2014-08-01
     

RUGPJŪČIO MĖNESĮ MELSKIMĖS

* už vaikų, paauglių ir jaunimo stovyklas, vyksiančias liepos mėnesį, - te Dievo Dvasia veikia kiekvieno stovyklautojo širdyje; taip pat melskime išminties, malonės ir jėgų stovyklų tarnautojams bei vadovams;
* už visus mūsų vaikus, paauglius ir jaunimą - Viešpaties pažinimo, tikėjimo, apsaugos, Jo vedimo kiekvienam;
* už mūsų bažnyčios pastorius ir vyresniuosius - dėkokime Viešpačiui už ištvermingą jų tarnystę ir prašykime Jo artumo, išminties,  stiprybės, paguodos ir padrąsinimo;
* už mūsų bažnyčią ir visas Bendrijos bažnyčias, - tegul džiaugsimės ramybe, statydinsimės ir augsime, gyvendami su Viešpaties baime ir guodžiami Šventosios Dvasios (plg. Apd 9, 31);
* užtarkime visuomenės silpnuosius - našlaičius, senyvo amžiaus žmones, nepagydomai sergančius, visus, kurių viltys sudužusios - teguodžia juos Viešpats ir tesuteikia amžinojo gyvenimo viltį.