Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:44:38
Dydis:
10,2 mb

Vilnius | 2014 07 20


Darius Aškinis
Apie iniciatyvas

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:40:48
Dydis:
9,34 mb

Kaunas | 2014 07 13


Nerijus Verdingas
Mažųjų pamokymai

Michael S. Horton

Ko Dievas negali?

Ar gali Dievas sutverti tokį didelį ir sunkų akmenį, kad pats nepajėgtų jo pakelti? Ar esama ko nors, kas Dievui neįmanoma? Biblijoje rašoma, jog Jis negali pažeisti savo charakterio vientisumo, jog negali gundyti žmonių nusidėti.
Mar­ty­nas Liu­te­ris

Ket­vir­tas įsa­ky­mas - gerbk sa­vo tė­vą ir mo­ti­ną (I)

Pirmieji trys Dievo įsakymai nukreipti į Dievą: pirma, visa širdimi reikia Juo pasitikėti, Jo bijoti ir Jį mylėti. Antra, negalima Jo švento vardo piktam naudoti melui ar kokiai kitai piktybei, bet reikia tarti jį Dievo šlovinimui, savo artimo bei paties naudai ir išganymui.
2014-07-16
Anželika Krikštaponienė

Ar pasibaigė Šventosios Dvasios dovanos?

Kaip rasti pusiausvyrą tarp Rašto pažinimo ir Dvasios dovanų? Studijuodama krikščionybės istoriją bei stebėdama savo vietinės bažnyčios vystymosi kelią, pastebėjau, kad neretai krikščionybės „laivas“, plaukdamas į amžinybės uostą, pasvyra tai į vieną, tai į kitą pusę...
Mindaugas Sakalauskas

Nesiremk savo supratimu, bet pasitikėk Viešpačiu

Nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką  (Apr 2, 10).

Ankstesni įrašai:

Aurelija Umbrasienė
Pirmosios meilės beieškant
Darius Venslovas
Liepą maldose žvelkime į savo Mylimąjį
750 | 2014-07-20 | Kartojama
Gabrielius Lukošius

Apaštalo Pauliaus kredo

Šioje laidoje pastorius Gabrielius Lukošius kalba apie tikėjimą Kristaus Evangelija. Tai - vienintelis būdas išsigelbėti kiekvienam žmogui, nesvarbu kokiai konfesijai jis priklausytų.

2014-07-18
E. M. Bounds

Maldos jėga (I)

Nors šioje knygoje žodis daugiausia skamba pamokslininkams, tikime, žinia gali praturtinti bei paraginti visus tikinčiuosius. Paraginti ieškoti Dievo savo slaptumoje, skirti Jam geriausią savo laiką.

482 | 2014 07 17 | Krikščionybė ir vegetarizmas

Laba diena, su pagarba Aukščiausiajam noriu paklausti, kodėl krikščionys taip baisiai degraduoja? Dar senovėj krikščionis gaudė, nes jie laikėsi Dievo žodžio, gyveno vegetariškai, kaip pats Jėzus Kristus - pagarba Jam.
2014-07-17

„Ištirk krikščionybę"

„Ištirk krikščionybę" kursas oficialiai pristatytas 2001 metais Didžiojoje Britanijoje. Tai buvo dešimties metų darbo rezultatas. Dar po dešimties metų kursas jau buvo naudojamas bent 50 pasaulio šalių.

Evangelikų reformatų bažnyčia kviečia į atminimo ir maldos vakarą Medininkų tragedijai atminti

Šių metų liepos 30 d. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia rengia atminimo ir maldos vakarą „Budėkime dėl santarvės ir taikos“.
Atminimo vakaras skirtas visų Medininkų pasienio poste ir kitose vietose žuvusiųjų valstybės tarnautojų bei pareigūnų pagerbimui.
Daiva Palionienė

Kelionė Į Vokietiją

Birželio pabaigoje - liepos pradžioje Naujosios Akmenės bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis kartu su žmona Daiva (šios žinutės autore), dukra ir sūnumi viešėjo Vokietijoje. Apsistojome kalnuose esančiame mieste Blankenheime.
2014-07-21
Michael S. Horton

Ko Dievas negali?

Ar gali Dievas sutverti tokį didelį ir sunkų akmenį, kad pats nepajėgtų jo pakelti? Ar esama ko nors, kas Dievui neįmanoma? Biblijoje rašoma, jog Jis negali pažeisti savo charakterio vientisumo, jog negali gundyti žmonių nusidėti.
John Piper

Aukščiausiasis, kurio vardas šventas

Ir sakys: „Nutieskite kelią, nutieskite kelią mano tautai ir pašalinkite kliūtis.“ Taip sako Aukščiausiasis ir Prakilnusis, kuris gyvena amžinybėje, kurio vardas šventas: „Aš gyvenu aukštybėje ir šventoje vietoje su tais, kurie turi atgailaujančią ir nuolankią dvasią, kad atgaivinčiau nuolankiųjų dvasią ir atgailaujančiųjų širdį.
Clyde Box

Ieškant sužeistųjų

Viešpats atstato Jeruzalės miestą, Izraelio tremtinius surenka. Jis gydo sudužusias širdis, žaizdas jų sutvarsto (Ps 147, 2-3).


2014-07-15
Dainora Pociūtė

Nuo maišto iki melancholijos (II)

Kiekvienas pasiūlymas ir sprendimas turi savo laiką. Aiškindamasi ankstyvosios LDK reformacijos anatomiją tam tikru požiūriu savo žodynui taip pat taikiau moratoriumo sąlygas. Šiuo metodu siekiau ne tiek atriboti, kiek nesupainioti istorinių ir istoriografinių kultūros bei sąmoningumo istorijos kategorijų.
Dainora Pociūtė

Nuo maišto iki melancholijos (I)

1543 m. Andrea Vesalijus (1514-1564), Abraomo Kulviečio bendraamžis, publikavo savo revoliucinį medicinos veikalą „Septynios knygos apie žmogaus kūno sandarą“ („De humani corporis fabrica libri septem“),
2014-07-20
Mar­ty­nas Liu­te­ris

Ket­vir­tas įsa­ky­mas - gerbk sa­vo tė­vą ir mo­ti­ną (I)

Pirmieji trys Dievo įsakymai nukreipti į Dievą: pirma, visa širdimi reikia Juo pasitikėti, Jo bijoti ir Jį mylėti. Antra, negalima Jo švento vardo piktam naudoti melui ar kokiai kitai piktybei, bet reikia tarti jį Dievo šlovinimui, savo artimo bei paties naudai ir išganymui.
Džonas ir Polė Sandfordai

Animus ir anima (III)

Vyras turi išmokti perjungti pavarą. Jis turi du pasaulius, kai tuo tarpu žmona pirmenybę atiduoda vienam. Nors moteris imasi įvairiausios veiklos, jos gyvenimas sukasi apie namus, vyrą ir vaikus.
2014-07-11
Kristina Avetisianaitė

Gegužinis jaunimo susitikimas „Artumas su Dievu“

Gerokai įpavasarėjus ir atsliūkinus gegužės mėnesiui, kai kasdien vis labiau šilo oras, saulė negailėdama lepino žmones savo bučinukais, nebesinori sėdėti namuose, o tik susitikti su seniai matytais draugais ir tiesiog mėgautis draugija!

Užteks lankytis bažnyčioje, vilkint netvarkingus ir vulgarius drabužius!

Jeigu garbusis Džonas de Bonvilis būtų galėjęs pamokslauti iš karto visiems Amerikos krikščionims, norėdamas juos dvasiškai sukrėsti, jo pamokslo tema būtų buvusi labai paprasta:
2014-07-19

Negaliu atsistebėti, Viešpatie

Tavo meilė yra neišmatuojama ir labai dosni,
Tavo draugystė yra labai artima.
Jaučiu, kaip plaukiu Tavo malonės tėkmėje,
Slaptuma su Tavimi, kaip kvapniausi smilkalai.
Tavo meilė yra neišmatuojama ir labai dosni.

Namų statyba

„Jūs tikėjotės daug, o gavote mažai; parsigabenote į namus, o Aš sunaikinau. Kodėl? - sako Kareivijų Viešpats. - Dėl to, kad mano namai guli griuvėsiuose, o jūs skubate statyti savo namus“ (Agėjo 1, 9).

2014-07-12

Londone gydytoja krikščionė pripažinta kalta dėl religinės diskriminacijos

Londone gydytojai krikščionei teismas uždraudė kalbėti apie tikėjimą darbe. Gydytoją religine diskriminacija apkaltino jos jaunesnioji bendradarbė musulmonė.

Bagdado chaldėjų patriarchas: tamsios dienos Irake

„Galbūt išliks Irako vardas ir simbolinė vienybė, bet faktiškai bus trys nepriklausomos zonos su savo biudžetais ir kariuomenėmis. Kas bus su Irako krikščionimis? Tiesą sakant, vyskupai yra sutrikę šiuo metu.
2014-07-18
E. M. Bounds

Maldos jėga (I)

Nors šioje knygoje žodis daugiausia skamba pamokslininkams, tikime, žinia gali praturtinti bei paraginti visus tikinčiuosius. Paraginti ieškoti Dievo savo slaptumoje, skirti Jam geriausią savo laiką.
Bill Johnson

Atgailaukite, kad išvystumėte

Daugelis krikščionių atgailauja pakankamai, kad jiems būtų atleista, bet nepakankamai, kad išvystų Dievo Karalystę.


 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS