Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:58:27
Dydis:
13,3 mb

Vilnius | 2015 05 17


Darius Širvys
Biblinis tikėjimas

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:40:04
Dydis:
9,17 mb

Kaunas | 2015 05 17


Gabrielius Lukošius
Pakęsti silpnųjų silpnybes

Sergejus Tolokonikovas

Reformacijos įtaka švietimui Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje nuo XVI a. iki XVII a. vidurio (pranešimo tekstas ir vaizdo įrašas)

Jūsų dėmesiui siūlome kiek sutrumpintą dr. Sergejaus Tolokonikovo pranešimą, kurį jis balandžio 24 d. skaitė Reformacijos 500 sukakčiai paminėti skirtoje konferencijoje „Reformacija: istorija ir dabartis“. Sergejus Tolokonikovas yra teologijos magistras, Eurazijos teologijos seminarijos Maskvoje kapelionas ir dėstytojas. Po tekstu rasite originalų pranešimo vaizdo įrašą rusų kalba.

Jen Wilkin

Kaip išgelbėjimas atneša laisvę

Užaugau vadinamojoje „Biblijos juostoje“ - dar pradinėse klasėse dauguma mano bendraamžių galėjo išdidžiai parodyti įrašą savo Biblijose, nurodantį tikslią datą, kada jie buvo išgelbėti. Tačiau po kelerių metų jaunimo susirinkimuose prasidėjo nauja atsivertimų banga, ir ant tos datos buvo įrašyta nauja data su prierašu: „Nors tik maniau, kad buvau išgelbėtas.“
2015-05-22
Gabrielius Lukošius

Meilės skola

Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai: „Nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai neliudyk, negeisk“ ir kiti, yra sutraukti į šį posakį: „Mylėk savo artimą kaip save patį.“ Meilė nedaro blogo artimui. Todėl meilė - įstatymo išpildymas (Rom 13, 8-10).

Romanas Semaška

Dievo pasiuntinys, arba sąžinės ontologija

Evangelistas Morkus, rašydamas savo pasakojimą, kaip manoma, skyrė jį visų pirma milžiniško Romos miesto tikinčiųjų bendruomenei. Turbūt jis suvokė, jog jokie Jėzaus kilmės sąrašai, antgamtiniai ženklai prieš Jam gimstant ir pan. jo aplinkos skaitytojams mažai ką reikštų.
2015-05-18


Thomo Bhoone pamokslas Kauno krašto konferencijoje

„Problemos turi galios pakenkti tavo gyvenimui, tačiau Dievas myli tave kur kas stipriau... Nors Dievo veikimas kartais gali užtrukti, Jis atliks tai, kas tavo gyvenime atrodo neįmanoma,“ - ši ir kitos LCC tarptautinio universiteto Teologijos katedros vedėjo Thomo Boone mintys skambėjo Kauno krašto konferencijoje „Evangelija yra jėga“. 

2015-05-18
Ona Birutė Railienė

Mąstant apie Jobą...

Taip, tikra tiesa, kad dažnai mes tarsi įstringame Jobo kančioje, nusiviliame ir panyrame į savigailą. Tačiau Jėzus Kristus, mūsų tikėjimo Pradininkas ir Atbaigėjas, iškentė pažeminimą, paniekinimą, atstūmimą, patyčias, begalinį psichologinį spaudimą ir fizinį skausmą, buvo nukryžiuotas ant kryžiaus, bet Šventosios Dvasios jėga prisikėlė. Prisikėlė tam, kad ir mes prisikeltume.

501 | 2015 05 12 | Ligos ir nuodėmės

Sveiki, jei Jėzus mirė už mus ir mes Jo žaizdomis esame išgydyti, kodėl mes sergame, turime mirti ir kentėti už savo nuodėmes?

2015-05-20
Anželika Krikštaponienė

Nešė ant Savo sparnų – apie viešnagę Dubline

Nuo pat pirmos akimirkos, kai  gegužės 15 d. lėktuvu pakilau į dangaus žydrynę, supratau, kad Viešpats neša mane ant savo sparnų. Tą savaitgalį buvo suplanuota mano tarnystė Evangeliškoje Dublino lietuvių bendruomenėje.

Daiva Palionienė

Pastoriaus Mindaugo Palionio viešnagė Londone

Gegužės 9 dieną Lietuvos Respublikos ambasada Londone surengė Maldos pusryčius. Skaityti pranešimo šiame renginyje buvo pakviestas Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis.

Rasa Mardosaitė

„Youngstars International“ koordinatorių susitikimas

Balandžio 28 d. - gegužės 2 d. Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ ir Krikščionių mokyklos patalpose vyko tarptautinės organizacijos Youngstars International šalių koordinatorių susitikimas. Youngstars International organizacijos tikslas - sudaryti galimybes dalintis tarnystės vaikams ir paaugliams patirtimi, skatinti bendradarbiauti skirtingų Europos šalių tarnautojus, sutelkti pajėgas bendriems projektams.
2015-05-15

Sue Yeager: „Dievas pašaukė jus keisti pasaulį“

Prieš kelerius metus grupelė mūsų bendrijos tikinčiųjų dalyvavo misijoje Filipinuose, kur artimiau susipažino su labdaros organizacijos „Hope centers“ vadove Sue Yeager. Ši organizacija maitina vargstančius Filipinų žmones, padeda vaikams įgyti išsilavinimą bei teikia medicininę pagalbą. Gegužės pabaigoje Sue viešės Lietuvoje - ji tarnaus Panevėžio (22-24 d.) ir Vilniaus (31 d.) bažnyčiose.
Steven Lee

Mes skundžiamės, nes greitai pamirštame

Kiekvieną kartą skaitydamas Išėjimo knygą jaučiuosi apstulbęs. Kaip izraelitai galėjo taip skųstis? Kaip jie galėjo būti tokie nepastabūs, tokie kvaili ir tokie užuomaršos?

Ką tik Visatos Dievas su pačiu galingiausiu žmogumi žemėje pasielgė taip, kaip mažas vaikas su skudurine Onute -

Meilės ir taikos žinia Lietuvai iš japono lūpų

Septyniasdešimtmetį perkopęs japonas Susumu Nakagawa Šiaulių „Tiesos žodžio“ bendruomenę lanko nuo kovo 28 d. - po to, kai apsilankė Šiaulių Polifonijoje vykusiame Vytauto Kairio koncerte „Širdies pasivaikščiojimas“. Į Lietuvą jis atvyko iš panašaus dydžio miesto, kaip Šiauliai, - Hidaka-shi.
2015-05-15
Čarlzas Sperdženas

Širdis kaip didysis šaltinis (II)

Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė (Pat 4, 23).
Nebus jokios naudos, jei vandens talpyklos bus pilnos, tačiau vanduo jose bus nešvarus. Kartą viename provincijos laikraštyje perskaičiau prekybininko skundą dėl vandens tiekimo įmonės darbo. Jis tvirtino, jog ši įmonė vietoj vandens jam tiekia žuvį - iš vandentiekio vamzdžio pas jį kartą iššliaužė didžiausias ungurys.
Čarlzas Sperdženas

Širdis kaip didysis šaltinis (I)

Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė (Pat 4, 23).

Visiškai įmanoma, kad jūs nesuprasite manęs, jei žmogaus širdį aš sulyginsiu su senovės miestu Tėbais, pro kurio vartus į įvairius mūšius išėjo daugybė karių. Koks buvo miestas, tokia buvo ir jo armija.
2015-05-19
Rūta Grincevičiūtė Dagelė

Nuostabios motinystės glėbyje

Aš - tai daugiau mažiau laimingos moters, žmonos, mamos apibrėžimas. Kartais labai suabejoju, ar mano dabartinis gyvenimas yra realybė. Gal tai tik labai saldus sapnas?.. Ir, matyt, aš stipriai įmigus, gal net knarkiu pasigardžiuodama. Ar tai tikrai vyksta?
Darius Širvys

Meilės galia

Kartą teko girdėti dvasininko ir vienos motinos pokalbį. Mama, jos manymu, „dvasingesnio“ asmens prašė pasimelsti dėl jos jaunos dukros, alkoholikės, išgelbėjimo. Įsidėmėjau tai, ką Dievo žmogus atsakė tai nelaimingai ir raudančiai motinai: „Man mažai rūpi jūsų dukra.
2015-05-18

Kodėl tikime Dievu, bet nuolat nerimaujame...

Kaip besiklostytų mūsų gyvenimas, lengvai atrasime dėl ko nerimauti. Kita vertus, nerimas patvirtina, kad nepasitikime Dievu taip, kaip galbūt tvirtiname tikį, t. y. nors tikime Dievu, bet labiau pasitikime savo paties gebėjimais nei Jo ištikimybe. Nerimaudami, kad prarasime darbą, iš esmės teigiame, kad mūsų aprūpintojas - darbas.
Anželika Krikštaponienė

Kai moterys eina semti vandens (Pr 24, 11), arba moterų pastorių susitikimas

Šventasis Raštas atveria mums, kad senajame pasaulyje piemenys buvo ne tik vyrai, bet ir moterys, kurios saulei nusileidus eidavo prie vietinio šulinio girdyti savo ganomos kaimenės arba semti vandens artimiesiems, namiškiams.
2015-05-21
Sergejus Tolokonikovas

Reformacijos įtaka švietimui Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje nuo XVI a. iki XVII a. vidurio (pranešimo tekstas ir vaizdo įrašas)

Jūsų dėmesiui siūlome kiek sutrumpintą dr. Sergejaus Tolokonikovo pranešimą, kurį jis balandžio 24 d. skaitė Reformacijos 500 sukakčiai paminėti skirtoje konferencijoje „Reformacija: istorija ir dabartis“. Sergejus Tolokonikovas yra teologijos magistras, Eurazijos teologijos seminarijos Maskvoje kapelionas ir dėstytojas. Po tekstu rasite originalų pranešimo vaizdo įrašą rusų kalba.

Deimantas Karvelis

Reformacija Lietuvoje ar Lietuvos Reformacija (pranešimo tekstas ir vaizdo įrašas)

Jūsų dėmesiui siūlome dr. Deimanto Karvelio pranešimą „Reformacija Lietuvoje ar Lietuvos Reformacija.  Požiūris į religines XVI-XVII a. problemas“, kurį jis balandžio 24 d. skaitė Reformacijos 500 sukakčiai paminėti skirtoje konferencijoje „Reformacija: istorija ir dabartis“. Po tekstu rasite originalų pranešimo vaizdo įrašą rusų kalba.

2015-05-21
Jen Wilkin

Kaip išgelbėjimas atneša laisvę

Užaugau vadinamojoje „Biblijos juostoje“ - dar pradinėse klasėse dauguma mano bendraamžių galėjo išdidžiai parodyti įrašą savo Biblijose, nurodantį tikslią datą, kada jie buvo išgelbėti. Tačiau po kelerių metų jaunimo susirinkimuose prasidėjo nauja atsivertimų banga, ir ant tos datos buvo įrašyta nauja data su prierašu: „Nors tik maniau, kad buvau išgelbėtas.“
Jon Bloom

Jūs pakeisite pasaulį

Ar kada svajojote padaryti ką nors, kas pakeistų pasaulį? Jūsų svajonė išsipildė! Esate gundomas galvoti, kad niūrus ir menkas jūsų gyvenimas nepaliks jokios žymės pasaulyje? Jūs nė neįsivaizduojate, kaip klystate.

2015-05-19

Džiaukitės Viešpatyje visuomet!

Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės! (Fil 4, 4)

Ką reiškia gyventi tikėjimu? Tai reiškia priimti Dievo žodį čia ir dabar. Džiaugtis! Kodėl? Nes Viešpats mus išteisino. Džiaugtis!
Veronika Grainienė

AGONIJOJ

Agonijoj visus matei,
Nusėtus nuodėmėm, raupsais,
Kiekvieną širdį Tu lietei,
Pavirtusią žiedais šviesiais.
Agonijoj viltį apglėbęs,
Dvasia ir siela vis laikei,
Kad tie užgirstų, kam Tu liepęs, -
„Mylėkite“, sieloj šaukei...
2015-05-20

Faktai apie JAV evangelikus

Kalbant apie JAV religijos demografiją dažnai prisimenama, kad šios šalies religijų paveikslas „kaip diena nuo nakties“ skiriasi ir tik nuo Lietuvos religinio žemėlapio, ir, apskritai, nuo Europos šalių religinės demografijos ir tendencijų. Krikščionybė Europoje, kuri jau ir oficialiai įvardijama kaip pokrikščioniška, rodos, susiduria su visai kitais iššūkiais ir dėsningumais...

Franklinas Grahamas įkūrė pagalbos fondą JAV persekiojamiems krikščionims

Evangelistas Franklinas Grahamas inicijavo naują organizacijos „Samariečio krepšys“ veiklos kryptį. Numatoma padėti krikščionims, kurie laikosi tvirtų krikščioniškų įsitikinimų, tačiau jų laisvė ribojama dėl to, kad, pavyzdžiui, jie atsisako prisidėti, organizuojat vienos lyties asmenų vestuves, nors pagal savo profesiją ar veiklos rūšį turėtų tai daryti.

2015-05-10

John Piper. „Nešvaistyk savo gyvenimo“

Betliejaus seminarijos ir koledžo rektorius J. Piperis savo gyvenimą skyrė - kaip pats rašo šioje knygoje - nagrinėti, aiškinti ir skelbti tiesą, kad Dievas trokšta parodyti savo šlovę ir suteikti mūsų širdims džiaugsmo. Mes šloviname Dievą tada, kai esame laimingi būdami su Juo. Gėrėjimasis Dievu turėtų tapti vienintele mūsų gyvenimo aistra, nes Dievo šlovinimas pranoksta visus kitus laimės šaltinius.

Č. Kolsono knyga „Mano paskutinis žodis: tai, kas iš tiesų svarbu“

Leidykla „Zondervan“ pristatė naują Čarlzo Kolsono knygą „Mano paskutinis žodis: tai, kas iš tiesų svarbu“ (Charles Colson. My Final word: Holding Tight to the Issues that Matter Most). Ši knyga buvo parašyta paskutiniaisiais autoriaus gyvenimo mėnesiais. Vasarą ją planuojama išleisti rusų kalba.

 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS