tarsi dainavimas duetu

Spalio 10 d. Kauno Tikėjimo žodžio bažnyčios šeimos rinkosi į doc. dr. N. Liobikienės paskaitą „Fiziologiniai vyrų ir moterų pokyčiai. Darnūs santykiai šeimoje“. Ši paskaita pirmoji iš numatyto paskaitų ciklo, skirto šeimoms.

Kauno bažnyčia vėl kviečia šeimas į paskaitą

Lapkričio 7 d., 18.30 val. Kauno Tikėjimo žodžio bažnyčios raštinėje, Seniavos pl. 8a, vyks paskaita šeimoms: Konstruktyvus poros konfliktų sprendimas: įmanomas ar neįmanomas? Paskaitą ves Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros lektorius Gedas Malinauskas.

2014-10-18
Steven J. Cole

Ko aš išmokau skaitydamas krikščioniškas biografijas

Paskutiniaisiais mano studijų seminarijoje metais vienos paskaitos metu dr. Howardas Hendriksas pasakė mintį, kuri įsiminė visam gyvenimui:
Marilyn Chandler Mcentyre

Stiprinantys žodžiai

Jei moki skaityti - gyvensi maloniai, linksmai ir išmintingai.
Senąjį skaitymo būdą, vadinamą lectio divina (lot. k. - dieviškasis skaitymas), taikyti nesudėtinga.
Trevin Wax

Didysis paliepimas – raginimas pasakoti Kristaus istoriją, ne savo

Evangelikams patinka geros istorijos. Mums patinka pasakoti „savo liudijimus“, „savo istorijas“, vėl ir vėl įvertinti savo „dvasinę kelionę“. Akcentuojama asmeninė patirtis yra viena iš evangelikų stipriųjų pusių.
2014-10-14
Čarlzas Sperdženas

Dievui atiduota širdis (II)

Mano sūnau, duok man savo širdį... (Pat 23, 26)
Dabar į šią eilutę pažvelgsime iš kitos pusės. Išmintis įtikinėja mus pasiduoti meilės prašymui. Atiduoti savo širdis Dievui - tai išmintingiausia, ką gali žmonės.

Matthew Henry „Išsamūs Biblijos Komentarai“ (Mato 1 skyrius - tęsinys)

Tęsiame Mato Evangelijos komentarus. Mato Evangelija pradedama pasakojimu apie Kristaus kilmę ir gimimą, kad skaitytojui būtų aišku, kad tai ir buvo pažadėtasis Mesijas, kaip buvo išpranašauta:
2014-10-15
John Stott

Homoseksualinės partnerystės? (I)

Graikų ir romėnų pasaulyje homoseksualiniai ryšiai buvo praktikuojami kaip savaime suprantamas dalykas. Kiekvienas (laisvas vyras) pagal savo skonį rinkosi meilę moterims, berniukams arba ir vieniems, ir kitiems.
Janusz Korczak

Kaip mylėti vaiką? (ištraukos)

Lenkų pedagogo, gydytojo ir rašytojo Januszo Korczako knyga „Jak kochac dziecko“ („Kaip mylėti vaiką“) pasaulį išvydo Varšuvoje 1919 metais.
2014-10-16

Kaip tapti išmintinga žmona?

Ko gero, beveik visos merginos ir moterys svajoja apie darnią šeimą, mylintį, rūpestingą, tiesiog tobulą (na gerai, BEVEIK tobulą) vyrą ir ilgą laimingą gyvenimą kartu su juo. Visos mes turime savus įsivaizdavimus, kaip tas tobulasis turėtų atrodyti.

„Aggie: mergaitė be tėvynės“ Deivido Vilkersono lūpomis

Jūsų dėmesiui siūlome Deivido Vilkersno lūpomis (straipsnyje „Ar tu pyksti ant Dievo?“) perpasakotą misionierių dukros Aggie Hurst istoriją-liudijimą, kuriuo ji pasidalijo savo knygoje „Aggie: mergaitė be tėvynės“ (Aggie: a Girl without a Country).
2014-10-20
Albertas Latužis

Baptistai pasaulyje ir Lietuvoje

Baptistų (gr. baptistēs - krikštytojas) ištakos siekia Reformacijos laikus - XVI amžių. Ne visais teologiniais klausimais tarpusavyje sutarė reformatoriai Zwinglis, Calvinas, Lutheris. Tie skirtumai atsispindi šiuolaikinėse reformatų ir liuteronų bažnyčių doktrinose.
Dainora Pociūtė

Jonas Bretkūnas ir pirmoji lietuviška Biblija

J.Bretkūnas buvo ir vienas pirmųjų Prūsijos istorikų: 1578-1579 m. Labguvoje vokiečių kalba jis parašė veikalą „Chronikon des Landes Preussen“ (Prūsijos žemės kronika),
2014-10-19
Valerie G. Lowe

Sielos sesuo (pridėtas giesmės įrašas)

Kai CeCe Winans užlipa ant scenos, visa salė tarsi nušvinta. Gal jos paprastumas sušildo atmosferą, o gal koncerto lankytojus sužavi jos nuoširdi šypsena.

Šiaulių bažnyčios vaikų ekspedicija

Šį šeštadienį būrelis smagių žmogeliukų išsiruošė į ypatingą ekspediciją. Jų tikslas buvo atidžiau įsižiūrėti į Dievo sukurtą pasaulį ir pastebėti jame Kūrėjo išmintį ir meilę.
2014-10-17

Gertrūdos Helftietės (XIII a.) mintys apie laimės pojūtį

Mane sužavėjo tyras tekančių srovių vanduo, jaunas supančių medžių žalumas, aplink laisvai skraidantys paukščiai, ypač balandžiai. Bet labiausiai man patiko tyli, nematoma šio nuošalaus kampelio ramybė. Savęs paklausiau, ko dar trūksta tokiai tobulai vietai, kad laimė būtų visavertė?

Aurelija Umbrasienė

Pirmiausiai ieškoti Dievo karalystės

Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite: „Ką valgysime?“, arba: „Ką gersime?“, arba: „Kuo vilkėsime?“.  Visų tų dalykų ieško pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.
2014-10-17

Krikščionys kviečiami melstis už Asią Bibi, kuriai paskelbtas mirties nuosprendis

Pakistano teismas po 5 nuosprendžio paskelbimo atidėjimų visgi paskelbė mirties bausmės nuosprendį Asiai Bibi, tapusiai kovos su islamo įstatymu dėl „piktžodžiavimo“ simboliu.

Lenkijoje vis populiarėja „biblingas“

Įvairiuose Lenkijos miestuose vis populiarėja biblingas (bible-ing) - 15 minučių trukmės Šventojo Rašto ištraukos apmąstymas viešoje vietoje.


2014-10-16

Kaip tapti išmintinga žmona?

Ko gero, beveik visos merginos ir moterys svajoja apie darnią šeimą, mylintį, rūpestingą, tiesiog tobulą (na gerai, BEVEIK tobulą) vyrą ir ilgą laimingą gyvenimą kartu su juo. Visos mes turime savus įsivaizdavimus, kaip tas tobulasis turėtų atrodyti.

„Aggie: mergaitė be tėvynės“ Deivido Vilkersono lūpomis

Jūsų dėmesiui siūlome Deivido Vilkersno lūpomis (straipsnyje „Ar tu pyksti ant Dievo?“) perpasakotą misionierių dukros Aggie Hurst istoriją-liudijimą, kuriuo ji pasidalijo savo knygoje „Aggie: mergaitė be tėvynės“ (Aggie: a Girl without a Country).
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS