Sveiki, norėjau paprašyti patarimo, kaip išmintingai pasielgti. Praėjo metai po mano mamos mirties. Mano mama buvo katalikė. Laidojom su katalikų apeigomis. Dabar jau atėjo laikas paminėti mirties metines, ir mamos seserys nori, kad už ją būtų užpirktos mišios. Aš pati jau seniai esu įtikėjusi į Kristų ir suprantu, kad mišios mano mamai kaip ir nieko nekeičia... Iki mirties mama gyveno su manimi. Mano supratimas amžinybės klausimu remiasi evangelikų, „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios mokymu. Kaip man išmintingai pasielgti tetų ir kitų giminaičių atžvilgiu, kai jie šiuo klausimu laikosi katalikų bažnyčios mokymo. Bandžiau kalbėtis ir aiškinti, bet likau nesuprasta. Nenoriu nieko skaudinti ar niekinti... Kaip pasielgti? Ačiū už patarimą.

Violeta, 44 m., Tauragė

 

Laba diena, Violeta. Jūsų aprašyta situacija iš tiesų nėra išskirtinė ar reta. Gyvenant Lietuvoje ir puoselėjant bent kiek kitokias (nei katalikiškos) krikščioniškas pažiūras, anksčiau ar vėliau neišvengiamai susiduriame su tam tikrais iššūkiais, kai, atrodytų, reikia tas pažiūras apginti, įtvirtinti ir t.t.

Manyčiau, jog geriausiu pavyzdžiu išdėstytoje situacijoje gali būti pats mūsų Viešpats. Kai Kristus pradėjo skelbti savo mokymą, Izraelyje gyvavo giliai įsišaknijusios religinės tradicijos ir pažiūros. Jėzus labiau nei kas kitas matė šių tradicijų ir Jo mokymo skirtumus, tačiau Jis nė vieno žmogaus nevertė primygtinai (ar jėga) paklusti Jo mokymui. Jis gerbė kiekvieno žmogaus laisvą pasirinkimą ir Jo klausantiems teikė vis gilesnį savo žinios išaiškinimą, o prieštaraujančius palikdavo jų pačių ir dangiškojo Tėvo valiai.Žvelgiant į jūsų, Violeta, aplinkybes, manau, jog jūsų mamos seserys turėtų būti jau sulaukusios garbaus amžiaus. Pakeisti tokio amžiaus žmogaus įsitikinimus yra itin sunku (žinoma, Dievui viskas įmanoma). Manyčiau, jog bandydama pasikalbėti ir paaiškinti (viliuosi, romiai ir nuolankiai) tokių ritualų/tradicijos „naudą“ ir reikalingumą, padarėte viską, ką galėjote. Ir jei jūsų giminaičiai lieka prie savo įsitikinimų, tegu jie elgiasi pagal savo įsitikinimus.

Metinių paminėjimo šventėje galima įžvelgti ir naudos kruopelę - galimybę visai giminei susirinkti ir pabūti kartu, pabendrauti, prisiminti ir paryškinti dievotus išėjusio anapilin žmogaus charakterio bruožus, gyvą tikėjimą liudijančius gyvenimo įvykius, pasirinkimus (jei tokių būta).Dievo ramybės!

Pastorius Romanas Semaška
Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas