2014-06-01
     

Todėl ir mes, tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. <...> gaudami nesudrebinamą karalystę, tvirtai laikykimės malonės, kuria galime deramai tarnauti Dievui su pagarba ir baime, nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis (Hbr 12, 1-2;28-29).

BIRŽELIO MĖNESĮ MELSKIMĖS

* už laikraščio „Ganytojas" redakciją, leidyklą ir btz.lt internetinę svetainę, kad Dievas visiems dirbantiems ir tarnaujantiems teiktų kūrybinio įkvėpimo, išminties bei įžvalgos skleidžiant Kristaus mokymą rašytu žodžiu; už leidyklos vadovą Valdą Bačkulį, btz.lt redaktorę Aureliją Umbrasienę ir visus bendradarbius;
* už birželio 7 d. vyksiantį seminarą sielovados tema;
* už bažnyčią, kad visi tikintieji būtų kupini ištvermės, ryžto ir drąsos bėgti jiems skirtose lenktynėse, žvelgdami į Kristų, o ne į save, kad Viešpats saugotų mūsų širdis nuo pasaulio rūpesčių, turtų apgaulės ir sukilusių geismų kitiems dalykams.