2011-12-30
Jau du dešimtmečius kiekvieną savaitę krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis" tarnautojai su Evangelijos žinia apsilanko Vilniaus pataisos namuose, Rasų gatvėje. Švenčių proga kalėjime buvo laukiama nekasdieniško įvykio - vyr. pastoriaus Giedriaus Saulyčio apsilankymo.

Tačiau per šias Kalėdas ir mums, ir nuteistiesiems broliams teko apsiginkluoti kantrybe, nes prieš pat Kalėdas pastoriui nebuvo išduotas leidimas aplankyti nuteistuosius. Bet, kaip ir apaštalas Paulius mus ramina „Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą...", taip ir įvyko - jau po savaitės leidimas buvo duotas, ir mes visi galėjome giedoti Dievui padėkos giesmes kalėjime. Pastorius Giedrius dalijosi Dievo žodžiu iš Evangelijos pagal Matą 13 skyriaus, kur Jėzus įvairiais palyginimais kalba, į ką panaši Dangaus karalystė. Karalystė, kurią Jėzus atnešė į žemę. Ši Dievo karalystė neregima tarsi mažas garstyčios grūdelis, kuris pasėjamas žmogaus širdyje ir iki laiko lieka paslėptas. Tik vienas Dievas gali teisingai mus visus įvertinti. Taigi kiekvienoje krikščionių bažnyčioje, nesvarbu, kokiai konfesijai ji priklauso (kaip sakoma Jėzaus palyginime apie tinklą) yra ir gerų, ir blogų „žuvų". Tad pastorius ragino ir kvietė gyvai tikėti Dievu, būti ta gerąja „žuvimi" bei gerbti ir kitų bendruomenių tikėjimo brolius bei visus žmones. Po turiningo Evangelijos aiškinimo visi drauge laužėme duoną ir bendravome.

Vienam Dievui šlovė, kad Jis per Jėzų Kristų plačiai atvėrė išgelbėjimo duris kiekvienam nusidėjėliui, kuriais ir mes visi buvome.

Red.past.: reportažo autorius yra tarnavimo nuteistiesiems pamokslininkas.