Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
1:01:37
Dydis:
14,1 mb

Vilnius | 2015 08 23


Darius Širvys
Paklusk, kad tikėtum

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:18:38
Dydis:
4,26 mb

Kaunas | 2015 08 16


Edvinas Gerasimas
Kelias į miestą

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:41:12
Dydis:
37,7 mb

Šiauliai | 2015 08 23


Rūta Tumulienė
Garbinti Dievą? Kas tai?

Ina Venslovienė

Prasminga veikla dėl Kristaus apjungia tikinčiuosius

Rugpjūčio viduryje Utenos Tikėjimo žodžio bažnyčia sulaukė gausaus būrio svečių - atvyko VšĮ „Gyvenam“ direktorės Audros Bareikienės ir misionierės Judy Wampler suburta savanorių komanda, pasirengusi rugpjūčio 17-20 d. organizuoti vaikams net dvi dienos stovyklas.

2015-08-25

Philip Jancey. Kur Dievas, kai skauda

Skausmas ir kančia mus sukrečia. Apėmus skausmui dėl ligos ar netekties mes neišvengiamai pradedame klausti, kodėl? už ką? Nepagydoma liga suserga vaikas, sudūžta lėktuvas. Kodėl tai turėjo įvykti? Instinktyviai mūsų žvilgsnis nukrypsta į Dievą.
2015-08-29
Darius Širvys

Biblinis tikėjimas

Šiuolaikiniame pasaulyje klesti įsitikinimų ir pasaulėžiūrų įvairovė. Net sakoma - kiek žmonių, tiek nuomonių. Tai ypač akivaizdu, kai pokalbis pakrypsta tikėjimo, religijos temomis. Ne vienas jaučiasi kompetentingas, nes tikėjimas neretai suprantamas kaip individualaus skonio ir pasirinkimo dalykas.
Giedrius Ažukas

Pakelkite akis ir... patikėkite

Štai sakau jums: pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus - jie jau boluoja ir prinokę pjūčiai (Jn 4, 35). Kristus tai sakė būdamas Samarijoje, savo mokinių akivaizdoje. Jis taip įkvėptai kalbėjo, kad daug miestiečių Jį įtikėjo.

Ankstesni įrašai:

Anželika Krikštaponienė
Laikų darna
Darius Šulskis
Rugpjūtį melskimės už bendrijos vadovus ir jos jaunimą
Romanas Semaška
Tuščias ar tikras tikėjimas?
Anželika Krikštaponienė
Apie kryžių, bokštą ir druską
2015-05-18


Trumpai apie pašaukimą, gyvenimą ir laimę

Tęsiame pažintį su Šiaulių „Tiesos žodžio“ bendruomene. Šiame siužete bažnyčios pastorė Anželika Krikštaponienė su vyru Aidu kalbasi apie pašaukimą, gyvenimą ir laimę.

2015-08-16
Haris Urvinis

Vieno troglodito*, tapusio žmogumi, liudijimas

Blogis… Dažnai jauni žmonės nesupranta tikrosios šio žodžio prasmės. Žinau, jog kartais jaunuolius šis žodis vilioja lyg koks neragautas egzotiškas vaisius. Kartais jis įgyja romantinį ar idėjinį atspalvį, o kartais būna vertinamas atlaidžiai, kaip žaidimas, nerūpestingumas ar jaunatviškos šėlionės.
John Piper

Aštuntasis gyvenimo dešimtmetis ir aukščiausias Dievo tikslas

Neseniai man sukako 69 metai. O tai reiškia, kad greitai pradėsiu jau aštuntąjį savo gyvenimo dešimtmetį. Mano širdis džiaugsmingai suvirpėjo - taip norisi likusį laiką praleisti prasmingai, nešvaistyti savo gyvenimo. Prisiminiau paskutiniuosius Jėzaus žodžius: „Mokykite visas tautas laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs“ (Mt 28, 20).
2015-08-26
Ina Venslovienė

Prasminga veikla dėl Kristaus apjungia tikinčiuosius

Rugpjūčio viduryje Utenos Tikėjimo žodžio bažnyčia sulaukė gausaus būrio svečių - atvyko VšĮ „Gyvenam“ direktorės Audros Bareikienės ir misionierės Judy Wampler suburta savanorių komanda, pasirengusi rugpjūčio 17-20 d. organizuoti vaikams net dvi dienos stovyklas.

EBI pratęsė studentų priėmimo terminą

Evangelinis Biblijos institutas pratęsė studentų priėmimo terminą. Stojimo dokumentų lauksime iki rugsėjo 4 d. Primename, kad 2015 m. studentai yra priimami tik į Vilniaus studijų centrą.

Krikšto šventė Panevėžio bažnyčioje

Sekmadienį, rugpjūčio 16-ąją, Panevėžio Tikėjimo žodžio bažnyčioje vyko vandens krikštas. Tikintieji, kurie apsisprendė sekti Kristų, buvo pakrikštyti Nevėžio upėje po atviru dangumi. Siūlome peržvelgti krikšto nuotraukas.

2015-08-18
Steven J. Cole

Pažinti visa pranokstančią Kristaus meilę (Ef 3, 17–19)

Ar laikas, kai skaitote Šventąjį Raštą ir meldžiatės, jums yra ne džiaugsmingas malonumas, bet sunki pareiga? Ar jūsų dvasinis gyvenimas virto rutina ir yra nuobodus? Ar jus dažnai nugali pagundos ir nuodėmė?
Mark Galli

Šeši būdai reaguoti į JAV Aukščiausiojo teismo sprendimą dėl homoseksualų santuokų pripažinimo

Šįkart mes pralaimėjome... Mes ir daugelis kitų įrodinėjome savo kultūrai, kad santuoka yra Dievo įkurta, vyrą ir moterį jungianti institucija, kuri veda į visuomenės klestėjimą. Tačiau mūsų kultūra tuo nepatikėjo. Didžiam mūsų nusivylimui, dabar egzistuoja įstatymas, leidžiantis kitokių formų santuoką.

Saulius Karosas

Persikas ir kokosas (II dalis)

Mes, kaip bendruomenė, norime tapti panašūs į tą, kurią kūrė Kristus. Tai nėra lengva, nes pasikeitė papročiai (net skaitant Bibliją kai kurie dalykai mums atrodo svetimi), o kai kurie žmonės į bažnyčią žiūri kaip į moralizuojančią, teisiančią, atgrasią. Todėl didelis iššūkis yra sukurti bažnyčią, kuri būtų visiems patraukliausia vieta.
2015-08-17
Thomas Schirrmacher

Bibliniai tekstai apie misiją – septynios pamokos (II)

Nors po Sekminių apaštalai dar kelis kartus kalbėjo apie Jėzaus duotą užduotį (Apd 1, 2; 10, 42), jie niekada neužsiminė apie Didįjį paliepimą (Mt 28, 18-20; Mk 16, 15-16). Gal ankstyvoji Bažnyčia vieningai sutarė skelbti Evangeliją visiems žmonėms, ir Kristaus įsakymo net nereikėjo minėti?
Thomas Schirrmacher

Bibliniai tekstai apie misiją – septynios pamokos (I)

Senojo Testamento pranašų misijos

Senajame Testamente yra daug vietų, kuriose tiesiogiai kreipiamasi į pagonis. Bendra jų prasmė tokia: „Šlovinkite Viešpatį, tautų šeimos, garbinkite Viešpaties galybę!
2015-08-23
Nicky ir Sila Lee

Santuokos vadovas (II)

Puikiai prisimename pirmąjį kartą, kai į mus pagalbos kreipėsi viena sutuoktinių pora. Jiedu buvo susituokę šešiolika metų ir turėjo du vaikus. Mums paskambino vyras - verslininkas, kuriam puikiai sekėsi darbe ir kuris buvo gana aukštai užkopęs karjeros laiptais.
N. ir S. Lee

Santuokos vadovas (I)

Pradedame spausdinti straipsnių ciklą apie santuoką pagal Nicky ir Sila Lee knygą „Santuokos vadovas“. Tai padės pasiruošti santuokai, ją puoselėti ir netgi, jei reikia „sulopyti“. Kviečiame skaityti visus, trokštančius ilgalaikių santykių šeimoje.
2015-08-20
Veronika Grainienė

„Esu laimingiausia moteris pasaulyje“

Aš nepamiršiu meilės skonio
Aš nepamiršiu meilės skonio,
Kurį dangus vis atgabena,
Žengi gatve ar žaliu kloniu -
Širdis vis Dievo meilę mena.

504 | 2015 08 10 | Laukiant kūdikio atėjimo...

Laba diena, laukiuosi kūdikio. Paskutinės nėštumo dienos, o abejonių, skausmų, nevilties, blogų minčių, baimių - daugybė. Tuo esu persisunkusi ne aš viena, bet dauguma nėštukių. Kodėl širdis taip nerimsta? Juk žinome, kad viskas - Dievo valioje...
2015-08-19
Albertas Latužis

Mūsų tikėjimo istorijos eskizai

Prisimink senovės dienas, apsvarstyk praeities amžių metus, (Įst 32, 7) -  taip VIEŠPATS ragina Senojo Testamento Izraelį - savo išrinktąją tautą. Gal tokio paraginimo reikėtų ir mums, Naujosios Sandoros Dievo žmonėms? Stabtelėsime pačioje pradžioje - pirmajame amžiuje.

Abraomas Kulvietis – pirmasis Lietuvos disidentas

Karaliaučiaus universiteto profesorius Abraomas Kulvietis mirė sulaukęs vos 35-erių. Jo motina, prislėgta sūnaus netekties, parašė tokius žodžius: “Staugiančių vilkų ruja dar nepasitenkino nunuodijusi mano vaiką, tai dar uždraudė palaidoti.” Tokia buvo jo gyvenimo pabaiga, kurios data - 1545 m. birželio 6 d.
2015-08-25

LKSB organizuojama studentų savaitgalio stovykla „Lyderystės eskizai“

Lyderystę trumpai apibrėžti galima kaip įtakos procesą, kai asmuo pasitelkia į pagalbą kitus ir drauge siekia norimų tikslų. Yra daugybė teorijų, aiškinančių, kokiais būdais ir metodais tas procesas vyksta. Ar krikščioniška lyderystė skiriasi?

Dūžtančios lėkštės (vaizdo įrašas)

Jūsų dėmesiui siūlome trumpą, tačiau širdį liečiantį vaizdo įrašą apie gyvenimą, meilę, nuodėmę, mirtį ir Gelbėtoją, kuris vienintelis pajėgus vėl sulipdyti į smulkiausias šukeles sutrupėjusį gyvenimo indą....
2015-08-23
Vilija Senulytė

Akmenys

Ženkite prie Jo, Gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus (1 Pt2,4).

Po praėjusio lietaus kvepėjo gaiva. Kerinti Norvegijos gamta neleido sėdėti namuose.

Naujas vardas

Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių (Mt 1, 21).

Daugelis šeimų saugoja įvairių įvykių prisiminimus. Mes taip pat dažnai prisimename, kaip aš gavau savo vardą.
2015-08-21

Devyni patarimai tiems, kurie nori mesti tarnavimą

Didžiausios pasaulyje krikščioniškų išteklių bibliotekos „LifeWay Christian Resources“ vadovas Tomas Raineris pasidalijo mintimis apie tai, kaip kovoti su mintimis mesti tarnavimą.

Dvasininkai iš įvairių pasaulio šalių Japonijoje pagerbs 1945 m. bombardavimo aukas

Šiemet sukanka septyniasdešimt metų nuo tos  dienos, kai 1945 m. rugpjūčio 6 ir 9 dienomis ant dviejų Japonijos miestų buvo numestos atominės bombos. Pagerbti bombardavimo aukas į Japonijos miestus Hirosimą ir Nagasakį šiomis dienomis vyksta Pasaulinės bažnyčių tarybos (WCC) delegacija.
2015-08-25

Philip Jancey. Kur Dievas, kai skauda

Skausmas ir kančia mus sukrečia. Apėmus skausmui dėl ligos ar netekties mes neišvengiamai pradedame klausti, kodėl? už ką? Nepagydoma liga suserga vaikas, sudūžta lėktuvas. Kodėl tai turėjo įvykti? Instinktyviai mūsų žvilgsnis nukrypsta į Dievą.
Astrida Petraitytė

Didžiojo eretiko dvikova su tikratikiu

Pristatome Reformacijos draugijos valdybos narės žurnalistės Astridos Petraitytės straipsnį „Didžiojo eretiko dvikova su tikratikiu“ skelbtą Kultūros baruose Nr. 6, 2015; 89-92 psl., kuriame apžvelgiama šiais metais išėjusi Dainoros Pociūtės studija
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS