Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:40:07
Dydis:
9,18 mb

Vilnius | 2014 10 19


Romualdas Babarskas
Malda - dialogas

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:48:56
Dydis:
11,2 mb

Kaunas | 2014 10 12


Diana Vaškelienė
Būkime dėkingi

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:56:52
Dydis:
52,0 mb

Šiauliai | 2014 10 19


Anželika Krikštaponienė
Kokia tarnystė patinka Dievui?

2014-10-24

Pirmiesiems EBI Vilniaus studijų centro absolventams įteikti sertifikatai

2012 metais Vilniuje pradėjo veikti Evangelinio Biblijos instituto Vilniaus studijų centras. Tais pačiais metais institutas stojantiesiems pasiūlė trijų pakopų studijų programas - Biblijos studijų sertifikato, Tarnystės diplomo ir Teologijos bakalauro.
John Stott

Homoseksualinės partnerystės? (II)

Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai [gr. malakoi], nei iškrypėliai [arsenokoitai], nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės (1 Kor 6,9-10).
2014-10-23
Darius Širvys

Sėjėjas sėja žodį: Dievo žodis ir Dvasia

Daugiau nei prieš dvidešimt metų atgimstančioje Lietuvoje naujai suskambo pirmosios lietuviškos knygos autoriaus Martyno Mažvydo „Katekizmo“ žodžiai: „Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit...“ Naujai ne tik dėl to, kad tarybiniais metais buvo ignoruojamas dvasinis šios knygos turinys, bet ir dėl įsivyraujančio polinkio šią knygą vertinti tik kaip lietuviškosios kultūros ir raštijos paminklą.
2014-10-16

Misija į Filipinus tęsiasi: „Imti ir duoti tuo pačiu metu“

Džiaugiamės, jog misionieriška veikla mūsų bendrijoje, regis, įgauna pagreitį. Ne taip seniai sužinojome, kad Jonavos bažnyčios pastorius Mindaugas Sakalauskas išvyksta į Austriją. Kiek anksčiau viena sesė, vilnietė Jurgita Kašelionytė, taip pat išvyko į misiją į Kiniją (viliamės, kad ji taip pat pasidalins įspūdžiais).
756 | 2014-10-19
Ramūnas Jukna

Bažnyčios tikslai

Šioje laidoje pastorius Ramūnas Jukna kalba apie pagrindinius bažnyčios tikslus: garbinti Dievą, ugdyti tikinčiuosius bei skelbti Evangeliją darant gailestingumo darbus.

2014-10-19

Ji troško... tik vieno stebuklo

Ir štai iš ano krašto atėjo moteris kanaanietė ir šaukė Jam: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsakė nė žodžio.
E. M. Bounds

Maldos jėga (III)

Tendencijos, kurių vertėtų vengti
Vis prisiminkime Breinardą (Brainerd), amerikietį misionierių indėnams Amerikos miškuose, visą širdį paklojusį Dievui dėl žūstančių pagonių, nes tik jų išgelbėjimas galėjo padaryti jį laimingą.
2014-10-24

Pirmiesiems EBI Vilniaus studijų centro absolventams įteikti sertifikatai

2012 metais Vilniuje pradėjo veikti Evangelinio Biblijos instituto Vilniaus studijų centras. Tais pačiais metais institutas stojantiesiems pasiūlė trijų pakopų studijų programas - Biblijos studijų sertifikato, Tarnystės diplomo ir Teologijos bakalauro.

Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorių tarybos pranešimas

Spalio 7 d. Vilniuje vyko krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorių tarybos posėdis. Be kitų klausimų, jo metu buvo aptartos tolesnės bendrijos medijų - spaudos, interneto svetainės www.btz.lt bei TV laidos „Kertinis akmuo“ - perspektyvos.
Anželika Krikštaponienė

Ekumeniniai evangelinių bažnyčių pastorių pusryčiai Šiauliuose

Spalio 21 d. evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko rytinis Šiaulių miesto evangelinių bažnyčių pastorių susitikimas. Susitikime dalyvavo evangelikų liuteronų kunigas Romas Pukys, laisvųjų krikščionių bažnyčios vyresnysis Viktoras Raila, Tiesos žodžio bažnyčios pastorė Anželika Krikštaponienė ir administratorius Aidas Krikštaponis.

2014-10-18
Steven J. Cole

Ko aš išmokau skaitydamas krikščioniškas biografijas

Paskutiniaisiais mano studijų seminarijoje metais vienos paskaitos metu dr. Howardas Hendriksas pasakė mintį, kuri įsiminė visam gyvenimui:
Marilyn Chandler Mcentyre

Stiprinantys žodžiai

Jei moki skaityti - gyvensi maloniai, linksmai ir išmintingai.
Senąjį skaitymo būdą, vadinamą lectio divina (lot. k. - dieviškasis skaitymas), taikyti nesudėtinga.
Trevin Wax

Didysis paliepimas – raginimas pasakoti Kristaus istoriją, ne savo

Evangelikams patinka geros istorijos. Mums patinka pasakoti „savo liudijimus“, „savo istorijas“, vėl ir vėl įvertinti savo „dvasinę kelionę“. Akcentuojama asmeninė patirtis yra viena iš evangelikų stipriųjų pusių.
2014-10-22
Čarlzas Sperdženas

Dievui atiduoda širdis (III)

Aš raginu jus: būkime pakankamai išmintingi, kad tuoj pat paklustume šiam prašymui. Tuoj pat atiduokime savo širdis Dievui. Mano sūnau, duok Man savo širdį.
Kada?
Tuoj pat. Šiame prašyme nėra net užuominos į tai, kad Dievas nori laukti.
Čarlzas Sperdženas

Dievui atiduota širdis (II)

Mano sūnau, duok man savo širdį... (Pat 23, 26)
Dabar į šią eilutę pažvelgsime iš kitos pusės. Išmintis įtikinėja mus pasiduoti meilės prašymui. Atiduoti savo širdis Dievui - tai išmintingiausia, ką gali žmonės.
2014-10-23
John Stott

Homoseksualinės partnerystės? (II)

Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai [gr. malakoi], nei iškrypėliai [arsenokoitai], nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės (1 Kor 6,9-10).
John Stott

Homoseksualinės partnerystės? (I)

Graikų ir romėnų pasaulyje homoseksualiniai ryšiai buvo praktikuojami kaip savaime suprantamas dalykas. Kiekvienas (laisvas vyras) pagal savo skonį rinkosi meilę moterims, berniukams arba ir vieniems, ir kitiems.
2014-10-24

Gyvenimo meno kūrėja slypo kiekvienoje iš mūsų

Aš pats nieko nedarau. Viską per mane sukuria Šventoji Dvasia (Willimas Blake).
Menas tiesiog nutinka. Tarsi sušvinta tamsoje. Meno kūrinys nėra kažko išgalvojimas. Priešingai, tai - pagavimas.

Kaip tapti išmintinga žmona?

Ko gero, beveik visos merginos ir moterys svajoja apie darnią šeimą, mylintį, rūpestingą, tiesiog tobulą (na gerai, BEVEIK tobulą) vyrą ir ilgą laimingą gyvenimą kartu su juo. Visos mes turime savus įsivaizdavimus, kaip tas tobulasis turėtų atrodyti.
2014-10-20
Albertas Latužis

Baptistai pasaulyje ir Lietuvoje

Baptistų (gr. baptistēs - krikštytojas) ištakos siekia Reformacijos laikus - XVI amžių. Ne visais teologiniais klausimais tarpusavyje sutarė reformatoriai Zwinglis, Calvinas, Lutheris. Tie skirtumai atsispindi šiuolaikinėse reformatų ir liuteronų bažnyčių doktrinose.
Dainora Pociūtė

Jonas Bretkūnas ir pirmoji lietuviška Biblija

J.Bretkūnas buvo ir vienas pirmųjų Prūsijos istorikų: 1578-1579 m. Labguvoje vokiečių kalba jis parašė veikalą „Chronikon des Landes Preussen“ (Prūsijos žemės kronika),
2014-10-21

Netikėtos studentų dienos (vaizdo įrašas)

Kas tai?
Netikėtos studentų dienos - tai savaitė universitete, kurios metu vyksta įvairūs renginiai studentams siekiant įdomiai, studentiškai ir aiškiai pristatyti Evangeliją.
Valerie G. Lowe

Sielos sesuo (pridėtas giesmės įrašas)

Kai CeCe Winans užlipa ant scenos, visa salė tarsi nušvinta. Gal jos paprastumas sušildo atmosferą, o gal koncerto lankytojus sužavi jos nuoširdi šypsena.
2014-10-17

Gertrūdos Helftietės (XIII a.) mintys apie laimės pojūtį

Mane sužavėjo tyras tekančių srovių vanduo, jaunas supančių medžių žalumas, aplink laisvai skraidantys paukščiai, ypač balandžiai. Bet labiausiai man patiko tyli, nematoma šio nuošalaus kampelio ramybė. Savęs paklausiau, ko dar trūksta tokiai tobulai vietai, kad laimė būtų visavertė?

Aurelija Umbrasienė

Pirmiausiai ieškoti Dievo karalystės

Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite: „Ką valgysime?“, arba: „Ką gersime?“, arba: „Kuo vilkėsime?“.  Visų tų dalykų ieško pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.
2014-10-17

Krikščionys kviečiami melstis už Asią Bibi, kuriai paskelbtas mirties nuosprendis

Pakistano teismas po 5 nuosprendžio paskelbimo atidėjimų visgi paskelbė mirties bausmės nuosprendį Asiai Bibi, tapusiai kovos su islamo įstatymu dėl „piktžodžiavimo“ simboliu.

Lenkijoje vis populiarėja „biblingas“

Įvairiuose Lenkijos miestuose vis populiarėja biblingas (bible-ing) - 15 minučių trukmės Šventojo Rašto ištraukos apmąstymas viešoje vietoje.


2014-10-24

Gyvenimo meno kūrėja slypo kiekvienoje iš mūsų

Aš pats nieko nedarau. Viską per mane sukuria Šventoji Dvasia (Willimas Blake).
Menas tiesiog nutinka. Tarsi sušvinta tamsoje. Meno kūrinys nėra kažko išgalvojimas. Priešingai, tai - pagavimas.

Kaip tapti išmintinga žmona?

Ko gero, beveik visos merginos ir moterys svajoja apie darnią šeimą, mylintį, rūpestingą, tiesiog tobulą (na gerai, BEVEIK tobulą) vyrą ir ilgą laimingą gyvenimą kartu su juo. Visos mes turime savus įsivaizdavimus, kaip tas tobulasis turėtų atrodyti.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS