Русский | English
Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:48:00
Dydis:
10,9 mb

Vilnius | 2014 04 20


Darius Širvys
Nustebinti džiaugsmo

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:55:13
Dydis:
12,6 mb

Kaunas | 2014 04 20


Gabrielius Lukošius
Prisikėlimo liudytojai

Klausyti Siųstis
Trukmė:
0:53:57
Dydis:
49,4 mb

Šiauliai | 2014 04 20


Anželika Krikštaponienė
Susitikimas su Gyvenimu prie kapo

2014-04-24

Deividas Kameronas: "Evangelinė krikščionybė pakeis pasaulį"

„Britanijos krikščionys turėtų nesigėdyti vadintis evangelikais, - pareiškė Jungtinės Karalystės premjeras Deividas Kameronas, kalbėdamas apie „išgydančią tikėjimo“ jėgą savo asmeniniame gyvenime.
Jockas McGregoras

Įvaizdis ar tapatybė?

Madonna - postmodernizmo ikona

Daugelį šio straipsnio tema turbūt nustebino. Iš tikrųjų nemažai krikščionių suabejotų, ar verta rašyti apie šią popžvaigždę: ką čia būtų galima rasti, kad pasimokytume?

2014-04-22
Mindaugas Sakalauskas

Dievo žodžio lūpose ir gyvenime vienovė

Kartą manęs paklausė, ką manau apie Dievo žodžio išpažinimą. Ar bibliška, ar veiksminga tam tikrose gyvenimo aplinkybėse balsu skaityti, cituoti, apmąstyti atitinkamą Šventojo Rašto ištrauką, išreiškiančią Dievo valią, Jo pažadą tikinčiajam?
2014-04-20

Vyr. pastoriaus Gabrieliaus Lukošiaus sveikinimas

Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas - mūsų tikėjimo esmė. Viešpaties kryžius apreiškia žmonijai Dievo meilę bei gailestingumą. Bet kokie mūsų žodžiai yra per silpni nusakyti Jėzaus mirties ir prisikėlimo didybę.

Ankstesni įrašai:

Darius Venslovas
Velykos – Dievo meilės išraiška
Anželika Krikštaponienė
Kristaus pažinimas - Jo kentėjimuose ir prisikėlime
739 | 2014-04-20
Gabrielius Lukošius

Kristaus prisikėlimas

Šioje laidoje pastorius Gabrielius Lukošius kalba apie tai, kodėl Velykos - didžiausia šventė mūsų gyvenime.

2014-04-19
Ina Venslovienė

Evangelisto Luko žinia apie Kristaus prisikėlimą

Jėzaus prisikėlimas mums, krikščionims, tapo tarsi savaime suprantamu dalyku. Paprastai per Velykas sveikiname vienas kitą žodžiais „Kristus prisikėlė!“. Tačiau reikia pripažinti, kad dažnai mums trūksta gilesnio prisikėlimo supratimo.

Maldos intencija. Pagal Izajo 53 sk.

Kas patikėjo mūsų skelbimu? Ir kam buvo apreikšta Viešpaties ranka? Jis išaugs Jo akivaizdoje kaip gležnas augalas, kaip šaknis iš sausos žemės. Neturi jis nei išvaizdos, nei patrauklumo, kai žiūrime į jį, nėra jokio grožio, kuris mus prie jo trauktų (1-2 eil.).

2014-04-22
Daiva Palionienė

Pastoriaus M. Palionio viešnagė Londono lietuvių bažnyčioje

Balandžio antrąją savaitę Naujosios Akmenės Tiesos žodžio bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis su žmona Daiva - šios žinutės autore - viešėjo Londono lietuvių bažnyčioje.
Rūta Tumulienė

Koncertas „Gyvenimo Medžiui“

Balandžio 12 d. 17 val. Šiaulių Polifonijos salėje įvyko tradicinis priešvelykinis koncertas, skirtas Šiaulių miestui. Koncertą miestui kasmet dovanoja Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“.

Nauja knyga poezijos mylėtojams

Leidykla Tikėjimo žodis išleido Elenos Kaminskienės eilėraščių rinktinę Kitokia meilė. Ši eilėraščių knyga - puiki velykinė dovana jūsų artimiesiems ir bičiuliams.

2014-04-18
John Piper

Beribė Jo jėgos didybė mums

Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus savo maldose, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose ir kokia beribė Jo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant Jo galingai jėgai.
H. P. Liddon

Niekada Nebenumirsiantis

Prikeltas iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta (Rom 6, 9)

Velykų dieną net ir geriausi krikščionys nėra nusiteikę klausytis pamokslų.
Keith Krell

Laisvės ir meilės santykis

Vašingtono valstijoje leidžiama vairuotojams pasukti į dešinę ir degant raudonam šviesoforo signalui, jei nėra kitų ta kryptimi važiuojančių transporto priemonių. Tai suteikia vairuotojams laisvę ir neleidžia susidaryti transporto spūstims.
2014-04-17
Darius Širvys

Mirties samprata Naujųjų amžių Lietuvoje

Kiekvienas žmogus anksčiau ar vėliau ima suvokti, jog kažkurioje jo gyvenimo kertelėje yra durys, vedančios iš šio pasaulio anapilin. Dažnai gyvename taip, lyg jų nebūtų, arba vengiame apie tai kalbėti, mąstyti - šių durų šalinamės ir retas kuris pats ima pro jas prašytis laukan.
Anželika Krikštaponienė

M. Radvila Juodasis – evangeliško tikėjimo, tyros sąžinės, tikėjimo laisvės gynėjas

Dievaži, kas yra taip bedieviška, kas žiauriau, kas labiau svetima tikrajam Kristaus tikėjimui už norą ir bandymą tironiškai pavergti žmogaus mintis, kurios <...> yra laisvos, ir sulaikyti nuo tikrojo dievobaimingumo, tikrojo Dievo pažinimo, tikrosios meilės, baimės, Dievo šaukimosi ir kitų krikščioniškų poelgių.
2014-04-16
Sonata Aleksandravičienė

Ar keičiasi vertybės gimus vaikui? (I)

Pamenu, kaip ištekėjus ėmiau lauktis pirmojo vaikelio ir draugė pasakė: „Dabar tavo vertybės pasikeis“. Nenorėjau su tuo sutikti ir visa širdimi priešinausi tokiai „perspektyvai“.
Aurelija Umbrasienė

Ką daryti, kai paaugliai „slysta iš rankų“

Neseniai viename straipsnyje perskaičiau moters, kuri netikėtai susipažino su tikruoju savo penkiolikmetės dukros gyvenimu, liudijimą. Kitu vardu prisijungusi prie socialinio tinklo paskyros, motina sužinojo daugybę dukros gyvenimo detalių, apie kurias nė neįtarė.
2014-04-24
Jockas McGregoras

Įvaizdis ar tapatybė?

Madonna - postmodernizmo ikona

Daugelį šio straipsnio tema turbūt nustebino. Iš tikrųjų nemažai krikščionių suabejotų, ar verta rašyti apie šią popžvaigždę: ką čia būtų galima rasti, kad pasimokytume?

475 | 2014 04 11 | Roko muzika

Ar, krikščionių požiūriu, visa roko muzika yra netinkama klausytis? Ar Dievą tikinčiam žmogui galima klausytis krikščioniškojo roko? Pagal šį straipsnį http://www.straipsniai.lt/rokeriai/puslapis/12508 , krikščioniško roko sąvoka net neegzistuoja. Kaip yra iš tikrųjų?
2014-04-23

Viltis

Viltis - lyg atversta knyga. Tačiau ją reikia skaityti.
Viltis - lyg grojanti melodija, bet į ją reikia įsiklausyti.
Čarlzas Sperdženas

Apmąstymai Velykų rytą

Bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių... (1 Kor 15, 20)

Visa krikščionybė remiasi tuo, kad „Kristus yra prikeltas iš numirusių“, nes jei Kristus nebuvo prikeltas, tai mūsų skelbimas tuščias ir jūsų tikėjimas tuščias; jūs dar tebesate savo nuodėmėse.“
2014-04-24

Deividas Kameronas: "Evangelinė krikščionybė pakeis pasaulį"

„Britanijos krikščionys turėtų nesigėdyti vadintis evangelikais, - pareiškė Jungtinės Karalystės premjeras Deividas Kameronas, kalbėdamas apie „išgydančią tikėjimo“ jėgą savo asmeniniame gyvenime.

Krikščioniškas požiūris į filmą „Nojaus laivas“

Daugelyje pasaulio kino teatrų neseniai pradėtas rodyti žymaus režisieriaus Dareno Aronovskio (Darren Aronofsky) filmas „Nojaus laivas“, kurį pats režisierius vadina viso gyvenimo darbu. Netrukus po filmo premjeros pasipylė ir recenzijos, nestokojančios ir kritikos.
2014-04-09

Nauja knyga poezijos mylėtojams

Leidykla Tikėjimo žodis išleido Elenos Kaminskienės eilėraščių rinktinę Kitokia meilė. Ši eilėraščių knyga - puiki velykinė dovana jūsų artimiesiems ir bičiuliams.

Dievo žodis vietoj savigailos (ištr. iš knygos)

Aštuoniasdešimt devynerių metų Dorotė gyveno slaugos namuose Šiaurės Vermonte. Diabetas ir artritas atėmė iš jos regą ir galimybę judėti.
 © 1988-2014  Krikščionių bendrija TIKĖJIMO ŽODIS