Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:54:32
Dydis:
12,4 mb

Vilnius | 2015 01 25


Valdas Bačkulis
Apie Dievo pažinimą

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:52:17
Dydis:
11,9 mb

Kaunas | 2015 01 25


Mindaugas Palionis
Su darbais ar be jų ?

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:39:05
Dydis:
35,7 mb

Šiauliai | 2015 01 25


Anželika Krikštaponienė
Pripildyk savo ragą aliejaus ir eik…

2015-01-31

Pastorius iš Mariupolio pasakojo apie miesto apšaudymą (vaizdo įrašas)

Žymus Ukrainos dvasininkas iš Mariupolio, sekmininkų vyskupas ir didžiausio NVS vaikų reabilitacijos centro steigėjas Genadijus Mochnenko tapo praėjusį savaitgalį įvykdyto miesto apšaudymo liudytoju. Apšaudymo metu žuvo apie trisdešimt taikių gyventojų (tarp jų - du vaikai) ir apie šimtą patyrė įvairaus sunkumo sužalojus.

Gražina Belousova

Panama labai graži?

Viena iš mano mėgstamiausių vaikystės knygų - Janošo „Panama labai graži“. Jos pagrindiniai veikėjai, Meškiukas ir Tigriukas, kartą ant bananų dėžės pamato užrašą „Panama“ ir ima svajoti apie šią tolimą šalį. Jų vaizduotėje ji tampa vis gražesnė ir įstabesnė, nors nei vienas jos nėra matęs ir netgi nelabai žino, kur ji ar kokia ji iš tikrųjų.
2015-01-31
Darius Širvys

Vasario mėnesį melskime, kad meilė augtų tikinčiųjų, bažnyčios gyvenime ir tarnystėje

Pradėję šiuos metus malda už vienybę Viešpaties meilėje, prašykime, kad ši meilė augtų tikinčiųjų, bažnyčios gyvenime ir tarnystėje. Ir meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu įžvalgumu, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas tobuliau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto iki Kristaus dienos, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo šlovei ir gyriui (Fil 1, 9-11).
Darius Šulskis

Ar siekiame mylėti?

Greičiausiai nerasime pasaulyje žmogaus, kuris nenorėtų būti mylimas ir pats mylėti. Meilė - vienas iš labiausiai žmonių trokštamų dalykų, bet kartu būtent ji sukelia daugiausiai skausmo ir nusivylimo. Kodėl taip yra? Kodėl žmonės išgyvena tiek skausmo, ieškodami meilės? Išties tai labai sunkūs klausimai, kaip ir atsakymas į tai, kas yra meilė.

Ankstesni įrašai:

Gabrielius Lukošius
Tikėjimo žodis
Anželika Krikštaponienė
Bendruomeniškumas ir bažnyčios patiriami iššūkiai
2015-01-17


2014 m. kalėdinių giesmių vakaras Vilniaus bažnyčioje

Nors žiema jau ritasi į paskutinį mėnesį, o krikščionys, paminėję Kristaus gimimo stebuklą, kreipia mintis Prisikėlimo link, laukti Viešpaties aplankymo ir šlovinti Jį niekuomet ne per vėlu. Jūsų dėmesiui siūlome 2014 m. Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčioje vykusio Kalėdinių giesmių vakaro vaizdo įrašą.

2015-01-30
Gražina Belousova

Panama labai graži?

Viena iš mano mėgstamiausių vaikystės knygų - Janošo „Panama labai graži“. Jos pagrindiniai veikėjai, Meškiukas ir Tigriukas, kartą ant bananų dėžės pamato užrašą „Panama“ ir ima svajoti apie šią tolimą šalį. Jų vaizduotėje ji tampa vis gražesnė ir įstabesnė, nors nei vienas jos nėra matęs ir netgi nelabai žino, kur ji ar kokia ji iš tikrųjų.
Giedrius Ažukas

Branginkime laiką

Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės: [...] kaip išmintingi, branginantys laiką, nes dienos yra piktos.  [...] supraskite, kokia yra Viešpaties valia (Ef 5, 15-17). Apaštalas Paulius ragina branginti laiką, kurio nebus daugiau, negu mums skirta nugyventi čia, šioje žemėje.
2015-01-30

Pakeistas Naujosios Akmenės bažnyčios pavadinimas

Nuo šių metų sausio 15 d. Naujosios Akmenės bažnyčia „Tiesos žodis“ pakeitė pavadinimą ir tapo Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčia.  Galimybę pakeisti pavadinimą bendruomenė svarstė jau seniai, vildamasi, kad toks pavadinimas geriau derės Lietuvos kultūriniame ir istoriniame kontekste.

Rimas Kisielius

Naujienos iš Savarankiško gyvenimo namų Troškūnuose

Jau anksčiau rašėme, kad prieš kelerius metus Naujosios Akmenės bažnyčios pastoriaus Mindaugo Palionio iniciatyva nupirktas didelis pastatas Anykščių raj. Troškūnuose, kuriame buvo įsteigti Savarankiško gyvenimo namai vyresnio amžiaus asmenims.

Sonata Aleksandravičienė

Ekumeninės pamaldos Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčioje

Sausio 22 d. Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“ vyko tradicinės ekumeninės pamaldos - malda už krikščionių vienybę. Šiais metais tikintieji visame pasaulyje naudojosi brazilų krikščionių pasiūlyta apmąstymų tema apie Jėzaus susitikimą su samariete prie šulinio, kuri buvo pavadinta „Šulinys yra gilus“ (Jn 4, 11).

2015-01-27
Kun. Tomas Šernas

Ką pasakysi mums, pasaulio sostine Paryžiau?

Jau nuskambėjo „Je suis Charlie" - pirmasis pasipiktinimo, solidarumo, empatijos žuvusiems, pasipriešinimo terorizmui šūkis, kuris subūrė išgąsdintas patriotines minias Prancūzijoje ir mobilizavo politinį užsienio palaikymą. Užsienio svečiai ėjo susikabinę rankomis, išreiškė solidarumą, didelių bažnyčių vadovai pasakė po politinę kalbą, minios jau išsivaikščiojo po kavines ir namus.
Tim Keller

Malda ir Evangelija

Principai

Evangelija padaro vieną esminį dalyką - ji pakeičia maldą: malda, kuri dažniausiai būdamo prašymas, virsta bendravimu ir Dievo šlovės aukštinimu. Laiško galatams 4 sk. 6-7 eilutės moko, jog patikėję Evangelija mes ne tik tampame teisėtais Dievo vaikais, bet ir priimame Dvasią, kad patirtume savo įsūnystę.

Aleksėjus Kolomicevas

Dovydo senatvė

Žmonijos išgelbėjimo plane kai kurie Dievo žmonės vaidina ypatingai svarbų vaidmenį. Kalbėdamas apie tokius žmones, Dievas nori mus kažko pamokyti. Vienas iš tokių žmonių - karalius Dovydas, kurį pats Dievas pavadina „vyru pagal mano širdį". Tad pažvelkime į šio nuostabaus žmogaus senatvę.
2015-01-25
Čarlzas Sperdženas

Perverta širdis (III)

„Tad tvirtai žinokite, visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Kristumi tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote.“ Tie žodžiai vėrė jiems širdį, ir jie klausė Petrą bei kitus apaštalus: „Ką mums daryti, vyrai broliai?“ (Apd 2, 36-37)
Anželika Krikštaponienė

Ieškant pusiausvyros tarp egzegezės ir Šventosios Dvasios

Negalime išmokti teisingai aiškinti Rašto, jei nesuvoksime jo tikrosios prigimties. Gero aiškinimo pradžia - tai supratimas, kad Raštas yra užrašytas Dievo žodis. Dievas buvo Rašto ištakose, sudaryme ir jo kanonizavime.

2015-01-29
Ramūnas Jukna

Pasvarstymai apie šeimą

Mokslininkai skelbia (Knox and Schacht), kad susituokę žmonės gyvena kokybiškesnį gyvenimą nei vienišiai. Štai keletas jų minčių:
• sutuoktiniai rečiau hospitalizuojami ir kur kas rečiau jaučiasi sergantys;
Sonata Aleksandravičienė

Padrąsinimas daugiavaikiams

Štai ir prabėgo vaikų žiemos atostogos. Abu su vyru lengviau atsidusome - pagaliau... Šiandien atsigręžus net sunku patikėti, kad tos dvi savaitės buvo tokios pilnos šurmulio, veiksmo, emocijų ir... nuovargio. Namuose ištisą dieną virė gyvenimas, nuolat buvo girdėti dūzgimas lyg bičių avily: juokas, ašaros, riksmai, šauksmai, zirzalai, santaika, persipinanti su nesantaika.
2015-01-27
Daiva Širkaitė

Krizės, tikėjimas ir pasitikėjimas

Psichologai teigia, kad kiekviena krizė - ar asmeninė, ar ekonominė, ar tikėjimo - iš tiesų yra tapatybės krizė. Kiekviena krizė mumyse kažką keičia - ją patyrus jau nebeišeina gyventi taip, kaip anksčiau. Be to, krizė savaime neišsisprendžia - reikia, kad mes tinkamai sureaguotume, žengtume dar vieną žingsnį ir atvertume naujas galimybes, įgytume naujų žinių, keistume gyvenimo vertinimo kriterijus.
Gražina Bielousova

Drąsa būti kitokia moterimi

Turiu prisipažinti: aš nemėgstu krikščioniškų knygų, seminarų, mokymų, grupelių, Biblijos studijų ar bet ko kito, kas yra skirta „moterims“. Ir tai nėra šiaip aikštijimasis, kad man nepatinka kaspinėliai, gėlytės, rožinė spalva, blizgučiai ar kitokie „moteriški“ dalykėliai.
2015-01-19
Holger Lahayne

Gyvojo tikėjimo link

Strasbūro reformatorius Martynas Buceris (1491-1551 m.) šiandien beveik nežinomas net ir tarp protestantų. O be reikalo, nes daugelis svarbių J. Kalvino mokymų, kaip, pavyzdžiui, apie bažnyčios tvarką, paremti būtent M. Bucerio mintimis.
Ivona Žiemytė

Reformatų bažnyčia ir bendruomenė Klaipėdoje

„Kažkada įtakingos reformatų bendruomenės istorija dar laukia išsamesnių tyrimų, tačiau jau dabar galime pasidžiaugti, kad jos dėka Klaipėdą drąsiai galime vadinti daugiakultūriniu miestu“, - sakė Klaipėdos universiteto docentas, daktaras Arūnas Baublys.

2015-01-29

Sauliaus liudijimas: „Draugo mirtis paskatino pradėti ieškojimus…“

Draugo mirtis sukrėtė mane. Mano kelyje su Dievu buvo keli etapai. Pirmasis - vaikystėje, kai man buvo 12 metų. Augau nereligingoje šeimoje, tėvai buvo komunistai, užėmė vadovaujančias pareigas. Į bažnyčią nevaikščiojau.

494 | 2015 01 24 | Apie monogamiją

Sveiki, mane ilgą laiką kamuoja klausimas... Pradedu galvoti, kad Biblija nėra visiškai teisingai parašyta... Jeigu Dievas sakė, kad žmona ir vyras taps vienu kūnu, kodėl Senajame Testamente karaliai ir kiti galėjo turėti po dvi žmonas, o karalius Saliamonas netgi dar daugiau - apie 10 žmonų?
2015-01-28
Vilija Senulytė

Kryželiai ir Kryžius

Žmogus įspraudė elgetai į delną pinigėlį, aplankė našlę jos sielvarto valandą, našlaičiams paglostė galveles ir nupirko maisto, benamiams parūpino stogą virš galvos, kalėjime paguodė nuteistuosius, sunkiam ligoniui padavė stiklinę vandens, sušalusį aprengė šiltais rūbais ir... atliktus darbus pasižymėjo kryželiais savo gerų darbų sąraše.


Pasukau link Tavo liudijimų

Galvojau apie savo kelią ir pasukau link Tavo liudijimų (Ps 119, 59).

Psalmės autorius sako, kad mąstydamas apie savo gyvenimą atrado Dievo kelią, Jo liudijimus.
2015-01-31

Pastorius iš Mariupolio pasakojo apie miesto apšaudymą (vaizdo įrašas)

Žymus Ukrainos dvasininkas iš Mariupolio, sekmininkų vyskupas ir didžiausio NVS vaikų reabilitacijos centro steigėjas Genadijus Mochnenko tapo praėjusį savaitgalį įvykdyto miesto apšaudymo liudytoju. Apšaudymo metu žuvo apie trisdešimt taikių gyventojų (tarp jų - du vaikai) ir apie šimtą patyrė įvairaus sunkumo sužalojus.

„Komercinės“ ir biblinės krikščionybės skirtumai

Niujorko Prisikėlimo bažnyčios ir Kristaus pažado koalicijos pastorius Josefas Matera (Joseph Mattera) savo straipsnyje, skelbtame žurnale Charisma News, apibendrino skirtumus tarp „komercinės“ ir biblinės bažnyčios:
2015-01-25

Jean Monbourquette. Menas atleisti

Atleidimas -  ne tik paprastas valios aktas. Ne visi norintys atleisti iš tiesų atleidžia. Atleidimas vyksta pagal žmogaus brandos dėsnius ir prisitaiko prie asmenybės brendimo. Atleidimas, kuris toli gražu nėra valios aktas, ateina per procesą, įtraukiantį visus žmogaus gebėjimus, ir nueina iš daugelio etapų susidedantį kelią.

Augsburgo tikėjimo išpažinimas. Augsburgo išpažinimo apologija

1530 metų birželio 25 dieną, Augsburgo susirinkime dalyvaujant imperatoriui Karoliui V, evangelikų kunigaikščių ir miestų vardu buvo perskaityta protestantų tikėjimo santrauka - Augsburgo tikėjimo išpažinimas (arba Augsburgo konfesija).
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS