Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:55:25
Dydis:
12,6 mb

Vilnius | 2014 10 26


Darius Širvys
Bjaurusis ančiukas

Klausyti Siųstis
Trukmė:
1:08:17
Dydis:
15,6 mb

Kaunas | 2014 10 26


Gražina Bielousova
Kad nenumirtume po kadagiu

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:22:59
Dydis:
21,0 mb

Šiauliai | 2014 10 26


Rūta Tumulienė
Šlovinimo tarnavimas

Gerhard Besier

Katarina von Bora: vienuolė, paleistuvė ar Aušrinė?

Katarina von Bora kilusi iš senos kilmingos giminės. Jos tėvas Hansas su šešių asmenų šeima gyeno daugiau nei kukliai Lipendorfe Saksonijoje. Anksti mirė Katarinos motina, viena iš von Hau-bitzų. Regis, pamotė irgi neatsinešė verto paminėti kraičio.
2014-10-31

Nusišypsokime (skirta Reformacijos dienai)

Viduramžiai. Keliu eina dvasininkas, prekiaujantis indulgencijomis. Prie jo prijoja puošniai pasidabinęs riteris:
- Šventasis tėve, atleiskite mano nuodėmę, - prašo riteris.
2014-11-01
Alvydas Stankevičius

Dėkokime Dievui už Jo malonę ir galimybę Jam tarnauti (maldos kryptys lapkričio mėnesiui)

1. Gyvename laiku, kai „vakarietiškame“ pasaulyje stengiamasi sugriauti tradicinę šeimos sampratą. Tad melskimės:
-  už tai, kad būtų įtvirtinta šeimos, kaip vyro ir moters santuokos, samprata. Šventajame Rašte skaitome:
Anželika Krikštaponienė

Biblinis pažemintųjų Dievas

Jei Jūs ilgiau gyvenate ir tikite, tikriausiai pastebėjote, jog gyvenime bei Šventajame Rašte galioja nepaneigiamas dėsnis: išdidieji patiria pažeminimą ir sudužimą, o nuolankieji arba pažemintieji išgyvena malonę, netikėtai yra atstatomi, prikeliami lyg feniksai iš pelenų. 
757 | 2014-10-26
Gabrielius Lukošius

Kodėl geri žmonės piktinasi evangelija?

Remdamasis Naujojo testamento žinia pastorius Gabrielius Lukošius atsako į šį klausimą.

2014-10-28
Sonata Aleksandravičienė

Kai siaučia audros

Kai gyvenime viskas klostosi lyg sviestu patepta, dažnai atrodo, kad tai savaime suprantama, kad taip ir turėtų būti. Bet tik ima stūgauti už langų vėtros, pasimetame, prarandame viltį ir lyg Jėzaus mokiniai, plaukę valtyje, imame šaukti: „Jėzau, gelbėk! Žūvame!“

Ji troško... tik vieno stebuklo

Ir štai iš ano krašto atėjo moteris kanaanietė ir šaukė Jam: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsakė nė žodžio.
2014-10-31
Valdas Bačkulis

Seminaras „Evangelikų švietimas. Mokyklos“

Spalio 25 dieną Kėdainiuose vyko ekumeninis renginys - seminaras „Evangelikų švietimas. Mokyklos“. Seminarą, kuriame dalyvavo dvasininkai bei tikintieji iš evangelikų reformatų parapijų ir mūsų bendrijos bažnyčių, organizavo Lietuvos evangelikų reformatų senjoratas.

Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorių tarybos pranešimas

Spalio 22 d. Vilniuje vyko pirmas Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ teologinės darbo grupės susitikimas. Ši grupė vasarą vykusiame mūsų bažnyčių pastorių sinode buvo suburta bendrijos istorinės veiklos įvertinimui, išpažįstamų krikščioniško mokymo tiesų bei tolimesnės misijos ir vizijos projektui parengti.

Keturių savaičių Biblijos studijos per vieną dieną

Spalio 18 d. nuo 10 iki 18 val. Šiauliuose vyko seminaras „Biblinis požiūris į pinigus“. Jį organizavo Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“. Keturių dalių seminaro pranešėja - pedagogė, Tarptautinio indukcinio Biblijos instituto dėstytoja iš Ukrainos - Natalija Platova.
2014-10-26
Richard J. Foster

Džiaugsmo pratybos

Džiaugsmas - tai Kristaus kelio širdis. Į pasaulį Jis atėjo skambant iškilmingoms fanfaroms: Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, - sušuko angelas, - kuris bus visai tautai (Lk 2, 10).
Steven J. Cole

Ko aš išmokau skaitydamas krikščioniškas biografijas

Paskutiniaisiais mano studijų seminarijoje metais vienos paskaitos metu dr. Howardas Hendriksas pasakė mintį, kuri įsiminė visam gyvenimui:
Marilyn Chandler Mcentyre

Stiprinantys žodžiai

Jei moki skaityti - gyvensi maloniai, linksmai ir išmintingai.
Senąjį skaitymo būdą, vadinamą lectio divina (lot. k. - dieviškasis skaitymas), taikyti nesudėtinga.
2014-10-22
Čarlzas Sperdženas

Dievui atiduota širdis (III)

Aš raginu jus: būkime pakankamai išmintingi, kad tuoj pat paklustume šiam prašymui. Tuoj pat atiduokime savo širdis Dievui. Mano sūnau, duok Man savo širdį.
Kada?
Tuoj pat. Šiame prašyme nėra net užuominos į tai, kad Dievas nori laukti.
Čarlzas Sperdženas

Dievui atiduota širdis (II)

Mano sūnau, duok man savo širdį... (Pat 23, 26)
Dabar į šią eilutę pažvelgsime iš kitos pusės. Išmintis įtikinėja mus pasiduoti meilės prašymui. Atiduoti savo širdis Dievui - tai išmintingiausia, ką gali žmonės.
2014-10-23
John Stott

Homoseksualinės partnerystės? (II)

Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai [gr. malakoi], nei iškrypėliai [arsenokoitai], nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės (1 Kor 6,9-10).
John Stott

Homoseksualinės partnerystės? (I)

Graikų ir romėnų pasaulyje homoseksualiniai ryšiai buvo praktikuojami kaip savaime suprantamas dalykas. Kiekvienas (laisvas vyras) pagal savo skonį rinkosi meilę moterims, berniukams arba ir vieniems, ir kitiems.
2014-11-01
Gerhard Besier

Katarina von Bora: vienuolė, paleistuvė ar Aušrinė?

Katarina von Bora kilusi iš senos kilmingos giminės. Jos tėvas Hansas su šešių asmenų šeima gyeno daugiau nei kukliai Lipendorfe Saksonijoje. Anksti mirė Katarinos motina, viena iš von Hau-bitzų. Regis, pamotė irgi neatsinešė verto paminėti kraičio.

Gyvenimo meno kūrėja slypi kiekvienoje iš mūsų

Aš pats nieko nedarau. Viską per mane sukuria Šventoji Dvasia (Willimas Blake).
Menas tiesiog nutinka. Tarsi sušvinta tamsoje. Meno kūrinys nėra kažko išgalvojimas. Priešingai, tai - pagavimas.
2014-11-01
Gerhard Besier

Katarina von Bora: vienuolė, paleistuvė ar Aušrinė?

Katarina von Bora kilusi iš senos kilmingos giminės. Jos tėvas Hansas su šešių asmenų šeima gyeno daugiau nei kukliai Lipendorfe Saksonijoje. Anksti mirė Katarinos motina, viena iš von Hau-bitzų. Regis, pamotė irgi neatsinešė verto paminėti kraičio.

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija kviečia į diskusiją

2014 m. lapkričio 4 d. (antradienį) 17.30 val. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija kviečia į prof. habil. Dr. Dainoros Pociūtės ir doc. Dr. Dariaus Kuolio diskusiją KODĖL DONELAITIS?
2014-10-31
Evelina Kučinskytė

Seminaras jaunimui Šiauliuose

2014 m. spalio 25 dieną, šeštadienį 12 val. Šiaulių Polifonijos mažąją salę visiškai užpildė jaunimas. Joje vyko seminaro „Ilgai ir laimingai...“ antroji dalis. Kaip ir pirmąją seminaro dalį, antrąją taip pat vedė Šiaulių jaunimo vadovas Eduardas Gabalas.
Herman Gühring

Kodėl krikščionys sportuoja

Ar gali krikščionys sportuoti?
Daugelis krikščionių sporto atžvilgiu laikosi abejingai arba skeptiškai. Jie nesupranta, kaip būnant krikščioniu galima ir aktyviai sportuoti.
2014-10-31

Nusišypsokime (skirta Reformacijos dienai)

Viduramžiai. Keliu eina dvasininkas, prekiaujantis indulgencijomis. Prie jo prijoja puošniai pasidabinęs riteris:
- Šventasis tėve, atleiskite mano nuodėmę, - prašo riteris.

Panirti... į Dievo žodį

Kadaise buvau plaukikė. Gal nuo tų laikų išliko poreikis kur nors plaukiojant būtinai pasinerti. Jei nepasineriu - maudynės „nesiskaito“. Beveik tas pats, kas pabraidyti...

2014-10-28

B. Grahamas: Amerika nedora kaip Sodoma ir Gomora, bet malda gali pakeisti istorijos kryptį

B. Grahamas spalio mėnesio Billy Grahamo evangelinės asociacijos žurnalo „Decision“ numeryje drąsiai palygino JAV su Sodoma ir Gomora, nusipelniusiomis Dievo teismo, bet turinčiomis galimybę būti išgelbėtomis, jei nusižemins prieš Dievą ir melsis už tautos apsaugą.

Naujajam miesto katekizmui jau dveji

Ne kiekvieną gimtadienį verta iškilmingai švęsti, tačiau ši sukaktis - ypatinga. 2014 m. spalio 14 d. Evangelijos koalicija, bendradarbiaudama su Atpirkėjo presbiterionų bažnyčia, pristatė bažnyčioms skirtą tikėjimo mokymo priemonę -  Naująjį miesto katekizmą.
2014-10-24

Gyvenimo meno kūrėja slypi kiekvienoje iš mūsų

Aš pats nieko nedarau. Viską per mane sukuria Šventoji Dvasia (Willimas Blake).
Menas tiesiog nutinka. Tarsi sušvinta tamsoje. Meno kūrinys nėra kažko išgalvojimas. Priešingai, tai - pagavimas.

Kaip tapti išmintinga žmona?

Ko gero, beveik visos merginos ir moterys svajoja apie darnią šeimą, mylintį, rūpestingą, tiesiog tobulą (na gerai, BEVEIK tobulą) vyrą ir ilgą laimingą gyvenimą kartu su juo. Visos mes turime savus įsivaizdavimus, kaip tas tobulasis turėtų atrodyti.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS