Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
1:07:08
Dydis:
15,3 mb

Vilnius | 2015 02 22


Vilemas VanGemerenas
Tikra mokinystė tremtyje: pasišventimas ir
pasitikėjimas Dievo gailestingumu (103 psalmė)

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:55:29
Dydis:
12,6 mb

Kaunas | 2015 02 15


Gabrielius Lukošius
Diptikas. Meilė ir viltis.

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:15:07
Dydis:
13,8 mb

Šiauliai | 2015 02 22


Jaunimo vadovas Eduardas Gabalas
Trumpas pamokslas apie bažnyčią

2015-02-27

Nacionalinė 2015 m. Lietuvos krikščionių studentų bendrijos konferencija

Tai - konferencija visiems esamiems, buvusiems ir būsimiems Lietuvos krikščionių studentų bendrijos (LKSB) nariams. Laukiame jūsų kovo 7 d., šeštadienį, adresu Neries krantinė 16, Kaunas.

J. Ligon Duncan

Tikrasis dievotumas

Norėčiau pakviesti patyrinėti 112 psalmę, tačiau pradžioje pažvelkime į šalia esančias psalmes. 111 psalmė prasideda taip: Girkite Viešpatį. 113 psalmė taip pat prasideda paraginimu: Girkite Viešpatį, taigi visos trys psalmės yra susijusios - visų pradžioje skamba raginimas girti Viešpatį.
2015-02-25
Anželika Krikštaponienė

Sutuokta šalis

 Sveikinu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ brolius ir seseris su bažnyčios gimtadieniu! Prieš 24 metus, vasario 24 dieną vyko bažnyčios paskelbimo tarnavimas. Savo prisiminimais ir įžvalgomis dalinuosi šiame straipsnyje. Prisiminkime nueitą kelią kartu!

Giedrius Ažukas

Šimtininko tikėjimas

Žmogaus gyvenimas įdomus tiek, kiek pats žmogus stengiasi jį įdomiai bei kūrybiškai nugyventi. Žmogui svarbu atrasti tai, kas jo sielai atneša pasitenkinimą. Nuo vaikystės man patiko istoriniai pasakojimai, užrašyti knygose ir matyti filmuose.
2015-01-17


Kaip gyveni
„Prieglobsti“? (I)

2014 m. rudenį labdaros-paramos fondas „Prieglobstis“ šventė savo darbo dešimtmetį. Apie šio fondo plačią veiklą Naujosios Akmenės rajone pasakoja jos įkūrėjas - pastorius Mindaugas Palionis.

2015-02-24
Rūtė Kiburytė-Tabarauskienė

Grįžimas į Tėvo namus (ankstesnę W. VanGemereno viešnagę prisiminus)

Dar neišblėsus dr. Wilemo VanGemerno viešnagės įspūdžiams, siūlome prisiminti svarbiausias vieno iš ankstesnių šio garbingo svečio seminarų temas. Šis straipsnis buvo spausdintas laikraštyje „Ganytojas“ Nr. 249 (2007 m. balandžio 21 d.).
Anželika Krikštaponienė

Lietuva – tai sąžinė

Sveikinu Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo proga!

Atgavę savo laisvę ir taiką, savo valstybę ir žemę, savo kalbą ir istoriją saugokime bei vertinkime tai, kaip brangias Dievo dovanas.
2015-02-23
Rūta Tumulienė

Dar kelios mintys apie Willemo VanGemereno viešnagę (fotoreportažas, garso įrašas)

 Vasario 20 d. dr. Willemo VanGemereno viešnagė tęsėsi Šiauliuose. Kartu su Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastore Anželika Krikštaponienė ir keliais bažnyčios tarnautojais svečias apsilankė Kryžių kalne.
Ingrida Staneikienė

Tikros meilės diena

Meilė kantri, maloninga ir nepavydi… (1 Kor 13, 4-7). 2015 m. vasario 14 dieną šiuo himnu meilei prasidėjo Kauno bažnyčios „Tikėjimo žodis“ vakaras sutuoktiniams. Pasipuošę ir puikiai nusiteikę sutuoktiniai, pasirinkę vakarą praleisti kitaip - bendraminčių apsuptyje, rinkosi į viešbutį „Daniela“, kuriame ir vyko ši šventė.

Anželika Krikštapopienė

Turtingas savaitgalis Viešpatyje

Šio savaitgalio laukiau su vidiniu jauduliu širdy. Žinojau, kad nuo ketvirtadienio iki sekmadienio kiekviena diena bus ypatinga, kitokia, pilna susitikimų, Viešpaties žodžio ir įvairiopo veiksmo.
2015-02-27
J. Ligon Duncan

Tikrasis dievotumas

Norėčiau pakviesti patyrinėti 112 psalmę, tačiau pradžioje pažvelkime į šalia esančias psalmes. 111 psalmė prasideda taip: Girkite Viešpatį. 113 psalmė taip pat prasideda paraginimu: Girkite Viešpatį, taigi visos trys psalmės yra susijusios - visų pradžioje skamba raginimas girti Viešpatį.
Gerard Russell

Prarastasis rojus: ar krikščionybė Artimuosiuose Rytuose jau pasmerkta?

Niūrius Zagros kalnagūbrius, besidriekiančius Irano ir Irako pasienyje, tarp jų išsibarsčiusias dulkėtas kalvas ir lygumas bei Mosulo miestą šiandien vargiai galima pavadinti rojumi. Tačiau ankstesniais amžiais gyvenę krikščionys manė, kad Didžioji Zabos upė kažkada tekėjo iš rojaus sodo, kuriame gyveno Adomas ir Ieva.
Allen Ross

Naujo gyvenimo jėga (Rom 8, 1-39)

Laiško romiečiams autorius 6 skyriuje rašo, kad būdami vienybėje su Jėzumi Kristumi mes gyvename naują gyvenimą. 7 skyriuje akcentuojama, kad dėl Kristaus mirties ir prisikėlimo esame viena su prisikėlusiu Kristumi, todėl turime nešti vaisių Dievui. Vėliau, 8 skyriuje, atsakęs į kelis susijusius klausimus, apaštalas Paulius kalba apie Dvasios jėgą, kuri padeda mums šiuos reikalavimus vykdyti.
2015-02-26
Randy Bataanon

Dvylika Dievo žodžio teikiamų palaiminimų

Jei jaunimas yra mūsų ateitis, tuomet turbūt natūraliai kyla klausimas: Kaip gali jaunuolis savo kelią išlaikyti tyrą? Ir šį klausimą, ir atsakymą į jį randame 119 psalmėje: Laikydamasis Tavo žodžių (Ps 119, 9).

119 psalmė yra pati ilgiausia visoje Psalmių knygoje. Ir itin daug dėmesio joje skiriama Dievo žodžiui: daug kalbama apie jo svarbą ir atnešamus palaiminimus.
Čarlzas Sperdženas

Širdies užkietėjimas (II)

Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, - kol dar sakoma „šiandien“, - kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta (Žyd 3, 13).

Kartais aš eidavau per tamsą, nematydamas šviesos.
2015-02-26
Marshall Segal

Penkiasdešimt kitokių atspalvių: nuodėmė yra adata, ne žaislas

Kino teatruose jau rodomas filmas „Penkiasdešimt pilkų atspalvių". Nenuostabu ir visgi ironiška - pradėtas jis rodyti tik dieną prieš kasmetinę meilės šventę. Erotinių romanų serija, pasakojanti apie seksualinį dominavimą ir net, kad ir kaip būtų tragiška, smurtą, buvo parduota daugiau nei 100 mln. egzempliorių tiražu ir išversta net į penkiasdešimt dvi kalbas.

B. Grahamas: „Velnio filosofija: gyvenk, kaip nori!“

Pasaulinio garso evangelistas, Billy Grahamo evangelistinės asociacijos įkūrėjas Billy Grahamas krikščioniškam žurnalui kalbėjo, kad mūsų vaikai auga „savivalės ir nedorybės epochoje“, kuri diegia „velnio filosofiją - gyvenk, kaip nori“.
2015-02-20
Anželika Krikštaponienė

Išminties puotoje ar kvailybės pinklėse?

Esu parašiusi jau du straipsnelius (pirmasis ir antrasis ) apie išmintingą moterį, kuri Biblijos Patarlių knygoje priešpastatoma kvailai.

Tiesa, Patarlėse nuolat kalbama apie du kelius - išminties ir kvailybės, tarsi apie du medžius Edeno sodo viduryje.
Kevin DeYoung

Septynios priežastys nesirūpinti

Ar yra nuodėmė, kurią krikščionys daro dažniau, nei nuodėmė nerimauti?

Atsikeliate ryte dešimt minučių vėliau nei turėjote ir tuoj pat įsėlina nerimas: o jeigu aš pavėluosiu? O jei dar kely bus eismo spūsčių?

2015-02-25
Dainora Pociūtė

Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje

Pieras Paulius Vergerijus jaunesnysis (Pier Paolo Vergerio, 1489-1565 m.) - italų religinis veikėjas, Italijos bažnyčios hierarchas, perėjęs į protestantizmą, įtakojęs ankstyvąją LDK Reformacijos ir protestantiškosios minties raidą, paskatinęs aštrią antikatalikišką ir antipopiežinę polemiką.
   
Dalia Janušaitienė

Kaip lašas kibire...

Artėjant Vasario 16-ajai - Lietuvos nepriklausomybės dienai - turbūt ne vienas bent trumpam susimąstome, ką mums, krikščionims, reiškia valstybingumas bei laisvė ir ką apie tai kalba Šventasis Raštas. Šie klausimai ypač aštriai iškyla pastaruoju metu, kai visai netoli Rytuose jau daugelį mėnesių vyksta kruvinas konfliktas,
2015-02-27

Nacionalinė 2015 m. Lietuvos krikščionių studentų bendrijos konferencija

Tai - konferencija visiems esamiems, buvusiems ir būsimiems Lietuvos krikščionių studentų bendrijos (LKSB) nariams. Laukiame jūsų kovo 7 d., šeštadienį, adresu Neries krantinė 16, Kaunas.

Nauji kurso „Ištirk krikščionybę“ mokymai

Lietuvių krikščionių studentų bendrija jau trečią kartą organizuoja atvirus mokymus, kaip pasiruošti ir vesti evangelizacinį kursą „Ištirk krikščionybę“.

2015-02-23

Girkite Viešpatį

Tegiria jie Viešpatį už Jo gerumą, už Jo stebuklus žmonių vaikams (Ps 107, 8).

Jei mažiau skųstumėmės, o daugiau giedotume, būtume laimingesni, ir Dievas būtų labiau pašlovintas. Kasdien dėkokime Dievui už paprastas malones.

Tu esi geras

Tu esi geras ir darai gera… (Ps 119, 68)

Karalius Dovydas, nepaisant visų savo gyvenime patirtų sunkumų ir skriaudų, mato Dievo gerumą. Kas praregėjo Dievui, neabejoja, kad Jis yra geras ir Jo visi darbai yra geri.
2015-02-25

Europos Taryba priėmė rezoliucijas dėl netolerancijos krikščionių atžvilgiu ir dėl teisės įžeisti bei šokiruoti

Sausio 20-osios rezoliucija yra reaguojama į nesenus teroro aktus Paryžiuje, kurių pagrindinis, nors ir ne vienintelis, taikinys buvo satyrinis savaitraštis „Charlie Hebdo“, nevengęs spausdinti įžeidžias ir vulgarias karikatūras, taip pat ir religijų atžvilgiu.

Po koptų nužudymo Egiptas prašo pritarti intervencijai į Libiją

Vasario 15 dieną islamistai Libijoje nukirsdino 21 koptą krikščionį iš Egipto. Egiptas vasario 16 dieną paskelbė gedulą ir surengė atsakomuosius aviacijos antpuolius prieš islamistų bazes Libijoje. Be to, Egiptas kreipėsi į Jungtinių Tautų saugumo komitetą, prašydamas pritarti tarptautinės koalicijos intervencijai į Libiją.
2015-02-21

Ed Setzer ir Eric Geigen „Gyvenimą keičiančios grupelės“

Per Kalėdas vieno mažo Ilinojaus valstijos (JAV) miestelio gyventojai nustebo sužinoję, kad prieš metus mirė jų kaimynė, ir visą tą laiką jos kūnas gulėjo garaže. Buvo nustatyta, kad ji mirė natūralia mirtimi. Mirusiąją rado iš tolimos Japonijos atvykę giminaičiai.

Reformacijos istorijos ir kultūros draugija pristato Radvilos Juodojo biografiją

1515 m vasario 4 d. Nesvyžiuje gimė Mikalojus Radvila Juodasis, svarbus reformacijos veikėjas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikas. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija pristato Brunono Bušackio studiją „RADVILA JUODASIS. PATRIOTAS IR PROTESTANTAS. BIOGRAFIJA“.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS