Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
1:01:01
Dydis:
13,9 mb

Vilnius | 2014 08 31


Gintautas Gruzdys
Apaštalo Pauliaus pamokymai Timotiejui

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:53:41
Dydis:
12,2 mb

Šiauliai | 2014 08 24


Gabrielius Lukošius
Pagal kūną ar pagal Dvasią?

Marty Kendall

Garbinimas šiandien

Ši studija - tai pasvarstymai apie garbinimo esmę bei santykį su muzika, Evangelija ir bažnyčia. Viliuosi, jog mano atradimai padės ir jums patirti garbinimo pilnatvę.

2014-08-30

Kembridžo krikščioniškosios teologijos žodynas

Kembridžo krikščioniškosios teologijos žodyną (The Cambridge Dictionary of Christian Theology), kuriame pateikta daugiau nei 550 įrašų pradedant Abba ir baigiant Zvingliu, kūrė žymiausi šiuolaikiniai teologai iš viso pasaulio.
2014-09-01
Aurelija Umbrasienė

Ne pirma ir ne paskutinė Rugsėjo pirmoji

Taip norisi tokią iškilmingą dieną bent jau padrąsinančiai mirktelėti ar paspausti dešinę pasipuošusiems mokinukams, mokiniams... Taip norisi ir mokytojams paspausti dešinę, gal net pagarbiai nusilenkti ir padėkoti, jog nepaisant visų sunkumų jie myli savo darbą, myli mūsų vaikus, kad nors ir neabejotinai pavargsta, eina pirmyn, lyg irkluotojai iriasi per kliūčių pilnus vandenis, po savęs palikdami gražius, gana švarius sūkurius...
Anželika Krikštaponienė

Ką reiškia vykdyti Jo valią?

Kieno valią vykdome?

Pakalbėkime apie Viešpaties valią mums, Dievo žmonėms. Kartą Jėzaus mokiniai prisiartino prie Mokytojo ir prašė pamokyti juos melstis.

Ankstesni įrašai:

2014-08-20
Vilniaus krikščionių mokykla – kviečiame mokytis
Darius Širvys
Kristaus paliepimas
750 | 2014-08-24| Kartojama
Gabrielius Lukošius

Prisiminkime evangeliją

Šioje laidoje pastorius Gabrielius Lukošius primena pagrindinį žmonijos istorijos įvykį - Kristaus mirtį ir prisikėlimą - bei aptaria šio įvykio reikšmę mūsų gyvenime.

2014-08-30

Iš dienoraščio

Prisiminiau maždaug prieš pora metų sapnuotą sapną. Sapnavau vaikiną, su kuriuo draugavau dar iki įtikėjimo. Draugystė truko neilgai, bet per tą neilgą laikotarpį aš sugebėjau labai pažeminti žmogų, kuris taip nuoširdžiai mane priėmė.
Jurga Karosaitė

Kad netaptume fariziejais

Jėzus, gyvendamas žemėje, rodos,  turėjo daugiau priekaištų fariziejams, nei pačiam šėtonui. „Veidmainiai“, „pabalinti grabai“, „angių išperos“, „gyvatės“ - tokie Jėzaus „komplimentai“ neskambėjo net šėtono adresu. Viešpats pažadėjo, kad pragaro vartai nenugalės Bažnyčios, bet aiškiai įvardijo, ko bažnyčia ir šiandien labiausiai turėtų saugotis - fariziejų raugo.
2014-08-29
Judita Butkevičienė

Pažintinė ekskursija po Panemunės pilis

Ir štai atėjo ilgai laukta diena! Ankstų rugpjūčio 23 d. rytą rinkosi visi, norintys daugiau pažinti Lietuvą ir jos istoriją. Smagu buvo matyti tokį gausų būrį tikinčiųjų, jų artimųjų, draugų. Iš Panevėžio vykome į pažintinę ekskursiją „Panemunės pilys“.

Evangelinis Biblijos institutas kviečia laisvuosius klausytojus

Visus, norinčius pagilinti biblines ir teologines žinias, Evangelinis Biblijos institutas kviečia tapti 2014-2015 m. rudens semestro laisvaisiais klausytojais.
Daiva Palionienė

Akmeniškių kelionė į Egiptą

Grupelė Naujosios Akmenės bažnyčios tarnautojų, kartu su pastoriumi Mindaugu Palioniu, rugpjūčio pradžioje keliavo po Egipto žemę. (Tai jau antra tokia mūsų kelionė, pernai pabuvojome Turkijoje).
2014-09-01
Marty Kendall

Garbinimas šiandien

Ši studija - tai pasvarstymai apie garbinimo esmę bei santykį su muzika, Evangelija ir bažnyčia. Viliuosi, jog mano atradimai padės ir jums patirti garbinimo pilnatvę.

Peter Kreeft

Apie šykštumą, teisingumą ir gailestingumą

Krikščioniškoje tradicijoje ši nuodėmė didžiųjų dvasinių priešų sąraše lenkia net gašlumą ir užima antrąją vietą po puikybės. Apaštalas Paulius ją vadino „visokio blogio šaknimi“.

Dr. Carlas R. Truemanas: „Evangelikalizmo nepakanka“

2013 m. gruodžio 9-13 d. Rygoje įsikūrusioje Baltijos reformatų teologijos seminarijoje (BRTS) viešėjo ir paskaitą apie senovės bažnyčios istoriją skaitė žymus anglų kilmės teologas, reformatas dr. Carlas R. Truemanas (nuotraukoje).

2014-08-28
Ingė Lukšaitė

Reformacija Lietuvoje (I)

Reformacija prasidėjo XVI amžiaus antrajame dešimtmetyje daugelyje Europos katalikiškųjų kraštų. Ji buvo labai sudėtingas reiškinys:
Dainora Pociūtė

Italų radikalai XVI a. Lietuvoje

Vienas iš XVI a. LDK religinio gyvenimo fenomenų buvo italų radikalų (antitrinitorių, anabaptistų) veikla ir minties sklaida šalyje. Italų disidentizmas Europoje ėmė formuotis XVI a. I pusėje kaip Reformacijos ir protestantizmo idėjų plėtros padarinys.
2014-08-26
John Stott

Vaikų ir tėvų pareigos (II)

Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo gimdytojų, nes šito reikalauja teisingumas. Gerbk savo tėvą ir motiną - tai pirmasis įsakymas su pažadu: Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje.

Laiškas mažylius auginančiai ir Dievo trokštančiai mamai

Kai perskaičiau tavo laiškelį (apie troškimą būti su Dievu), pravirkau. Gal tai ir sentimentai, gal emocijos. Na ir tegu. Bet aš vėl ir vėl susimąstau apie mamas, auginančias mažylius.
2014-08-25
Juli Slattery

„Nepridengtos tiesos“ pavojai

Neseniai registruodamasi į viešbutį užkalbinau registratūroje dirbančią moterį. Tuo metu, kai ji ieškojo mano užsakymo, gan atsainiai jos paklausiau: „Kaip praėjo diena?“. Ji atsakė: „Ak, geriau manęs čia nebūtų!“ ir kažką sumurmėjo atsidusdama.

Miglė Kavaliukaitė

Metai ir du mėnesiai po audros (apie jaunimo stovyklą)

Po jaunimo stovyklos jau nutekėjo daug vandens, visą liepą dėl alinančių karščių jo teko daug išgerti, o rugpjūtis nesiliauja juo skalauti tų, kurie nesinešioja skėčių. Taip ir su stovyklos prisiminimais - vieni susigėrė į perdžiūvusias širdis, kiti nuvarvėjo per besišypsančius veidus.
2014-08-23

Kas laukia už vartų?

Aš esu vartai. Jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras (Jono 10, 9).

Jėzus, didysis AŠ ESU, yra vartai į tikrąją Bažnyčią ir kelias pas patį Dievą.

Kodėl Atpirkėjas Kristus turėjo mirti?

Taip pat ir jus, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški savo protuose piktais darbais, Dievas dabar sutaikino mirtimi Jo žemiškajame kūne, kad pasirodytumėte Jo akyse šventi, tyri ir nekalti. (Kol 1, 21-22)

2014-08-27

JAV pasirodė dokumentinis filmas apie „mirštančias bažnyčias“

JAV rugpjūčio mėnesį pradėtas rodyti dokumentinis filmas, pasakojantis apie bažnyčių skaičiaus mažėjimą šalyje. Filmą, pavadintą „Kai Dievas paliko pastatą“ (When God Left the Building), sukūrė krikščioniškos organizacijos „Group Publishing“ direktorius ir prezidentas Tomas Šulcas (Tom Schultz).

JAV rengiama didelio masto Billy Grahamo evangelizacinė akcija

Žymus evangelistas Billy Grahamas dalyvaus JAV rengiamoje didelio masto evangelizacinėje akcijoje „My Hope“ (Mano viltis).  Lapkričio 7 d. prasidėsiančios akcijos „Mano viltis“ metu bus transliuojamos kelios 30 min trukmės programos bei jų metu skambės Billy Grahamo skelbiama žinia.
2014-08-30

Kembridžo krikščioniškosios teologijos žodynas

Kembridžo krikščioniškosios teologijos žodyną (The Cambridge Dictionary of Christian Theology), kuriame pateikta daugiau nei 550 įrašų pradedant Abba ir baigiant Zvingliu, kūrė žymiausi šiuolaikiniai teologai iš viso pasaulio.

Dr. Carlas R. Truemanas: „Evangelikalizmo nepakanka“

2013 m. gruodžio 9-13 d. Rygoje įsikūrusioje Baltijos reformatų teologijos seminarijoje (BRTS) viešėjo ir paskaitą apie senovės bažnyčios istoriją skaitė žymus anglų kilmės teologas, reformatas dr. Carlas R. Truemanas (nuotraukoje).

 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS