2012-04-03
Jeigu sudėliotume į lentynas visas Lietuvoje išleistas teologines knygas, neilgai trukus pamatytume, kad Senojo Testamento vietoje atsivertų nemaža švarplė, kurią oriai, bet nelabai sėkmingai bandytų užkimšti kun. Antano Rubšio komentarai ir gal dar pora mažai žinomų knygučių.

Tad kai sužinojau, kad „Katalikų pasaulio leidiniai" ruošiasi išleisti naują „neprofesionalams" knygą skirtą apie Senąjį Testamentą, iš anksto ėmiau trinti delnus.

Ši nedidelė, naujai išleista belgų teologo Jean Louis Ska knygutė - „Senasis Testamentas paaiškintas tiems, kurie apie jį žino mažai arba nieko" - išsyk suintrigavo savo pavadinimu. Dažniausiai pastoriai, kunigai, teologai ar mokytojai kažkaip prasimano geresnės ar prastesnės medžiagos Senajam Testamentui studijuoti, o štai tūlas krikščionis, nusprendęs pasigilinti į dažnai nelengvai įkandamas Senojo Testamento knygas, nelabai turi kur dėtis. Tad vien jau pati „Katalikų pasaulio leidinių" iniciatyva surasti, išversti ir išleisti tokią paprastam žmogui suprantamą knygą yra labai sveikintina.

Knyga parašyta (ir išversta) tikrai labai gerai - lengvai skaitoma, bet ne pernelyg supaprastinta. Autorius pateikia pakankamai informacijos, kad Senojo Testamento kontekstas, kiekvienos knygos pagrindiniai teologiniai motyvai, sąsajos tarp įvairių Biblijos vietų taptų aiškiai matomos ir suvokiamos, bet neapkrauna skaitytojo bereikalinga informacija. Kaip ir dera įvadui, knygoje pateikiamas tik bendras apmatas, nesigilinant į subtilybes ir detales - išsamaus komentaro šis leidinys tikrai neatstos, bet į tai ir nepretenduoja.

Kalbant apie teigiamus šios knygos bruožus, norėtųsi paminėti ir tai, kad autorius puikiai jaučia kiekvienos knygos, žanro ar autoriaus ypatumus. Jean Louis Ska demonstruoja išties pavydėtiną gebėjimą suprasti patį Senojo Testamento tekstą, pateikti skaitytojui pačius „mėsingiausius" jo gabaliukus su derančiais paaiškinimais bei nukreipti žvilgsnį link panašaus pobūdžio ištraukų, kurias galima savarankiškai suprasti remiantis pateikta informacija bei išanalizuotos ištraukos pavyzdžiu.

Tačiau turbūt kiekvienoje knygoje yra savas „bet." Man, kaip prisiekusiai evangelikei, šioje knygoje visą reikalą gadina autoriaus požiūris į teksto formavimąsi ir istorines aplinkybes, lėmusias jo užrašymą bei redagavimą. Jean Louis Ska Senojo Testamento tekstą vertina tik kaip Babilono tremties metu (ar netgi laikotarpiu po tremties) veikusių kunigų ir pareigūnų bandymą sukurti vieningą Izraelio tapatybę ir perpasakoti ar papasakoti tautos istoriją taip, kad tauta galėtų suprasti savo tuometinę padėtį. Vietomis autorius netgi atvirai neigia ar dvejoja Senojo Testamento įvykių istoriškumu ar lengva ranka nurašo ištisas knygas kaip tautos pastangas susisteminti savo pasaulį ir savo vietą jame. Trumpai tariant, šioje knygoje labiausiai pasigendu suvokimo, kad Šventasis Raštas nėra vien žmogaus vaizduotės ar politinių ambicijų rezultatas, bet Šventosios Dvasios įkvėptas Žodis, pasakojantis apie autentiškus žmonijos susidūrimus su Gyvuoju Dievu.

Tad jei manęs kas paklaustų nuoširdžios nuomonės apie šią knygą, siūlyčiau skaityti ją viena akim - ta, kuri skaito ir vertina autoriaus įžvalgas apie patį Šventojo Rašto tekstą, bet nemato ir per daug rimtai nežiūri į autoriaus nuomone apie tekste pasakojamų įvykių istoriškumą.


Red.past.: šią knygą galima įsigyti www.btz.lt knygyne: http://knygynas.btz.lt/senasis-testamentas-paaiskintas-tiems-kurie-apie-ji-zino-mazai-arba-nieko.html

Vilniečiai šią knygą gali įsigyti prieš ir po pamaldų sekmadieniais bažnyčioje.