2012-03-09
Vieną trečiadienio vakarą, kai su šeima skubėjome į bažnyčią, padėjau vaikams apsiauti batus, apsivilkti švarkus ir pasiimti Biblijas. Tada išstūmiau juos pro duris ir įsodinau į automobilį.

Tai darydamas visą laiką kalbėjau savo septynerių metų sūnui Timočiui: „Neįlipk į balą. Užsitrauk užtrauktuką. Atidaryk sesei duris." Jis metė į mane tokį susierzinusį žvilgsnį, kad paklausiau jo, kas atsitiko. Jis paaiškino: „Žmonės visą dieną nuolat aiškina man, ką turiu daryti. Prieš išeinant į mokyklą. Mokykloje. Per pietus. Per pamokas. Namuose. Atsibodo, kad už mane nuolat atsako kiti žmonės."

Mes jau įsėdome į automobilį. Trimetė Julija įsirito į vaikišką kėdutę. Timotis irgi ruošėsi tai padaryti. „Taigi, tu pats nori būti atsakingas?", - paklausiau jo. „Taip. Norėčiau pats atsakyti už savo sprendimus."

Nusprendžiau, kad dabar tinkamas metas leistis į svarstymus ir pradėjau kalbėti: „Žinoma, sūnau, tokia diena ateis. Dabar už tave atsako kiti žmonės, ir taip yra todėl, kad taip mums nurodė Dievas. Dievas nori, kad mes kuo geriau išaugintume savo vaikus kaip asmenybes, ir kad jie taptų pajėgūs pasirinkti išmintingai ir taip, kad tai teiktų garbę Dievui." Vaikas linktelėjo. Jis tai žinojo.

Kalbėjau toliau: „Vieną dieną tu paliksi namus. Tu išvyksi studijuoti, ir niekas kasdien tau nenurodinės, ką turėtum daryti. Gyvensi savarankiškai ir viską spręsi pats. Noriu, kad būtum pasirengęs tai dienai."

Tuo metu dienos nuovargis jį nugalėjo, ir toks nepriklausomumo vaizdinys pasirodė jam nepakeliamas. Jis suaimanavo ir paplūdo ašaromis: „Aš nusiminiau. Nenoriu palikti namų!" Jis jau verkė isteriškai: „Kodėl man apie tai pasakei? Nenoriu apie tai galvoti!" Julija irgi pradėjo verkti: „Kas atsitiko Timui?"

Aš prisidengiau burną ir pasistengiau nesijuokti. Filosofijos buvo perdaug. Laikas jį nuraminti: „Timoti, ta diena dar labai toli. Bet kai ji ateis - tikėk manim - tu pats norėsi gyventi savarankiškai ir priimti tokius sprendimus."
Jis nusiramino. Krizė baigėsi. Aš nusprendžiau daugiau nekalbėti apie koledžą.

Vėliau šį pokalbį aptariau su žmona, ir mes juokėmės, kaip mūsų sūnui sunku pakelti mintis apie savarankiškumą. Būdami suaugę, mes galime žvelgti į savo vaikų ateitį ir galime ją numatyti - matyti savo vaiką savarankišku jaunuoliu, brandžiu tikėjime, priimančiu išmintingus sprendimus. Tuo tarpu vaikas irgi norėtų toks būti, bet jis neįsivaizduoja, į ką tai gali būti panašu. Jį gąsdina pati mintis, kad jis bus suaugęs. Suaugusiųjų gyvenime pernelyg daug nežinomų dalykų.

Tada supratau, kodėl Dievas neatskleidžia mums visos ateities. Jis nurodo, kokiais norėtų mus matyti - žmonėmis, kurie gyvena taip, kaip dera krikščionims, neša vaisių gerais darbais ir auga Dievo pažinime. Bet Jis nesako mums visko, kas laukia mūsų šioje kelionėje. Jis nepasakoja visko, kas mūsų laukia pakeliui.

Kartkartėmis aš mąstydavau, kodėl Dievas neatskleidžia konkretaus plano, kurį Jis turi mūsų gyvenimams. Bet dabar supratau, kad tai gerai. Mes raudotume kaip vaikai, jei sužinotume Jo konkrečius planus. Mes žinome, kad šiame pasaulyje Jis daro mus panašiais į Kristų daugybe įvairių būdų. O mintys apie kentėjimus, skausmą ir atsakomybę, kurią turėsime prisiimti, kad tokiais taptume - kad Jis galėtų padaryti mus tokiais žmonėms... mums pernelyg nepakeliamos. Panašiai kaip septynmečiui nepakeliamos mintys apie studijas, tokios mums būtų mintys apie tai, kokiu būdu mes savo gyvenimo kelyje panašėtume į Kristų.

Geriau įsiklausyti į mylinčio Tėvo balsą, kuris užantspaudavo mus Šventąja Dvasia ir pažadėjo kasdien mus atnaujinti, kad taptume vis panašesni į Jo sūnaus atvaizdą.

Geriau gyvenimo keliu žengti taip, kaip tai daro kūdikiai, pasitikėdami Tėvo gera valia, Jo Sūnaus auka tada, kai krentame, ir Šventosios Dvasios jėga, kuri vėl pakels mus ir padės eiti toliau.
Dievas atskleidžia mums didingą mūsų ateities paveikslą. Tai nuostabu.

Bet jis nusprendė neatskleisti mums visų smulkmenų. Ir tai irgi gerai.

Trevin Wax - vykdomasis mokymo programos „Evangelijos projektas" redaktorius, kurią parengė „LifeWay Christian Resources" bet kokio amžiaus asmenims.

www.bpnews.net