Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:44:38
Dydis:
10,2 mb

Vilnius | 2014 07 20


Darius Aškinis
Apie iniciatyvas

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:40:48
Dydis:
9,34 mb

Kaunas | 2014 07 13


Nerijus Verdingas
Mažųjų pamokymai

2014-07-29

Dangaus Karalystė ir gyvenimo džiaugsmas

Lyja lietus...

Stebi pro langą lietų suaugęs žmogus: „Lyja. Neisiu į lauką.“

Dalia Janušaitienė

Heidelbergo katekizmas: struktūra ir turinys (II dalis)

Jau pirmojo katekizmo leidimo įžangoje minima, kad šiuo dokumentu siekiama dvejopų tikslų - jis turėjo padėti ugdyti jaunimą tikėjime bei tuo pat metu stiprinti reformuotąją bažnyčią ir tapti jos tikėjimo išpažinimu.

2014-07-30
Darius Aškinis

Viešpats – Gerasis Ganytojas (maldos kryptys rugpjūčio mėnesiui)

Skaitant Evangelijos pagal Joną 10 skyrių, matome Viešpatį kaip Gerąjį Ganytoją (Jn 10, 11. 14). Šis Viešpaties įvaizdis turėtų ryškėti kiekvieno tikinčiojo gyvenime.


Gabrielius Lukošius

Du vyrai

Laiške romiečiams apaštalas Paulius nuosekliai išdėsto Evangeliją, kuri, anot apaštalo, yra  Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki [...]. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą. (Rom 1, 16-17). Apaštalo laiškas parašytas Romoje gyvenantiems krikščionims.

Ankstesni įrašai:

Anželika Krikštaponienė
Ar pasibaigė Šventosios Dvasios dovanos?
Mindaugas Sakalauskas
Nesiremk savo supratimu, bet pasitikėk Viešpačiu
750 | 2014-07-20 | Kartojama
Gabrielius Lukošius

Apaštalo Pauliaus kredo

Šioje laidoje pastorius Gabrielius Lukošius kalba apie tikėjimą Kristaus Evangelija. Tai - vienintelis būdas išsigelbėti kiekvienam žmogui, nesvarbu kokiai konfesijai jis priklausytų.

2014-07-24
E. M. Bounds

Maldos jėga (II)

Mūsų tinkamumas - iš Dievo
Labiausiai jis pasižymėjo maldingumu. Jo dvasios gelmė ir svoris, nuolankumas ir jo asmenybės bei elgesio garbingumas, jo negausūs, bet prasmingi žodžiai dažnai priversdavo žavėtis net nepažįstamus žmones, kurie ieškodavo paguodos.
E. M. Bounds

Maldos jėga (I)

Nors šioje knygoje žodis daugiausia skamba pamokslininkams, tikime, žinia gali praturtinti bei paraginti visus tikinčiuosius. Paraginti ieškoti Dievo savo slaptumoje, skirti Jam geriausią savo laiką.
2014-07-17

„Ištirk krikščionybę"

„Ištirk krikščionybę" kursas oficialiai pristatytas 2001 metais Didžiojoje Britanijoje. Tai buvo dešimties metų darbo rezultatas. Dar po dešimties metų kursas jau buvo naudojamas bent 50 pasaulio šalių.

Evangelikų reformatų bažnyčia kviečia į atminimo ir maldos vakarą Medininkų tragedijai atminti

Šių metų liepos 30 d. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia rengia atminimo ir maldos vakarą „Budėkime dėl santarvės ir taikos“.
Atminimo vakaras skirtas visų Medininkų pasienio poste ir kitose vietose žuvusiųjų valstybės tarnautojų bei pareigūnų pagerbimui.
Daiva Palionienė

Kelionė Į Vokietiją

Birželio pabaigoje - liepos pradžioje Naujosios Akmenės bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis kartu su žmona Daiva (šios žinutės autore), dukra ir sūnumi viešėjo Vokietijoje. Apsistojome kalnuose esančiame mieste Blankenheime.
2014-07-27
C. S. Lewis

Krikščionybė ir kultūra (I)

Jei tavo širdyje nėra vietos dangaus karalystei, visiškai nesvarbu, ką tu renkiesi vietoje jos ir kodėl renkiesi. (Williamas Law)
Nuo jaunystės buvau įsitikinęs, kad „kultūrinis gyvenimas“, t. y. intelektualinė ir estetinė veikla, pati savaime yra gera ir ją laikiau didžiausiu gėriu kiekvienam žmogui.
Michael S. Horton

Ko Dievas negali?

Ar gali Dievas sutverti tokį didelį ir sunkų akmenį, kad pats nepajėgtų jo pakelti? Ar esama ko nors, kas Dievui neįmanoma? Biblijoje rašoma, jog Jis negali pažeisti savo charakterio vientisumo, jog negali gundyti žmonių nusidėti.
John Piper

Aukščiausiasis, kurio vardas šventas

Ir sakys: „Nutieskite kelią, nutieskite kelią mano tautai ir pašalinkite kliūtis.“ Taip sako Aukščiausiasis ir Prakilnusis, kuris gyvena amžinybėje, kurio vardas šventas: „Aš gyvenu aukštybėje ir šventoje vietoje su tais, kurie turi atgailaujančią ir nuolankią dvasią, kad atgaivinčiau nuolankiųjų dvasią ir atgailaujančiųjų širdį.
2014-07-29
Dalia Janušaitienė

Heidelbergo katekizmas: struktūra ir turinys (II dalis)

Jau pirmojo katekizmo leidimo įžangoje minima, kad šiuo dokumentu siekiama dvejopų tikslų - jis turėjo padėti ugdyti jaunimą tikėjime bei tuo pat metu stiprinti reformuotąją bažnyčią ir tapti jos tikėjimo išpažinimu.

Dalia Janušaitienė

Heidelbergo katekizmas: šimtmečius skambanti Evangelijos žinia (I dalis)

Ir šiomis dienomis laidotuvių metu Olandijos reformatų bažnyčiose skamba šie žodžiai: „Kas yra tavo vienintelė paguoda gyvenant ar mirštant? - Mano vienintelė paguoda yra tai, kad aš kūnu ir siela, gyvenant ar mirštant ne pats sau priklausau, bet esu mano ištikimojo Išganytojo Jėzaus Kristaus nuosavybė...“
2014-07-26
Aurelija Umbrasienė

Tyliai laimingi

Kai vaikas dar nekalba, o tik bando tai daryti, kai kūdikystė tampa lyg išaugtos kelnės ir išmokstama ne tik rėkti, bet ir pasidžiaugti, netgi pajuokauti, staiga aptinki savo vaiką... tyliai laimingą.

Mar­ty­nas Liu­te­ris

Ket­vir­tas įsa­ky­mas - gerbk sa­vo tė­vą ir mo­ti­ną (I)

Pirmieji trys Dievo įsakymai nukreipti į Dievą: pirma, visa širdimi reikia Juo pasitikėti, Jo bijoti ir Jį mylėti. Antra, negalima Jo švento vardo piktam naudoti melui ar kokiai kitai piktybei, bet reikia tarti jį Dievo šlovinimui, savo artimo bei paties naudai ir išganymui.
2014-07-28
Jasonas Gardneris

Pasiruošk, siek, auk...

Daugumai mūsų vartai į tikslą retai lieka stovėti toje pačioje vietoje. Jie keičia savo padėtį. Kartais - dėl išorinių aplinkybių ir veiksnių, kurių negalime kontroliuoti. Kartais juos perkeliame mes patys.
Harry Bates

Ar iš tiesų egzistuoja vaiduokliai?

Per visą istoriją daugelis žmonių teigė, kad jiems buvo pasirodę mirusieji. Betyrinėdamas NSO (neatpažinti skraidantys objektai) reiškinius aš aptikau daugybę panašumų su šiomis ir kitomis okultizmo apraiškomis, pavyzdžiui, su taip vadinamais vaiduokliais.
2014-07-29

Dangaus Karalystė ir gyvenimo džiaugsmas

Lyja lietus...

Stebi pro langą lietų suaugęs žmogus: „Lyja. Neisiu į lauką.“

Bažnyčia tavo namuose

... ir tavo namuose esančiai bažnyčiai... (Filem 2)

Ar jūsų namuose yra bažnyčia? Ar tėvai, vaikai, draugai ir tarnai yra jos nariai? O gal dar ne visi atsivertę?
2014-07-23

Profesorius: Palestinos krikščionys užėmė neutralią poziciją

Biblijos koledžo Betliejuje profesorius Aleksas Avadas mano, kad Vakarų krikščionys negali suprasti palestiniečių išbandymų. Apie tai jis kalbėjo interviu leidiniui „The Christian Post“:

Londone gydytoja krikščionė pripažinta kalta dėl religinės diskriminacijos

Londone gydytojai krikščionei teismas uždraudė kalbėti apie tikėjimą darbe. Gydytoją religine diskriminacija apkaltino jos jaunesnioji bendradarbė musulmonė.
2014-07-24
E. M. Bounds

Maldos jėga (II)

Mūsų tinkamumas - iš Dievo
Labiausiai jis pasižymėjo maldingumu. Jo dvasios gelmė ir svoris, nuolankumas ir jo asmenybės bei elgesio garbingumas, jo negausūs, bet prasmingi žodžiai dažnai priversdavo žavėtis net nepažįstamus žmones, kurie ieškodavo paguodos.
E. M. Bounds

Maldos jėga (I)

Nors šioje knygoje žodis daugiausia skamba pamokslininkams, tikime, žinia gali praturtinti bei paraginti visus tikinčiuosius. Paraginti ieškoti Dievo savo slaptumoje, skirti Jam geriausią savo laiką.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS