Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
1:05:43
Dydis:
15,7 mb

Vilnius | 2014 09 28


Andrius Bernotas
Dievotumas ir pasitenkinimas

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:47:06
Dydis:
10,7 mb

Kaunas | 2014 09 21


Daryl McCarthy
Kristaus kūno nariai

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:28:47
Dydis:
6,59 mb

Šiauliai | 2014 09 28


Jūratės ir Roberto Termenų
Liudijimas

2014-10-01

Viena skirtybėse

Šventasis Tėve, išlaikyk juos savo vardu - tuos, kuriuos man davei, kad jie būtų viena kaip ir mes (Jn 17, 11).
2014-10-01

Neatsakytų maldų skausmas

Dievas atsako į mūsų maldas. Ir vis dėl to, gyvenime dažnai būna taip, kad daugelis krikščionių giliai širdyje nešioja neišpažintą nuoskaudą dėl neatsakytų maldų, ir tai labai trukdo jiems augti dvasiškai.
2014-09-30
2014-09-30

...kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą (maldos kryptys spalio mėnesiui)

Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą (1 Tim 2, 1-5).
Mindaugas Sakalauskas

Atleidimo keliu

Jėzus, sakydamas, jog papiktinimai neišvengiami (Lk 17, 1) ir, jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, tai ir jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų (Mt 6, 15), teigia du neabejotinus dalykus: (1) gyvenime būtinai bus skriaudų, ir (2) žūtbūt teks jas atleisti.
753 | 2014-09-28
Gabrielius Lukošius

Žvilgsnis į Bažnyčią

Remdamasis Šventojo Rašto palyginimu apie fariziejaus ir muitininko maldą, pastorius Gabrielius Lukošius parodo, kodėl Kristaus Evangelija piktina žmones.

2014-10-01

Neatsakytų maldų skausmas

Dievas atsako į mūsų maldas. Ir vis dėl to, gyvenime dažnai būna taip, kad daugelis krikščionių giliai širdyje nešioja neišpažintą nuoskaudą dėl neatsakytų maldų, ir tai labai trukdo jiems augti dvasiškai.
Charles G. Finney

Jėzus – mano Gelbėtojas

Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių (Mt 1, 21).

Jėzus Kristus gimė, kad išgelbėtų mus iš mūsų nuodėmių.
2014-10-01

Tikėjimo žodžio bendrija formuos žiniasklaidos priemonių koncepciją

Š. m. rugsėjo 23 d. Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ raštinėje bendrijos pastorių tarybos pirmininko Ramūno Juknos iniciatyva vyko susirinkimas, kuriame su bendrijos vadovu pastoriumi Gabrieliumi Lukošiumi, pastorių tarybos pirmininku Ramūnu Jukna ir Vilniaus bažnyčios pastoriumi Dariumi Širviu susitiko bendrijos žiniasklaidos priemonių vadovai ir tarnautojai:

Dėkojame apklausos apie mūsų bendrijos žiniasklaidos priemones dalyviams

Šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ bažnyčiose buvo surengta apklausadėl bendrijos žiniasklaidos priemonių: dvisavaitinio laikraščio „Ganytojas“, interneto svetainės btz.lt bei savaitinės TV laidos „Kertinis akmuo“.

Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčia kviečia į Tarnystės mokyklą

Ir, ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti (2 Tim 2, 2).
Tarnystės mokyklos tikslas - mokyti bendruomenės narius bei tarnautojus svarbiausių evangelinio tikėjimo tiesų, lavinti tarnavimo įgūdžius ir drąsinti brolius bei seses tarnystei.
2014-09-29
Tim Keller

Nereligingas dvasingumas

Kaip pasiekti žmones, kurie mano, kad bažnyčia yra problema, o ne atsakymas?
„Vis daugiau ir daugiau amerikiečių teigia, kad yra dvasingi, bet nereligingi, - teigia Robertas Wuthnowas, nuo 1950 m. stebėjęs Amerikos dvasinį vystymąsi.
Elaine Creasman

Nebijok atverti savo durų

- Mama, jaunimo grupės vadovas mūsų paklausė, keliems neišgelbėtiems žmonėms pastaruoju metu paliudijome Kristų, - grįžtant mums iš bažnyčios pasakojo mano dvylikametė dukra. - Turėjau pripažinti, kad turbūt nė vienam.

Tim Keller

Evangelijos esmė (II)

Evangelija ir individas

1. Požiūris į nusiminimą
. Prislėgtam žmogui moralistas sako: „Tu pažeidei įsakymus - atgailauk.“
2014-09-28

Matthew Henry „Išsamūs Biblijos Komentarai“ (Mato 1 skyrius)

Evangelistas pradeda šią Evangeliją pasakojimu apie Kristaus kilmę ir gimimą, tai yra, protėvius, iš kurių Jis yra kilęs, ir būdą, kuriuo Jis atėjo į šią žemę.

484 | 2014 09 18 | Skirtingi Biblijos vertimai

Sveiki, kodėl skiriasi Biblijos vertimai? Katalikų kunigo Č. Kavaliausko Biblijos vertime malda „Tėve mūsų“ (Mato 6, 13) baigiama žodžiais: „...bet gelbėk mus nuo pikto.“ O vokiškoje Biblijoje yra dar viena eilutė: „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.“
2014-09-29
E. Muehlan

Svarbiausia gyvenimo mokykla

Jūsų santuoka ir šeima dar didelę įtaką jūsų gyvenimui. Dievas sukūrė šeimą, norėdamas išlaisvinti iš jūsų egoizmo bei išmokyti jus aukotis dėl kitų. Šeima yra treniruočių salė mūsų charakterio brendimui, vystymuisi.
Aurelija Umbrasienė

Dienos tėkmėje

Žvelgiau į rudenėjančią smėlio dėžę, gerokai per vasarą ūgtelėjusius ir joje besikapstančius vaikus... Vasaros pradžioje mane tiesiog „išsprogdino“ mažylio „sparnai“, tas naujas etapas, sakytum, kažkas nenusakomo ir tuo pačiu gana kasdieniško kiekvienai mamai.
2014-09-30

Jurgis ir Aušrinė Šečkai: Visada tai buvo tarp manęs ir mano Viešpaties

Aušrinės Šečkuvienės dėka prieš 10 metų Lietuvoje atsirado žurnalas „Tapati“. Jau dešimt metų į moteriškus kūrybinius savaitgalius suvažiuoja žurnalo bendramintės. Gera rinktis draugėn, gera galvoti, kad vis tik pavyko ištrūkti iš kasdienių buities rūpesčių ir dabar jau bus galima įsilieti į tą kūrybinį, šiek tiek gal net mistišką moterų sambūrį.

Dovaninis Šventojo Rašto leidimas moterims

10-ies metų jubiliejaus proga „Tapati“ žurnalas drauge su Lietuvos Biblijos draugija dovanoja ekumeninį Šventojo Rašto leidimą moterims.
Labai norėjome, kad šis leidimas virstų knyga, kurią mama galėtų palikti kaip dvasinį palikimą savo dukrai, močiutė - anūkei.
2014-09-27
Daniel J. Treier

Evangeliškoji arba evangelinė teologija – kas tai?

Galimas daiktas, kad paprašyti įvardyti savo krikščioniškąją tapatybę daugelis iš mūsų ilgai nedvejodami apibūdintume save kaip „evangelikas (-ė)“. Visgi mėginant konkretizuoti ar tiesiog paprastai paaiškinti, ką tai reiškia, gali kilti nemenkų sunkumų.
Harald Börner

Augustinas ir Pelagijus

Nusikelkime į tuos senosios Bažnyčios laikus, kai iš tikrųjų ji buvo visai nesena, - ėjo tik 400-uosius metus: krikščionių tikėjimas visame Viduržemio jūros rajone buvo ne tik kad žinomas, bet ir imperatoriaus paskelbtas Romos imperijos valstybine religija.

2014-09-26

485 | 2014 09 26 | Ką reiškia žodis "geras"?

Sveiki, norėčiau paprašyti patikslinti keletą frazių iš Biblijos. Turtingas jaunuolis Jėzų pavadino „Geruoju mokytoju“ (Lk 18, 18). Kokią prasmę žydai buvo suteikę žodžiui „geras“, jei Jėzus jį priskyrė dieviškam lygmeniui, ir žmogui vadinti save ar kitus „geru“ nepritinka?
Lee Grady

Devyni rimti klausimai, kuriuos turėtumėte užduoti prieš tuokdamiesi

Sakoma, kad santuoka yra dangiškas dalykas, tačiau galiausiai ji gali tapti pragaru žemėje, jeigu susituoksite su netinkamu žmogumi arba po santuokos sužinosite, kad jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė turi tamsių paslapčių.
2014-10-01

Viena skirtybėse

Šventasis Tėve, išlaikyk juos savo vardu - tuos, kuriuos man davei, kad jie būtų viena kaip ir mes (Jn 17, 11).

Kai reikia tiek nedaug...

Taip kartais nedaug reikia.  

Parašiau bičiulei, prašydama šiokios tokios pagalbos. O ji ėmė ir prisipažino, jog darbų turi tiek, kad tuoj apsiverks, nebeatlaiko įtampos...
2014-09-28

Škotijos bažnyčios ragina melstis dėl vienybės ir susitaikymo

Škotijos bažnyčios pranešė dėsiančios visas pastangas, kad suvienytų tautą pasibaigus referendumui dėl nepriklausomybės. Škotijos evangelinio aljanso direktorius paragino tikinčiuosius iš šalių, priklausančių Didžiajai Britanijai, melstis dėl vienybės ir susitaikymo.

Amerikos pastorių tinklo vadovas remia Ukrainos laisvės siekį

Ukrainos prezidentas Petro Porošenka ketvirtadienį kalbėdamas JAV Kongrese pareiškė, kad Ukraina yra įsipareigojusi laisvei, ir paragino kitus padėti jo šaliai kurti laisvę.


2014-09-27

Dovaninis Šventojo Rašto leidimas moterims

10-ies metų jubiliejaus proga „Tapati“ žurnalas drauge su Lietuvos Biblijos draugija dovanoja ekumeninį Šventojo Rašto leidimą moterims.
Labai norėjome, kad šis leidimas virstų knyga, kurią mama galėtų palikti kaip dvasinį palikimą savo dukrai, močiutė - anūkei.

Ką Dievas sau galvojo kurdamas moterį

Šeštąją dieną nuo Pradžios nutinka kažkas stulbinančio. Dievas ant žemės palieka savo antspaudą. Jis sukuria kūrinį, panašų į save. Jis sukuria sūnų.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS