O jūs nevalgote kiaulienos visai? Pagal Bibliją tai draudžiama. O ar tai viskas, kas išvardinta Biblijoje, ko negalima valgyti, gal jūs dar kažko nevalgote?

AngelėBiblija yra vientisa knyga, turinti skiriamąją liniją. Ta linija nubrėžta tarp dviejų sandorų, Senosios ir Naujosios. Pirmąją vadiname Senuoju Testamentu, kuris tuo pat metu yra Dievo žodis ir Izraelio tautos istorija. Antrąją sandorą vadiname Naujuoju Testamentu, kuri yra ir Dievo žodis, ir Bažnyčios istorijos pradžia. Senajame Testamente randame daugybę nurodymų, skirtų izraelitų buičiai ir kasdieniam gyvenimui. Tarp jų yra ir nurodymai dėl maisto, kurie gyvūnai tinkami maistui - "švarūs", ir kurie netinkami - "nešvarūs" (Kun 11, 2-31). Izraelitams ir tiems, kurie atsiversdavo į judaizmą, buvo draudžiama valgyti kiaulieną, triušieną, strutieną ir daugybės kitų gyvūnų mėsą.

Naujojo Testamento nuostatos pasikeitė dėl daugelio priežasčių. Viena jų ta, kad Dievu įtikėjo daug žmonių iš pagoniškų tautų, o Dievo valia buvo ne atversti juos į judaizmą ir reikalauti laikytis Įstatymo potvarkių, bet atvesti juos į tikėjimą Dievu ir išgelbėjimą. Būtent tokias nuostatas maisto atžvilgiu randame Biblijoje. Apaštalas Paulius rašo patarimus Korinto tikintiesiems, kurie buvo atsivertę į krikščionybę iš pagonių: "Valgykite visa, kas parduodama mėsos prekyvietėje, sąžinės labui nieko neklausinėdami. Juk "Viešpaties yra žemė ir visa, ko ji pilna". Jeigu jus pasikviečia netikintis žmogus ir jūs norite jį aplankyti, valgykite visa, kas jums padedama, sąžinės labui nieko neklausinėdami" (1 Kor 10,25-27).

Naujasis Testamentas labiau akcentuoja dėkingumą Dievui (1 Kor 10, 31) ir atsižvelgimą į kito įsitikinimus (1 Kor 10,32-33), o ne maisto išskirtinumą. Todėl galiu pasakyti, kad dauguma tikinčiųjų iš "Tikėjimo žodžio" valgo tuos pačius maisto produktus (taip pat ir kiaulieną), kuriuos perkame prekybos centruose ar turguje.

Pastorius Romas Tuominis


Žiūrėti visus klausimus - atsakymus