Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:51:13
Dydis:
11,7 mb

Vilnius | 2015 03 22


Darius Širvys
Prisilietimas ir patepimas

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:53:19
Dydis:
12,2 mb

Kaunas | 2015 03 22


Gabrielius Lukošius
Nevilties slėnis

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:45:57
Dydis:
42,0 mb

Šiauliai | 2015 03 22


Bažnyčios vyresnysis Linas Atgalainis
Bendruomenė

Daiva Širkaitė

Apie praeities gėdą

Kai mus apima gėda dėl nesėkmių, sprendimų ir veiksmų, tikėjimas nesivysto į meile pagrįstą bendravimą nei su Dievu, nei su žmonėmis. Atmintyje sukaupę daug nuodėmių, uždaryti gėdos kalėjime, krikščionys vienodai nekenčia ir savęs, ir savo praeities, ir regis, nebemato vilties iš ten ištrūkti.
Artūras Rulinskas

Kai sutinki Jėzų

Tikrai būdamas jaunas negalvojau, kad man reikės Dievo. O kam jo reikia, jei gyvenime ir taip viskas gerai, jei gyveni ir kiekvieną dieną kvėpuoji džiaugsmu, jei turi draugų, pasitiki savimi, jautiesi saugus ir nieko netrūksta?
2015-03-27
Anželika Krikštaponienė

Sudužusi širdis – brangi Dievo akyse

Norėčiau pasidalyti savo pamąstymais apie sudužusią širdį. Pastaruoju metu mintimis dažnai sugrįžtu prie šio klausimo ir aptinku, kad žmogaus širdies nuostatos lemia svarbiausias jo gyvenimo sritis: bendravimą su Dievu ir su artimu, požiūrį į aplinką ir į tai, kas vyksta aplinkui, vertinimus, pasirinkimus... Tai, kokie esame viduje, lemia mūsų įsitikinimus ir darbus.
Valdas Bačkulis

Pažinimo ieškantis tikėjimas: proto ir širdies dermė

Frazė „pažinimo ieškantis tikėjimas" (lot. fides quaerens intellectum) priskiriama vienam žymiausių viduramžių teologų Anzelmui. Jis yra taip rašęs: „Aš trokštu suprasti Tavo tiesą, kuria mano širdis tiki ir kurią myli. Aš nesiekiu suprasti, kad galėčiau tikėti, bet aš tikiu, kad suprasčiau.

Giedrius Ažukas
Kovo mėnesį melskime liepsnojančios dvasios
Anželika Krikštaponienė
Sutuokta šalis
2015-03-16


Interviu su dr. Willemu VanGemerenu (I dalis)

Vasario mėn. Lietuvoje lankėsi Tarptautinio Trejybės universiteto (JAV) Senojo Testamento bei semitų kalbų profesorius emeritas dr. Willemas VanGemerenas. Ta proga kalbiname profesorių apie tikinčiojo kasdienybę.

2015-03-23

Esu dėkingas Dievui už tai, kad esu čia

Prieš metus aš dar nežinojau, kad Dievas iš tikrųjų yra, tuo labiau - kad Jis gyvas. Apie Dievą buvau girdėjęs iš pažįstamų, bičiulių katalikų, tačiau matydavau, kad tie žmonės visiškai nesiskiria nuo manęs - išėję iš bažnyčios daro lygiai tokias pačias nuodėmes: geria, rūko, keikiasi, apgaudinėja, mušasi, meluoja... Todėl  ir netikėjau, kad yra Dievas.
Anželika Krikštaponienė

Požiūris į silpnąjį – tai požiūris į Dievą

Šių metų kovo 15 d. Šiaulių Tiesos žodžio bažnyčioje vyko neįprastos sekmadienio pamaldos „Jis tiesia tau ranką“. Jas pavadinčiau bažnyčios atsinaujinimo ir Evangelijos skelbimo tarnavimu. Šiam tarnavimui bažnyčia ruošėsi porą mėnesių: meldėmės, skambėjo pamokslai apie tai, kaip bažnyčia privalo mąstyti plačiau, o ne tik apie save ir savo poreikius, ieškojome būdų, kaip pakviesti į bendruomenę žmones, kenčiančius nuo įvairių priklausomybės ligų.

2015-03-17
Žaneta Lazauskaitė

Kovo 11-oji – neeilinis trečiadienis Kauno bažnyčioje

Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kauno Tikėjimo žodžio bažnyčios tikintieji rinkosi į neįprastą susitikimą. Mat šį šventinį ir visiems svarbų vakarą mūsų bažnyčioje svečiavosi ypatinga viešnia - sesuo Bernadeta Mališkaitė.
Anželika Krikštaponienė

Pažintis su „Švelnumu“

Kovo 10 d., Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (šiais metais minint laisvės 25-metį) išvakarėse, kartu su vyru Aidu apsilankėme krikščioniškame labdaros ir paramos fondo „Švelnumas“ įsteigtoje valgykloje Šiaulių vargingiems žmonėms.

Džiugi velykinė naujiena!

Nuo 2015 m. balandžio 11 d. mus vėl džiugins krikščioniškas laikraštis „Ganytojas“!

Laikraštis:
* išeis kartą per mėnesį (antrąjį mėnesio šeštadienį);
* bus leidžiamas nauju, patogesniu formatu (240 X 320 mm);

2015-03-24
Dave Zuleger

Kentėti su kenčiančiais

Beveik pusketvirtų metų kone kasdien mano žmona kentė lėtinį skausmą. Suvokdamas, kad tai gali trukti ilgai, mąsčiau, kaip galėčiau jai padėti. Ji išgyveno daugybę baisių tyrimų, susitiko su begale gydytojų, girdėjo bauginančių prognozių bei, žinoma, kentė stiprų skausmą!

Pagrindiniai evangelikų susitarimo dokumentai: Lozanos sandora, Manilos manifestas ir Keiptauno įsipareigojimas

„Iš šalies“ į šių dienų evangelikų judėjimą žvelgiantys stebėtojai dažnai apibūdina jį kaip itin įvairialypį, padriką bei pasigirsta minčių, kad sunku rasti būtent šio judėjimo specifiką atspindinčius ir jam bendrus tikėjimo ir teologinius teiginius.
Barry Cooper

Apie pasirinkimus

Vienas didžiausių iššūkių man, anglui, Amerikoje - automatizuoti telefono skambučių centrai. Nespėjęs atsiimti siuntinio iš kompanijos, turi jiems skambinti ir sutarti naują siuntinio atsiėmimo laiką. Tačiau problema ta, kad skambinant tave sujungia ne su žmogumi, o su robotu, užprogramuotu atpažinti, ką sakai angliškai, arba, tiksliau, užprogramuotu atpažinti tai, ką tu sakai amerikiečių anglų kalba.
2015-03-21
Jen Wilkin

Kurie Biblijos pažadai yra skirti man?

Nedaug dalykų taip paguodžia kaip ištesėtas pažadas, ir nedaug dalykų įskaudina labiau nei neištesėtas pažadas. Žinojimas, kad garbiname Dievą, kuris ištesi savo pažadus, teikia mums didelį džiaugsmą. Tačiau kai kuriuos tikinčiuosius šis žinojimas paskatina leistis į „lobių medžioklę“, t. y. pažadų Šventajame Rašte ieškoti.

233 | 2010 02 02 | Figmedžio prakeikimas

Jei galima, norėčiau, kad padėtumėte suprasti ištrauką iš Morkaus evangelijos 11 sk. nuo 12 eil. - situaciją su figmedžiu, kuris buvo prakeiktas ir nudžiūvo, nes Jėzus nerado ant jo vaisių, nors nebuvo figų metas.
2015-03-25
Winfree Brisley

Tėvystė moko mus būti geresniais Dievo vaikais

Galiausiai tai nutiko ir man. Prieš metus laiko gimęs nuostabus mažas berniukas visiškai užvaldė mano širdį, tačiau netrukus savo veiksmais patvirtino prigimtinės nuodėmės teoriją. Tikėjausi, kad jis bus labai paklusnus ir neteks jo dažnai drausminti.
Wilfried Veeser

Ar būtina sutuoktiniams gyventi kartu?

Sutikite, tai keistokas klausimas. Argi žmonės tuokiasi ne tam, kad pradėtų bendrą gyvenimą, kad būtų kartu, dalintųsi džiaugsmais ir ašaromis, bendrautų? Bet kartais susiklosto aplinkybės, kurios visam tam laikinai sutrukdo: pavyzdžiui, studijos skirtingose vietose išskiria porą trims mėnesiams ar ketveriems metams arba vyras pašaukiamas karinėn tarnybon.
2015-03-27
Daiva Širkaitė

Apie praeities gėdą

Kai mus apima gėda dėl nesėkmių, sprendimų ir veiksmų, tikėjimas nesivysto į meile pagrįstą bendravimą nei su Dievu, nei su žmonėmis. Atmintyje sukaupę daug nuodėmių, uždaryti gėdos kalėjime, krikščionys vienodai nekenčia ir savęs, ir savo praeities, ir regis, nebemato vilties iš ten ištrūkti.
Gražina Bielousova

Pati. Pati. Pati

Pati. Pati pati pati. Viską pati. Kartais net nesąmoningai kartoju sau šiuos žodžius tarsi kokį užstrigusį priedainį. Pati susitvarkysiu butą, pati susiplanuosiu atostogas, pati sutaisysiu sugedusį tualetą, išsikviesiu meistrą, nusipirksiu daržo laistymo sistemą, išsiaiškinsiu, kaip veikia viešasis transportas Kijeve ir susinešiu pirkinius stačiais laiptais.
2015-03-22
Lina Andronovienė

Kanaaniečių religijos ir Izraelis

Tuose miestuose, kurie tau duoti paveldėti, nepalik nieko gyvo, kas kvėpuoja. Visiškai išnaikink hetitus, amoritus, kanaaniečius, periziečius, hevitus ir jebusiečius, kaip Viešpats Dievas tau įsakė, kad jie neišmokytų jūsų daryti tų bjaurysčių, kurias jie patys darė savo dievams, ir jūs nenusidėtumėte Viešpačiui, savo Dievui (Įst 20,16-18).

Anželika Krikštaponienė

Socialinė veikla metodizmo tradicijoje

Mes, jauna Lietuvos krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“, neseniai pažymėjusi 25-ąsias gyvavimo metines, įvairiose bažnytinio ir visuomeninio gyvenimo srityse vis dar esame ieškojimų ir atradimų, kūrimosi ir įsišaknijimo kelyje.

2015-03-26
Artūras Rulinskas

Kai sutinki Jėzų

Tikrai būdamas jaunas negalvojau, kad man reikės Dievo. O kam jo reikia, jei gyvenime ir taip viskas gerai, jei gyveni ir kiekvieną dieną kvėpuoji džiaugsmu, jei turi draugų, pasitiki savimi, jautiesi saugus ir nieko netrūksta?

Morkaus dramos naujienos. Susitikimas

Kovo 15 d. susitiko naujai suburta „Morkaus dramos“ komanda Vilniuje - labai energinga, linksma ir pasiruošusi vaidybos iššūkiui! Aktorių grupę sudaro vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai, jauni absolventai iš Vilniaus.

2015-03-22

Kristaus tarno galybės paslaptis

Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas (II Kor 12, 10).

Ilgi krikščionybės šimtmečiai bei per tūkstantmečius nevystantys apaštalo Pauliaus tarnystės vaisiai tarsi apgaubė šį didį Kristaus tarną tam tikros mistinės didybės skraiste.

(Ne)galiu pasikeisti

Drungni krikščionys nenori pripažinti, kad yra priklausomi. Daugelis šiais laikais stengiasi savo nevertumo jausmą kompensuoti darbais. Užuot atradę savo vertę Kristuje, stengiamės ją įrodyti veiklos rezultatais. Pripažinti šią ar kitą priklausomybę nesinori, patogiau save įtikinėti, kad tai ne tokia jau didelė problema.
2015-03-23

Vienas iš „Google“ vadovų: „Dievas tragediją pavertė šlove“

„Google“ prekės ženklo sprendimų vadovas Kirkas Perry per 2015 m. maldos pusryčius „Silicon Valley“ liudijo, kad jo gyvenimą sukrėtusią tragediją Dievas pavertė šlove. Šis vienas aukščiausių koncerno vadovų (kuris buvo ir svarbiausias renginio pranešėjas) pasakojo, jog užaugo skurde, tad baigęs mokslus visiškai atsidavė darbui.

Moterys dvasininkės sako, kad motinystė padeda joms būti geresnėmis tarnautojomis

Trys ketvirtadaliai moterų dvasininkių iš Anglijos, kurios tarnavimui skiria visą darbo laiką, atsakydamos į organizacijos „Christian Research“ klausimus, sakė, kad motinystė padėjo joms tapti geresnėmis tarnautojomis. Tačiau apklausa taip pat atskleidė, kad joms sunkiau rasti laiko savo vaikams, sutuoktiniams, draugams ar pomėgiams.

2015-03-24

Nepakeičiama knyga šeimai

Leidykla „Tikėjimo žodis“ pakartotinai  išleido Džono ir Polės Sandfordų knygą „Krikščioniškos šeimos atstatymas“. Ne paslaptis, kad šeimos irimas - viena opiausių mūsų visuomenės problemų, taip pat ir tarp krikščionių.
Andrius Bernotas

Džonatanas Edvardsas „Traktatas apie tikėjimo išgyvenimus“

Šis Džonatano Edvardso veikalas („A Treatise Concerning Religious Affections“) - tai traktatas apie religinius išgyvenimus. Jeigu kas ir turi teisę autoritetingai apie juos rašyti, Dž. Edvardsas tikrai yra toks žmogus. Dž. Edvardsas - XVIII a. gyvenęs JAV pastorius, teologas, misionierius, labai vertinamas JAV, bet kol kas mažai žinomas pas mus.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS